GK 21. szám

[1]A gazdasági kollégiumi és tanácselnöki értekezleti állásfoglalásokban előforduló "szocialista szervezetek" kifejezésen a Polgári Törvénykönyv 685. §-ának c) pontja, illetve az 1978. évi 2. tvr. 24. §-a (2) és (3) bekezdése értelmében "gazdálkodó szervezetek"-et kell érteni.

Lábjegyzetek:

[1] Az 1/2014. Polgári jogegységi határozat 2. pontja értelmében meghaladottá vált. (Az új Ptk.-tól függetlenül a régi Ptk., illetve más, hatályon kívül helyezett jogszabályok alapján elbírálandó ügyekre nézve is.)