A Kúria Bfv.969/2021/7. számú precedensképes határozata kábítószer-kereskedelem bűntette tárgyában. [2012. évi C. törvény (Btk.) 176. § (1) bek.] Bírók: Csák Zsolt, Gimesi Ágnes, Tuba István

Kúria

végzése

Az ügy száma: Bfv.I.969/2021/7.

A határozat szintje: felülvizsgálat

A tanács tagjai: Dr. Gimesi Ágnes, a tanács elnöke

Dr. Tuba István Krisztián, előadó bíró

Dr. Csák Zsolt, bíró

Az eljárás helye: helység1

Az eljárás formája: tanácsülés

Az ülés napja: 2022. március 1.

Az ügy tárgya: kábítószer-kereskedelem bűntette

Terhelt(ek): terhelt2 és társai

(Terhelt1 II. rendű terhelt)

Elsőfok: Fővárosi Törvényszék, 25.B.821/2019/81., ítélet, tanácsülés,

2020. június 17.

Másodfok: Fővárosi Ítélőtábla, 5.Bf.185/2020/27., ítélet, nyilvános ülés,

2021. április 30.

Az indítvány előterjesztője: Terhelt1 II. rendű terhelt védője

Az indítvány iránya: a II. rendű terhelt javára

Rendelkező rész

A Kúria a kábítószer-kereskedelem bűntette miatt terhelt2 és társai ellen folyamatban volt büntetőügyben a Terhelt1 II. rendű terhelt védője által előterjesztett felülvizsgálati indítványt elbírálva a Fővárosi Törvényszék 25.B.821/2019/81. számú és a Fővárosi Ítélőtábla, mint másodfokú bíróság 5.Bf.185/2020/27. számú ítéletét Terhelt1 II. rendű terhelt vonatkozásában hatályában fenntartja.

A Kúria végzése ellen fellebbezésnek és felülvizsgálatnak nincs helye, s ebben az ügyben az indítvány előterjesztője, valamint azonos tartalommal más jogosult újabb felülvizsgálati indítványt nem nyújthat be.

Indokolás

[1] I. A Fővárosi Törvényszék a 2020. június 17. napján, tanácsülésen meghozott 25.B.821/2019/81. számú ítéletével Terhelt1 II. rendű rendű terheltet bűnösnek mondta ki kábítószer-kereskedelem bűntettében [a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (a továbbiakban: Btk.) 176. § (1) bekezdés, (3) bekezdés]. Ezért őt 6 év, fegyházban végrehajtandó szabadságvesztés büntetésre és 4 év közügyektől eltiltásra ítélte, valamint vele szemben 448.000 forint összeg erejéig vagyonelkobzást rendelt el. Megállapította, hogy a II. rendű terhelt a szabadságvesztésből legkorábban annak kétharmad része kitöltését követő napon bocsátható feltételes szabadságra. Rendelkezett a bűnjelekről és a bűnügyi költség viseléséről.

[2] A védelmi fellebbezés folytán eljáró Fővárosi Ítélőtábla, mint másodfokú bíróság a 5.Bf.185/2020/27. számú, 2021. április 30. napján hozott határozatával az elsőfokú ítéletet a II. rendű terhelt vonatkozásában - a minősítést pontosítva - annyiban változtatta meg, hogy a kábítószer-kereskedelem bűntettének jogszabályi megjelölésénél feltüntette a Btk. 176. § (1) bekezdés 4. fordulatát is.

[3] II. A jogerős, vádról rendelkező ügydöntő határozat ellen Terhelt1 II. rendű terhelt védője terjesztett elő felülvizsgálati indítványt a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény (a továbbiakban: Be.) 649. § (1) bekezdés b) pont ba) pontjában írt okból eltérő minősítés megállapítása és a büntetés enyhítése érdekében.

[4] Indokai szerint a vádirati tényállás II. rendű terhelt felelőssége vonatkozásában "semmiféle konkrét tényt, adatot nem tartalmazott". A kábítószer tiszta hatóanyag tartalmának megjelölése nélkül csak azt rögzítette, hogy II. rendű terhelt is részt vett a terheltek lakásában tárolt kábítószer forgalmazásában. Így a vádirat nem felelt meg a Be. 422. § (1) bekezdés b) pontjában írt követelményének, ezért a bíróságnak az eljárás felfüggesztése mellett a vádirat hiányosságainak pótlása iránt kellett volna intézkednie. Ha pedig az ügyészség ennek nem tett volna eleget akkor az eljárás megszüntetésének lett volna helye.

[5] Az előkészítő ülésen az ügyészség pontosította a vádirati tényállást és megjelölte a II. rendű terhelt lakásában lefoglalt kábítószer mennyiségét, valamint a tiszta hatóanyag tartalmát, továbbá a lakásban lefoglalt pénzösszeget. Álláspontja szerint azonban a pontosított vádirati tényállás sem tartalmazott konkrét elkövetési magatartást a kábítószer kereskedelem vonatkozásában. Így az eljárt bíróságok sem terjeszkedhettek volna túl a vádirati tényálláson, ami csak a házkutatás során fellelt kábítószer birtoklására, tartására fogalmazott meg. Az első- és másodfokú bíróság az ítéleti tényállásban II. rendű terhelt vonatkozásában konkrét elkövetési magatartást állapított meg és az elkövetési időt is a vádirattól eltérően határozta meg, ezzel megszegte a vádhoz kötöttség Be. 6. § (1) bekezdésében foglalt szabályát.

[6] Álláspontja szerint továbbértékesítés céljára történő beszerzés vagy tartás - amely tényből levont jogi következtetés lehet - semmilyen módon nem került bizonyításra és megállapításra a II. rendű terhelttel szemben. Az ügyész által az előkészítő ülésen kiegészített, és a másodfokú bíróság által pontosított tényállás nem tartalmazza a II. rendű terhelt 2017. június 24. napja előtti cselekvőségét, vagyis azt, hogy bárkinek átadott, értékesített vagy forgalmazott volna kábítószert. A II. rendű terhelt lakásán tartott házkutatás során lefoglalt, kábítószernek minősülő vegyületekkel szennyezett csomagolóanyagok birtoklásának ténye legfeljebb a csomagolási tevékenység előkészületének a megállapítására lehet alkalmas, ahogy a lefoglalt 448.000 Ft készpénz sem igazolja a kábítószer-kereskedést Tényállásszerű magatartás hiányában pedig a kábítószer-kereskedelem bűntette nem állapítható meg. Érvelése szerint önmagában a lefoglalt kábítószer mennyiségéből nem következik a kereskedői magatartás megállapítása, mivel a kábítószer birtoklása esetén minősítő körülmény a kábítószer mennyisége. A terheltek korábbi értékesítései sem alapozhatják meg a kereskedés megállapítását, mert azok a cselekmények nem képezik a vádirati tényállás részét, további a bírósági eljárásban a korábbi kábítószer kereskedelem ténye nem nyert megállapítást.

[7] Sérelmezte, hogy a másodfokú bíróság iratellenesen hivatkozott arra, hogy II. rendű terhelt lakásán kábítószer hígítására szolgáló anyagot foglaltak le. Érvelése szerint a lefoglalt 211 darab használatlan műanyag zacskó és a mérleg tartása ugyancsak nem ad alapot a kereskedés megállapítására, mert az "magyarázható az esetleges korábbi - vád tárgyává nem tett- tevékenységgel", továbbá II. rendű terhelt védekezése alapján a saját fogyasztással is. Álláspontja szerint "kiterjesztett, mintegy vélelmezett büntetőjogi felelősség megállapítását jelentené", ha a saját fogyasztás figyelmen kívül hagyásával minden esetben a lefoglalt teljes kábítószer mennyiség vonatkozásában a kereskedés megállapítására kerülne sor.

[8] Mindezek alapján - a védő érvelése szerint - a kábítószer lakásban tartása az egyetlen magatartás, amit a vád tartalmaz, ezért a II. rendű terhelt cselekménye a Btk. 178. § (1) bekezdésébe ütköző és a (2) bekezdés b) pontja szerint minősülő kábítószer birtoklása bűntettének minősülhet. A törvényes minősítés alapján a kiszabott szabadságvesztés büntetés lényeges enyhítését, továbbá a II. rendű terhelt személyi körülményeire és életvitelére tekintettel a végrehajtási fokozat börtönben történő meghatározását indítványozta.

A tartalom megtekintéséhez jogosultság szükséges. Kérem, lépjen be a belépőkódjaival vagy a telepített Jogkódexből!

Ha személyes segítségre van szüksége, írjon nekünk!

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére