Tippek

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

Bővebben

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

Bővebben

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

Bővebben

PK 172. szám

a) Az első tárgyalás elmulasztásának következményeként - amennyiben a törvény kizáró rendelkezést nem tartalmaz - valamennyi keresetfajta tekintetében helye van bírósági meghagyás kibocsátásának. A bíróság azonban akkor is mellőzheti a bírósági meghagyás kibocsátását, ha a Pp. 136. §-ának (2) bekezdésében meghatározott permegszüntető ok nem áll fenn.

b) A fizetési meghagyás ellen benyújtott ellentmondás alapján kitűzött tárgyalás elmulasztása esetén nem bocsátható ki bírósági meghagyás.

c) A bírósági eljárást megelőző eljárásban tett érdemi nyilatkozat önmagában nem akadálya a bírósági meghagyás kibocsátásának.

d) A bírósági meghagyás csak a kereset leszállítása esetén térhet el a keresetlevélben közölt kereseti kérelemtől.

e) A bírósági meghagyásban a bíróság minden olyan rendelkezést megtehet, amelyet az ítélet tartalmaz.

f) A bírósági meghagyás a szabályszerűen benyújtott ellentmondás folytán hatályát veszti, ezért a bíróságnak nem kell hatályon kívül helyeznie.

g) Ha a bírósági meghagyás ellen benyújtott ellentmondás alapján kitűzött új tárgyalást mindkét peres fél elmulasztja, a Pp. 137. §-a (1) bekezdésének b) pontjában foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni.[1]

Lábjegyzetek:

[1] A 2/2009. Polgári Jogegységi határozat 2. pontja értelmében a továbbiakban nem alkalmazható.