1/2008. (I. 8.) KüM határozat

a Magyar Köztársaság Kormánya és Ukrajna Miniszteri Kabinetje között a kishatárforgalom szabályozásáról szóló Egyezmény hatálybalépéséről, valamint a Magyar Köztársaság Kormánya és Ukrajna Miniszteri Kabinetje között a kishatárforgalom szabályozásáról szóló Egyezmény kihirdetéséről szóló 2007. évi CLIII. törvény 4. §-a és 5. § (4) bekezdése hatályvesztéséről

A 2007. évi CLIII. törvénnyel a Magyar Közlöny 2007. december 11-ei számában kihirdetett, a Magyar Köztársaság Kormánya és Ukrajna Miniszteri Kabinetje között a kishatárforgalom szabályozásáról szóló Egyezmény (a továbbiakban: Egyezmény) a 8. cikk 2. bekezdése értelmében az azt követő harmincadik napon lép hatályba, hogy a Szerződő Felek diplomáciai úton kölcsönösen értesítették egymást a hatálybalépéshez szükséges belső jogi eljárás lefolytatásáról.

Az Ukrán Fél 2007. november 22-ei keltezésű jegyzékében tájékoztatta a Magyar Felet a hatálybalépéshez szükséges belső jogi eljárás lefolytatásáról, a Magyar Fél hasonló tartalmú jegyzékét a 2007. december 12-én adta át az Ukrán Félnek. Az Egyezmény a 8. cikk 2. bekezdésének megfelelően a Magyar Fél jegyzéke átadásának napját követő harmincadik napon, azaz 2008. január 11-én lép hatályba.

A Magyar Köztársaság Kormánya és Ukrajna Miniszteri Kabinetje között a kishatárforgalom szabályozásáról szóló Egyezmény kihirdetéséről szóló 2007. évi CLIII. törvény 5. § (3) bekezdése értelmében a 2007. évi CLIII. törvény 4. §-a és 5. § (4) bekezdése az Egyezmény hatálybalépésének napján hatályukat vesztik.

A fentiekre tekintettel, összhangban a 2007. évi CLIII. törvény 5. § (5) bekezdésével megállapítom, hogy a Magyar Köztársaság Kormánya és Ukrajna Miniszteri Kabinetje között a kishatárforgalom szabályozásáról szóló Egyezmény 2008. január 11-én, azaz kettőezer-nyolc január tizenegyedikén lép hatályba.

Megállapítom továbbá, összhangban 2007. évi CLIII. törvény 5. § (3) és (5) bekezdéseivel, hogy a Magyar Köztársaság Kormánya és Ukrajna Miniszteri Kabinetje között a kishatárforgalom szabályozásáról szóló Egyezmény kihirdetéséről szóló 2007. évi CLIII. törvény 4. §-a és 5. § (4) bekezdése 2008. január 11-én, azaz kettőezer-nyolc január tizenegyedikén veszítik hatályukat.

Dr. Göncz Kinga s. k.,

külügyminiszter

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére