Tippek

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. Bővebben

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

Bővebben

Bíró, ügytárgy keresése

A keresőmezőbe Írjon be bírónevet, az ügyre jellemző kulcsszót (pl. az ügytárgy részletét).

Válogasson a megjelenő gyorstalálatokból.

Bővebben

PKT-GKT 1/1987. szám

I. A személy életében, testi épségében, vagy egészségében okozott, illetőleg az olyan kár megtérítése iránti igény esetében, amikor a személy élete, testi épsége vagy egészsége veszélyeztetve volt, a feleket megillető (tárgyi) illetékfeljegyzési jog nem függ attól, hogy az igény érvényesítése jogszabályon vagy szerződésen alapul.

II. Nem terjed ki az illetékfeljegyzési jog arra az esetre, amikor a károsulttal szemben egyetemlegesen felelős károkozók egymással szemben igényelnek megtérítést.

Nem illeti meg ez a kedvezmény azt sem, aki a károsultnak megtérített kár áthárítása végett érvényesít igényt.[1]

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte a PK-GK 2. számú állásfoglalás.