Tippek

Bíró, ügytárgy keresése

A keresőmezőbe Írjon be bírónevet, az ügyre jellemző kulcsszót (pl. az ügytárgy részletét).

Válogasson a megjelenő gyorstalálatokból.

Bővebben

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

Bővebben

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

Bővebben

32010D0759[1]

2010/759/EU: A Tanács határozata ( 2010. december 2. ) a 4-metilmetkatinon (mefedron) ellenőrzési intézkedéseknek történő alávetéséről

A TANÁCS HATÁROZATA

(2010. december 2.)

a 4-metilmetkatinon (mefedron) ellenőrzési intézkedéseknek történő alávetéséről

(2010/759/EU)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az új pszichoaktív anyagokra vonatkozó információcseréről, kockázatértékelésről és ellenőrzésről szóló, 2005. május 10-i 2005/387/IB tanácsi határozatra (1) és különösen annak 8. cikke (3) bekezdésére,

tekintettel az Európai Bizottság kezdeményezésére,

mivel:

(1) A Kábítószer és Kábítószer-függőség Európai Megfigyelőközpontjának kibővített tudományos bizottsága rendkívüli ülésén, a 2005/387/IB határozat 6. cikke alapján a 4-metilmetkatinonról (mefedron) szóló kockázatértékelő jelentést készített, amelyet a Bizottság 2010. augusztus 3-án kapott meg.

(2) A mefedron olyan szintetikus katinon, amelyet jogszerűen főként Ázsiában állítanak elő és terjesztenek, míg a végleges csomagolásra valószínűleg Európában kerül sor. A mefedront legtöbbször por formájában árulják, de értékesítik kapszulaként vagy tablettaként is. Megvásárolni az interneten, ún. "head shop"-okból és utcai kereskedőktől lehet. Az interneten a mefedront gyakran "növényi táplálékanyag", "fürdősó" vagy "kutatási vegyi anyag" megjelöléssel forgalmazzák. Nagyon ritkán forgalmazzák "legal high" (törvényes pszichoaktív) anyagként, és rendszerint nincs utalás vagy pontos információ az anyag potenciális pszichoaktív hatásaira vonatkozóan.

(3) Nehéz értékelni a mefedron konkrét hatásait, mert azt elsősorban olyan anyagokkal együtt használják, mint az alkohol vagy egyéb élénkítők. A mefedront más élénkítő hatású kábítószerekhez, különösen az ecstasyhoz (MDMA) hasonló fizikai hatású anyagnak tekintik. Viszonylag rövid ideig tartó hatása (amely ismételt adagoláshoz vezet) azonban inkább a kokainhoz teszi hasonlóvá. Bizonyítékok igazolják, hogy tiltott élénkítőszerek alternatívájaként használható, hogy túlzott használatának kockázata magas, és függőséget okozhat. E kábítószer függőségi potenciáljának részletes feltárása alaposabb vizsgálatokat igényelne.

(4) Az Unióban két olyan halálesetet jelentettek, amelyben a mefedron tűnik a halál egyedüli okának. Legalább 37 további olyan halálesetről van tudomás, ahol a mefedront kimutatták a boncolásnál vett mintákban.

(5) Huszonkét tagállam jelentette mefedron lefoglalását por vagy tabletta formájában. Kevés olyan információ áll rendelkezésre, amely a mefedron nagy mértékű feldolgozására vagy terjesztésére, továbbá a szervezett bűnözés részvételére engedne következtetni. Egyes adatok arra utalnak, hogy ahol a mefedront ellenőrzés alá vonták, ott az továbbra is beszerezhető a tiltott kábítószerek piacán.

(6) A mefedronnak nincs megalapozott vagy elismert gyógyászati értéke vagy alkalmazása az Unióban, és nincs arra utaló jel, hogy az anyag bármilyen egyéb jogszerű célra használható lenne.

(7) A mefedron jelenleg nem áll és ez idáig nem állt az ENSZ rendszere által végzett értékelés alatt. Tizenegy tagállam vonta ellenőrzés alá a mefedront az Egyesült Nemzetek Szervezete pszichotróp anyagokról szóló 1971. évi egyezménye szerinti kötelezettségeiken alapuló, kábítószer-ellenőrzésre vonatkozó jogszabályaik előírásainak megfelelően. Két tagállam a mefedron vonatkozásában a gyógyszerek jogi szabályozásának keretein belül alkalmaz ellenőrzési intézkedéseket.

(8) A kockázatértékelés korlátozott tudományos bizonyítékokat tárt fel, és rámutatott, hogy további vizsgálatokra van szükség a mefedron általános egészségügyi és társadalmi kockázataival kapcsolatban. Tekintettel azonban az anyag élénkítő tulajdonságaira, függőség kialakítására való alkalmasságára, potenciális vonzó voltára, egészségügyi kockázatára, gyógyászati előnyeinek hiányára, valamint arra, hogy mindezért elővigyázatosság indokolt, a mefedront ellenőrzés alá kell vonni.

(9) Tekintettel arra, hogy tizenegy tagállam már ellenőrzés alá vonta a mefedront, az egész Unióra kiterjedő ellenőrzés alkalmazása segíthet a határokon átnyúló jogérvényesítéssel, valamint az igazságügyi együttműködéssel kapcsolatos problémák megelőzésében,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A tagállamok nemzeti jogukkal összhangban megteszik a szükséges intézkedéseket, hogy az Egyesült Nemzetek Szervezete pszichotróp anyagokról szóló 1971. évi egyezményéből fakadó kötelezettségeiknek eleget tevő jogszabályi előírásainak megfelelően a 4-metilmetkatinon (mefedron) anyagot ellenőrzési intézkedéseknek és büntetőjogi szankcióknak vessék alá.

2. cikk

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2010. december 2-án.

a Tanács részéről

az elnök

M. WATHELET

(1) HL L 127., 2005.5.20., 32. o.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32010D0759 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32010D0759&locale=hu