A Kúria Pfv.21472/2019/6. számú precedensképes határozata jó hírnév megsértése tárgyában. [1952. évi III. törvény (Pp.) 1. §, 2. §, 275. §, 2013. évi V. törvény (Ptk.) 2:51. §, Magyarország Alaptörvénye (Alaptörvény) I. cikk (1) bek., VI. cikk (1) bek., IX. cikk (1) bek., (4) bek., XV. cikk (2) bek., XXIV. cikk, XXVIII. cikk (1) bek.] Bírók: Döme Attila, Kiss Gabriella, Parlagi Mátyás

A határozat elvi tartalma:

Felülvizsgálati eljárásban nem orvosolható sem a Pp. 1. §-ának, sem a Pp. 2. § (1) bekezdésének az esetleges megsértése. Egyszeri közléssel megvalósult jogsértés esetén szükségtelen az abbahagyásra kötelezés.

***********

A Kúria

mint felülvizsgálati bíróság

ítélete

Az ügy száma: Pfv.III.21.472/2019/6. szám

A tanács tagjai: Dr. Döme Attila a tanács elnöke

Dr. Parlagi Mátyás előadó bíró

Dr. Kiss Gabriella bíró

A felperes:

A felperes képviselője:

Dr. Nehéz-Posony Katinka ügyvéd

Az alperesek: I. rendű

II. rendű

III. rendű

Az alperesek képviselői:

Dr. Bohli Krisztina ügyvéd I. rendűért

Dr. Komlódi Ügyvédi Iroda II. rendűért

ügyintéző: dr. Komlódi András ügyvéd

A per tárgya: jóhírnév megsértése

A felülvizsgálati kérelmet benyújtó fél:

felperes

A másodfokú bíróság neve és a felülvizsgálni kért jogerős határozat száma:

Pécsi Ítélőtábla Pf.V.20.141/2018/7.

Az elsőfokú bíróság neve és határozatának száma:

Szekszárdi Törvényszék 10.P.20.056/2018/30.

Rendelkező rész

A Kúria a jogerős ítéletet a felülvizsgálati kérelemmel támadott részében hatályában fenntartja.

Kötelezi a felperest, hogy 15 napon belül fizessen meg az I. rendű alperesnek 30.000 (harmincezer) forint, a II. rendű alperesnek 5.000 (ötezer) forint felülvizsgálati eljárási költséget.

A tartalom megtekintéséhez jogosultság szükséges. Kérem, lépjen be a belépőkódjaival vagy a telepített Jogkódexből!

Jogkódex ikon

Jogkódex

Az igényeinek megfelelő Jogkódex előfizetés kiválasztása

A legfrissebb szakcikkek eléréséhez a Szakcikk Adatbázis Plusz előfizetés szükséges

Meglévő Jogkódex előfizetés bővítése szükséges.

Ha személyes segítségre van szüksége, írjon nekünk!