BH 1982.5.201 Fejlesztési pénzeszközök átadására kötött megállapodás nem nevesített - atipikus - szerződés, amelyből a kötelmi jog általános szabályai szerint keletkezik kötelezettség a szolgáltatás teljesítésére és jogosultság annak követelésére [67/1970. (XII. 31.) PM sz. r., Ptk. 198. § (1) bek., 210. § (4) bek., 395. § (1) bek.].

Az első fokú bíróság - a keresetnek megfelelően - arra kötelezte az alperest, hogy a jogelődje által fejlesztési pénzeszköz átadására vállalt kötelezettség alapján fizessen meg a felperesnek 2 millió forintot.

Az első fokú ítélet indokolása megállapítja, hogy a felek között 1977. július 25-én fejlesztési forrás átadás-átvétele tárgyában kötött megállapodás a közszolgáltatási szerződés kiegészítésének minősül, ezért nem fogadható el az alperesnek a szerződés típusára vonatkozó az az álláspontja, hogy a felek között vállalkozási szerződés jött létre. Ezért őt a Ptk. 395. §-ának (1) bekezdése alapján a feltétlen elállási jog nem illeti meg. Egyébként is ez a jog csak addig gyakorolható, amíg teljesítés nem történt. A perbeli esetben a felperes vállalt kötelezettségét 1977-ben teljesítette, míg az alperes elállásnak minősülő nyilatkozatát 1978. szeptember 9-én közölte a felperessel.

Az alperesnek - az indokolás szerint - nem volt alapja arra, hogy a szerződést a Ptk. 210. §-ának (4) bekezdése szerint sikerrel megtámadja. A felek a fejlesztési eszközök átadásáról több éven keresztül leveleztek, s az annak terhére megvalósított beruházás az alperes műszaki szakembereivel és szaktervezőjével történt előzetes egyeztetések után jött létre. A szerződés megkötésére a felperes nem vette rá az alperest, s a beruházás műszaki körülményeinek előfeltétele körében sem tévesztette meg. Ezért a bíróság az alperest a szerződésben vállalt hozzájárulásból az esedékessé vált 2 millió forint megfizetésére kötelezte.

Az alperes fellebbezésében kérte az ítélet megváltoztatását. A fellebbezés nem alapos.

A felperes és az alperes jogelődje 1977. július 27-én megállapodást kötöttek arról, hogy az alperes fejlesztési alapjából 3 800 000 Ft-ot átad a felperesnek a m-i 120/középfeszültségű táppont bővítésére. Ebből az összegből az alperes jogelődje 1978. március 31-ig 1 millió forint és 1979. március 31-ig ugyancsak 1 millió forint átutalását vállalta.

A fejlesztési pénzeszközök gazdasági társuláson kívüli átadását a 67/1970. (XII. 31.) PM sz. rendelet tette lehetővé. A fejlesztési pénzeszközök átadására kötött megállapodás nem nevesített (atipikus) szerződés, amelyre a kötelmi jognak az általános, valamennyi szerződésre vonatkozó szabályai az irányadók, elsősorban az, hogy a szerződésből kötelezettség keletkezik a szolgáltatás teljesítésére és jogosultság a szolgáltatás követelésére [Ptk. 198. § (1) bek.].

A tartalom megtekintéséhez jogosultság szükséges. Kérem, lépjen be a belépőkódjaival vagy a telepített Jogkódexből!

Jogkódex ikon

Jogkódex

Az igényeinek megfelelő Jogkódex előfizetés kiválasztása

A legfrissebb szakcikkek eléréséhez a Szakcikk Adatbázis Plusz előfizetés szükséges

Meglévő Jogkódex előfizetés bővítése szükséges.

Ha személyes segítségre van szüksége, írjon nekünk!