940/B/1996. AB határozat

jogszabály alkotmányellenességének utólagos vizsgálatára irányuló indítvány tárgyában

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

Az Alkotmánybíróság jogszabály alkotmányellenességének utólagos vizsgálatára irányuló indítvány tárgyában meghozta a következő

határozatot:

Az Alkotmánybíróság a gazdasági stabilizációt szolgáló egyes törvénymódosításokról szóló 1995. évi XLVIII. törvény 112. § (5) bekezdése alkotmányellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló indítványt elutasítja.

INDOKOLÁS

I.

Indítványozó a gazdasági stabilizációt szolgáló egyes törvénymódosításokról szóló 1995. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: Gst.) 112. § (5) bekezdése alkotmányellenességének megállapítását és a rendelkezés megsemmisítését kérte. Megítélése szerint alkotmányellenes különbségtételhez vezet, hogy a Gst. 112. § (5) bekezdése nem teszi lehetővé a jubileumi jutalomra való jogosultság megállapításánál az olyan idők figyelembevételét, amelyet szövetkezetekben tagsági jogviszonyban a tagi munka-megállapodáson, vagy a korábbi jogszabályokban előírt tagi munkavégzési kötelezettségen alapuló munkavégzéssel töltöttek.

II.

Az indítvány nem megalapozott.

A Gst. 112. § (5) bekezdése alapján a jubileumi jutalomra jogosító idő megállapítása szempontjából a közigazgatási szervnél közszolgálati valamint közalkalmazotti jogviszonyban, bírósági szolgálati, illetve munkaviszonyban, ügyészségi, hivatásos szolgálati jogviszonyban, továbbá 1992. július 1-jéig munkaviszonyban töltött időt kell figyelembe venni.

A szövetkezetekről szóló 1992. évi I. törvény (a továbbiakban: Szt.) 65. §-a rendelkezése szerint a szövetkezet és tagja között létrejött munkaviszony jellegű jogviszonyra, valamint a szövetkezet alkalmazottainak munkaviszonyára az 1992. évi XXII. törvény (a továbbiakban: Munka Törvénykönyve) -t kell alkalmazni. Az e törvény hatálybalépését megelőzően a) a szövetkezet és a tag között létrejött munkamegállapodás, illetve b) jogszabály által előírt munkavégzés időtartamát a társadalombiztosítási jogszabályok szerinti szolgálati idő megállapítása, valamint a munkaviszony jellegű jogviszony alapján járó juttatások szempontjából feltéve, hogy az adott évben a tag az előírt munkavégzési kötelezettségének eleget tett, figyelembe kell venni.

Tévedett indítványozó amikor a Gst. 112. § (5) bekezdésének olyan értelmet tulajdonított, ami kizárja a a jubileumi jutalomra való jogosultság megállapításánál az olyan idők figyelembevételét, amelyet szövetkezetekben tagsági jogviszonyban a tagi munka-megállapodáson, vagy a korábbi jogszabályokban előírt tagi munkavégzési kötelezettségen alapuló munkavégzéssel töltöttek. Az Szt. 65. §-a úgy rendelkezik, hogy a munkamegállapodáson illetve jogszabályon alapuló munkavégzési kötelezettséget a munkaviszony jellegű jogviszony alapján járó juttatások szempontjából figyelembe kell venni. A köztisztviselőt köztisztviselői jogviszonyára tekintettel megillető jubileumi jutalom olyan juttatás, ami munkaviszony jellegű jogviszonya alapján - a köztisztviselő esetében ez a köztisztviselői jogviszony - illeti meg. A két törvényi tényállás együttértelmezéséből az következik, hogy a jubileumi jutalomra való jogosultság megállapításánál az olyan időt, amelyet szövetkezetekben tagsági jogviszonyban a tagi munka-megállapodáson, vagy a korábbi jogszabályokban előírt tagi munkavégzési kötelezettségen alapuló munkavégzéssel töltöttek a jubileumi jutalomra való jogosultság szempontjából figyelembe kell venni.

Budapest, december 9.

Dr. Sólyom László s. k.,

az Alkotmánybíróság elnöke

Dr. Ádám Antal s. k.,

alkotmánybíró

Dr. Holló András s. k.,

alkotmánybíró

Dr. Kilényi Géza s. k.,

alkotmánybíró

Dr. Lábady Tamás s. k.,

alkotmánybíró

Dr. Schmidt Péter s. k.,

előadó alkotmánybíró

Dr. Szabó András s. k.,

alkotmánybíró

Dr. Tersztyánszky Ödön s. k.,

alkotmánybíró

Dr. Vörös Imre s. k.,

alkotmánybíró

Dr. Zlinszky János s. k.,

alkotmánybíró

Tartalomjegyzék