Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt "elvi tartalmában" közvetlenül kereshet. (KISFILMMEL)

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

1494/2016. (IX. 15.) Korm. határozat

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról és Korm. határozat módosításáról

A Kormány

1. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 21. § (6) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 1 175 000 ezer forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el elszámolási, a fel nem használt rész tekintetében visszatérítési kötelezettséggel a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 32. Rendkívüli kormányzati intézkedések cím terhére, az 1. melléklet szerint;

Az átcsoportosítás tekintetében:

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

Határidő: azonnal

Az elszámolási és a visszatérítési kötelezettség tekintetében:

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter, nemzetgazdasági miniszter, nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: 2017. június 30., a Területfejlesztéssel összefüggő feladatok jogcímcsoport javára átcsoportosított 800,0 millió forint tekintetében 2022. június 30.[1]

2. egyetért azzal, hogy a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról, a 2015. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról és egyes Korm. határozatok módosításáról szóló 1438/2016. (VIII. 17.) Korm. határozat 1. pont b) alpontja szerint a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 23. Sporttevékenység támogatása alcím, 4. Versenysport támogatása jogcímcsoporton a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt előirányzat részére átcsoportosított 748 414 ezer forintból 25 000 ezer forint a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 1. Emberi Erőforrások Minisztériuma igazgatása címen kerüljön felhasználásra a K1. Személyi juttatások kiemelt előirányzaton 5 256 ezer forint, a K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiemelt előirányzaton 1 944 ezer forint, a K3. Dologi kiadások kiemelt előirányzaton 17 800 ezer forint összegben.[2]

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet az 1494/2016. (IX. 15.) Korm. határozathoz

XI. Miniszterelnökség

XV. Nemzetgazdasági Minisztérium

XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA

a Kormány hatáskörében

Költségvetési év: 2016.

ezer forintban
Államház-
tartási egyedi
azonosító
Fejezet
szám
Cím
szám
Alcím
szám
Jog-
cím
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Kiemelt
előir.
szám
Fejezet
név
Cím
név
Alcím
név
Jog-
cím
csop.
név
Jog-
cím
név
KIADÁSOKA módosítás jogcímeMódosítás
(+/-)
A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása
A módosítást elrendelő
jogszabály/ határozat
száma
Kiemelt előirányzat
neve
XV.Nemzetgazdasági Minisztérium
25Fejezeti kezelésű előirányzatok
4Területfejlesztési feladatok
3467061Területfejlesztéssel összefüggő feladatok
K5Egyéb működési célú kiadások49 375
K8Egyéb felhalmozási célú kiadások750 625
XLIII.Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások
2Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások
2Hasznosítással kapcsolatos folyó kiadások
4Állami tulajdonú társaságok támogatása
2963571Az MNV Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kifizetések
K5Egyéb működési célú kiadások300 000
XI.Miniszterelnökség
30Fejezeti kezelésű előirányzatok
1Célelőirányzatok
29514643Kulturális örökségvédelmi szakmai feladatok
K3Dologi kiadások75 000
29710232Rendkívüli kormányzati intézkedések
K5Egyéb működési célú kiadások-1 175 000
Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű
ezer forintban
Államház-
tartási egyedi
azonosító
Fejezet
szám
Cím
szám
Alcím
szám
Jog-
cím
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Kiemelt
előir.
szám
Fejezet
név
Cím
név
Alcím
név
Jog-
cím
csop.
név
Jog-
cím
név
BEVÉTELA módosítás jogcímeMódosítás
(+/-)
A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása
A módosítást elrendelő
jogszabály/ határozat
száma
Kiemelt előirányzat
neve
Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű
ezer forintban
Államház-
tartási egyedi
azonosító
Fejezet
szám
Cím
szám
Alcím
szám
Jog-
cím
csop.
szám
Jog-
cím
szám
Kiemelt
előir.
szám
Fejezet
név
Cím
név
Alcím
név
Jog-
cím
csop.
név
Jog-
cím
név
TÁMOGATÁSA módosítás jogcímeMódosítás
(+/-)
A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása
A módosítást elrendelő
jogszabály/ határozat
száma
Kiemelt előirányzat
neve
XV.Nemzetgazdasági Minisztérium
25Fejezeti kezelésű előirányzatok
4Területfejlesztési feladatok
3467061Területfejlesztéssel összefüggő feladatok800 000
XI.Miniszterelnökség
30Fejezeti kezelésű előirányzatok
1Célelőirányzatok
29514643Kulturális örökségvédelmi szakmai feladatok75 000
Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű
Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra
Az adatlap 5 példányban töltendő kiA támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-)ÖsszesenI. n.évII. n.évIII. n.évIV. n.év
Fejezetet irányító szerv
Állami Számvevőszék
Magyar Államkincstár
Nemzetgazdasági Minisztérium
1 példány
1 példány
1 példány
2 példány
időarányos
teljesítményarányos
egyéb: azonnal
1 175 0001 175 000
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

Lábjegyzetek:

[1] Módosította az 1377/2021. (VI. 11.) Korm. határozat 2. pontja. Hatályos 2021.06.11.

[2] Megállapította az 1725/2016. (XII. 10.) Korm. határozat 3. pontja. Hatályos 2016.12.10.

Tartalomjegyzék