Végső előterjesztői indokolás a Göd város közigazgatási területén különleges gazdasági övezet kijelöléséről szóló 294/2020. (VI. 18.) Korm. rendelet, valamint az egyes víziközmű-beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 323/2020. (VII. 1.) Korm. rendelet módosításáról szóló 437/2022. (XI. 2.) Korm. rendelethez - Indokolások Tára 2022/103.

Jelen indokolás a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. §-a, valamint a Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM rendelet 20. § (2) bekezdés b) pontja alapján kerül közzétételre.

A Göd város közigazgatási területén különleges gazdasági övezet kijelöléséről szóló 294/2020. (VI. 18.) Korm. rendelet 1. mellékletének technikai kiegészítését indokolja a beruházással érintett ingatlanok helyrajzi számainak pontosítása.

Az egyes kiemelt víziközmű-beruházások - melyekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 323/2020. (VII. 1.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 323/2020. (VII. 1.) Korm. rendelet] gondoskodott - előkészítése a közelmúltban olyan nagymértékű késedelmet szenvedett, hogy az előkészítő szakaszaik és azon belül a kapcsolódó közigazgatási hatósági eljárások intézésének további gyorsítása vált szükségessé.

A Kormány a 323/2020. (VII. 1.) Korm. rendelet módosításával a beruházások tekintetében csökkenti az ügyintézési határidőket, átalakítja az építésügyi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárásokban eljáró hivatalok illetékességi területét, és egyúttal - a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 11. § (1) bekezdés a) pontja alapján - kiemelten közérdekű beruházássá nyilvánítja azokat, amelyeknek helyszínét a 323/2020. (VII. 1.) Korm. rendelet 3. mellékletében rögzíti.