Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

1577/2022. (XI. 28.) Korm. határozat

a Térségi fejlesztési feladatokhoz szükséges kötelezettségvállalásokról szóló 1023/2022. (I. 27.) Korm. határozat és a debreceni Déli Gazdasági Övezet bővítésével összefüggő infrastruktúra-fejlesztésekről szóló 1041/2022. (II. 4.) Korm. határozat módosításáról

1. A Térségi fejlesztési feladatokhoz szükséges kötelezettségvállalásokról szóló 1023/2022. (I. 27.) Korm. határozat 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. A debreceni Déli Gazdasági Övezet bővítésével összefüggő infrastruktúra-fejlesztésekről szóló 1041/2022. (II. 4.) Korm. határozat [a továbbiakban: 1041/2022. (II. 4.) Korm. határozat] 1. pontja a következő 1.14. alponttal egészül ki:

[A Kormány a debreceni Déli Gazdasági Övezet bővítése keretében kialakításra kerülő - a Debrecenben megvalósuló ipari telephely kialakításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 75/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 2. mellékletében foglalt ingatlanok - ipari-innovációs fejlesztési területek (a továbbiakban együtt: fejlesztési területek) kialakításával és fejlesztésével kapcsolatos, valamint a Debrecen megyei jogú város és térsége és a környező települések fejlesztését is szolgáló közlekedési infrastruktúra-, valamint közműberuházásokkal összefüggésben]

"1.14. felhívja a pénzügyminisztert, hogy a külgazdasági és külügyminiszter kezdeményezése alapján gondoskodjon a Beruházások megvalósítása tekintetében felmerülő, a Kormány által elfogadott többletforrás-igények finanszírozásához szükséges forrásoknak a központi költségvetés térségi fejlesztési feladatokat finanszírozó előirányzata javára történő biztosításáról;

Felelős: pénzügyminiszter

külgazdasági és külügyminiszter

Határidő: a felmerülés ütemében"

3. Az 1041/2022. (II. 4.) Korm. határozat 1. pont 1.7. alpont

a) 1.7.2. pont nyitó szövegrészében a "87 718 849 000 forint" szövegrész helyébe a "111 048 722 474 forint" szöveg,

b) 1.7.2. pont a) alpontjában a "45 055 000 000 forint" szövegrész helyébe a "67 582 500 000 forint" szöveg,

c) 1.7.2. pont b) alpontjában a "16 684 222 000 forint" szövegrész helyébe a "30 829 575 000 forint" szöveg,

d) 1.7.2. pont c) alpontjában az "1 738 000 000 forint" szövegrész helyébe a "2 162 000 000 forint" szöveg,

e) 1.7.2. pont d) alpontjában a "24 241 627 000 forint" szövegrész helyébe a "10 474 647 474 forint" szöveg

lép.

4. Az 1041/2022. (II. 4.) Korm. határozat 1. pont 1.8. alpont

a) nyitó szövegrészében a "87 762 708 426 forint" szövegrész helyébe a "111 104 246 835 forint" szöveg,

b) a) pontjában a "6 813 169 883 forint" szövegrész helyébe a "4 560 580 303 forint" szöveg,

c) b) pontjában a "10 966 113 317 forint" szövegrész helyébe a "27 079 254 904 forint" szöveg,

d) c) pontjában a "20 151 111 521 forint" szövegrész helyébe a "12 214 796 835 forint" szöveg,

e) d) pontjában a "23 111 838 144 forint" szövegrész helyébe a "20 357 390 244 forint" szöveg,

f) e) pontjában a "26 720 475 561 forint" szövegrész helyébe a "46 892 224 549 forint" szöveg

lép.

5. Az 1041/2022. (II. 4.) Korm. határozat 1. pont

a) 1.9. alpontjában a "45 055 000 000 forint" szövegrész helyébe a "67 582 500 000 forint" szöveg,

b) 1.10. alpontjában a "16 684 222 000 forint" szövegrész helyébe a "30 829 575 000 forint" szöveg,

c) 1.11. alpontjában az "1 738 000 000 forint" szövegrész helyébe a "2 162 000 000 forint" szöveg,

d) 1.12. alpont a) pontjában a "3 912 093 000 forint" szövegrész helyébe a "3 415 562 139 forint" szöveg,

e) 1.12. alpont b) pontjában a "20 329 534 000 forint" szövegrész helyébe a "7 059 085 335 forint" szöveg

lép.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet az 1577/2022. (XI. 28.) Korm. határozathoz

A Térségi fejlesztési feladatokhoz szükséges kötelezettségvállalásokról szóló 1023/2022. (I. 27.) Korm. határozat 1. mellékletében foglalt táblázat 8. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

[ABCDEFGHI
1.Kapcsolódó
kormányhatározat
2021. évi
költségvetési év
(nettó forint)
2022. évi
költségvetési év
(nettó forint)
2023. évi
költségvetési év
(nettó forint)
2024. évi
költségvetési év
(nettó forint)
2025. évi
költségvetési év
(nettó forint)
2026. évi
költségvetési év
(nettó forint)
2027. évi
költségvetési év
(nettó forint)
Összesen
(nettó forint)]
8.1041/2022. (II. 4.)
Korm. határozat
04558301 15227 065 722 04312 208 692 48920 347 216 63646 868 790 1540111 048 722 474

Tartalomjegyzék