32011L0014[1]

A Bizottság 2011/14/EU irányelve ( 2011. február 24. ) a 91/414/EGK tanácsi irányelvnek a profoxidim hatóanyagként való felvétele céljából történő módosításáról EGT-vonatkozású szöveg[2]

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32011L0014 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32011L0014&locale=hu

[2] Hatálytalan 2011.08.01.