4/2020. (X. 2.) MÜK szabályzat

az ügyvédi tevékenységet folytatók továbbképzési kötelezettségéről szóló 18/2018. (XI. 26.) MÜK szabályzat módosításáról[1]

A Magyar Ügyvédi Kamara küldöttgyűlése

az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Üttv.) 158. § (1) bekezdés 21. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Üttv. 157. § (2) bekezdés e) pontjában foglalt feladatkörében eljárva,

az Üttv. 156. § (3) bekezdése szerinti feladatkörében eljáró Országos Kamarai Jogtanácsosi Tagozat és Országos Alkalmazott Ügyvédi Tagozat véleményének kikérésével,

a következő szabályzatot alkotja:

1. Módosító rendelkezések

1.1.[2]

1.2-1.10.[3]

1.11-1.13.[4]

1.14-1.17.[5]

2. Hatályon kívül helyező rendelkezések

2.1. Hatályát veszti a Továbbképzési Szabályzat

a)-k)[6]

l)-m)[7]

3. Záró rendelkezések

3.1. Ez a szabályzat a közzétételét követő napon lép hatályba.

3.2. Az 1.1. pont, az 1.11-1.13. pont, a 2.1. pont l) és m) alpontja 2021. január 1-jén lép hatályba.

Lábjegyzetek:

[1] A szabályzatot a Magyar Ügyvédi Kamara Küldöttgyűlése a 2020. október 2-i ülésén fogadta el.

[2] Hatályon kívül helyezve a Magyar Ügyvédi Kamara Alapszabályának XII/A.2. a) pontja alapján.

[3] Hatályon kívül helyezve a Magyar Ügyvédi Kamara Alapszabályának XII/A.2. a) pontja alapján.

[4] Hatályon kívül helyezve a Magyar Ügyvédi Kamara Alapszabályának XII/A.2. a) pontja alapján.

[5] Hatályon kívül helyezve a Magyar Ügyvédi Kamara Alapszabályának XII/A.2. a) pontja alapján.

[6] Hatályon kívül helyezve a Magyar Ügyvédi Kamara Alapszabályának XII/A.2. a) pontja alapján.

[7] Hatályon kívül helyezve a Magyar Ügyvédi Kamara Alapszabályának XII/A.2. a) pontja alapján.

Tartalomjegyzék