1009/B/1991. AB határozat

a társadalombiztosításról szóló 1975. évi II. törvény módosításáról szóló 1991. évi II. törvény 5. § és 10. § (2) bekezdése alkotmányellenességének vizsgálatáról

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

Az Alkotmánybíróság jogszabály alkotmányellenességének utólagos vizsgálata iránt kezdeményezett eljárásban meghozta az alábbi

határozatot.

Az Alkotmánybíróság a társadalombiztosításról szóló 1975. évi II. törvény módosításáról szóló 1991. évi II. törvény 5. § és 10. § (2) bekezdése alkotmányellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló indítványt elutasítja.

INDOKOLÁS

I.

Indítványozók az 1991. évi II. törvény (a továbbiakban: T.) 5. § és 10. § (2) bekezdését alkotmányellenesnek tartják és megsemmisítését kérték. Álláspontjuk szerint a diszkrimináció tilalmába ütközik a T. rendelkezése, amikor az anya ténylegesen megszerzett szolgálati idejének az 1968. január 1-je előtt született gyermekek számára tekintettel történő megemelése csak azokat az anyákat illeti meg, akik nyugdíjigényüket a T. hatálybalépését követően terjesztik elő, illetőleg akiknek korábban előterjesztett nyugdíjigényét a hatálybalépés napján másodfokú társadalombiztosítási határozattal még nem zárták le.

II.

Az indítvány nem megalapozott.

A diszkrimináció vizsgálatánál központi elem annak meghatározása, hogy kiket kell egy csoportba tartozóknak tekinteni. A társadalombiztosítási szabályozás szempontjából az 1968. január 1-je előtt gyermeket szült nők közül azokat kell egy csoportba tartozónak tekinteni, akik részére még nem állapítottak meg öregségi nyugdíjat. A szolgálati időre vonatkozó szabályozás csoportképző ismérve tehát az, hogy az öregségi nyugdíj jogerős megállapítására a rendelkezés hatálybalépését követően kerüljön sor. A diszkrimináció alkotmányos tilalma csak a szabályozás szempontjából egy csoportba tartozókra vonatkozik. A diszkrimináció vizsgálatának ennek megfelelően csak az egy csoportba tartozók közötti különbségtétel vizsgálata a tárgya. Mivel az öregségi nyugdíjjal már rendelkezők nem tartoznak a szabályozás szempontjából a rendelkezéssel érintettek csoportjába, így fogalmilag kizárt a diszkrimináció.

A fentiek alapján az Alkotmánybíróság az indítványt elutasította. Eljárását az Alkotmánybíróságról szóló 1989. évi XXXII. törvény 1. § (1) bekezdés b) pontja és 30. § (1) bekezdés c) pontja alapján folytatta le.

Budapest, 1992. október 6.

Dr. Sólyom László s. k.,

az Alkotmánybíróság elnöke

Dr. Ádám Antal s. k.,

alkotmánybíró

Dr. Kilényi Géza s. k.,

alkotmánybíró

Dr. Schmidt Péter s. k.,

előadó alkotmánybíró

Dr. Tersztyánszky Ödön s. k.,

alkotmánybíró

Dr. Herczegh Géza s. k.,

alkotmánybíró

Dr. Lábady Tamás s. k.,

alkotmánybíró

Dr. Szabó András s. k.,

alkotmánybíró

Dr. Vörös Imre s. k.,

alkotmánybíró

Tartalomjegyzék