BH 1992.6.432 A közigazgatási határozatok bírósági felülvizsgálatáról szóló rendelkezések hatálya a szabálysértési ügyekre nem terjed ki; a gépjármű forgalmi engedélyét és rendszámtábláját visszavonó rendőrhatósági határozat azonban nem szabálysértési határozat és bíróság által felülvizsgálható [1957. évi IV. tv. 3. § (7) bek., 72. §., Pp. 324. § (2) bek., 20/1990. (VIII. 6.) BM r. 1. § (2) bek., 11. § (1) bek. d) pont].

A k.-i rendőrkapitányság határozatával a közúti közlekedés rendőrhatósági igazgatásáról szóló 20/1990. (VIII. 6.) BM rendelet 11. §-a (1) bekezdésének d) pontja alapján a felperes tulajdonát képező gépjármű forgalmi engedélyét és rendszámtábláját visszavonta, mivel a felperes a jármű tüzelőanyagaként propán-bután gázt használt, illetve a járműben ilyen tüzelőanyag-ellátó berendezés volt.

A felperes fellebbezése folytán az alperes megyei rendőrfőkapitányság igazgatásrendészeti osztálya határozatával az elsőfokú hatóság határozatát helybenhagyta.

A felperes ezen határozat ellen nyújtott be keresetlevelet a városi bírósághoz, amelyben bírósági felülvizsgálatot kérve személyi körülményeire figyelemmel a forgalmi engedély visszaadását kérte. Az elsőfokú bíróság végzésével a felperes keresetlevelét idézés kibocsátása nélkül - mint bírói úton nem érvényesíthető követelést - a Pp. 130. §-a (1) bekezdése f) pontja alapján elutasította. Rámutatott arra, hogy az államigazgatási eljárás általános szabályairól szóló 1957. évi IV. törvény (a továbbiakban: Áe.) 3. §-ának (7) bekezdése szerint a törvény hatálya a szabálysértési eljárásra nem terjed ki, ezért a felperes által felülvizsgálni kért szabálysértési határozat nem tartozik a közigazgatási bíráskodás hatáskörébe.

Az elsőfokú bíróság végzése ellen a felperes nyújtott be fellebbezést, amelyben kereseti kérelmét megismételve tárgyalás kitűzését kérte.

A tartalom megtekintéséhez jogosultság szükséges. Kérem, lépjen be a belépőkódjaival vagy a telepített Jogkódexből!

Jogkódex ikon

Jogkódex

Az igényeinek megfelelő Jogkódex előfizetés kiválasztása

A legfrissebb szakcikkek eléréséhez a Szakcikk Adatbázis Plusz előfizetés szükséges

Meglévő Jogkódex előfizetés bővítése szükséges.

Ha személyes segítségre van szüksége, írjon nekünk!