32014R1329[1]

A Bizottság 1329/2014/EU végrehajtási rendelete ( 2014. december 9. ) az öröklési ügyekre irányadó joghatóságról, az alkalmazandó jogról, az öröklési ügyekben hozott határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, valamint az öröklési ügyekben kiállított közokiratok elfogadásáról és végrehajtásáról, valamint az európai öröklési bizonyítvány bevezetéséről szóló 650/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben említett formanyomtatványok meghatározásáról

A BIZOTTSÁG 1329/2014/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2014. december 9.)

az öröklési ügyekre irányadó joghatóságról, az alkalmazandó jogról, az öröklési ügyekben hozott határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, valamint az öröklési ügyekben kiállított közokiratok elfogadásáról és végrehajtásáról, valamint az európai öröklési bizonyítvány bevezetéséről szóló 650/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben említett formanyomtatványok meghatározásáról

1. cikk

(1) Az öröklési ügyben hozott határozattal kapcsolatos tanúsítványhoz használandó, a 650/2012/EU rendelet 46. cikke (3) bekezdésének b) pontjában említett formanyomtatványt I. formanyomtatványként az 1. melléklet határozza meg.

(2) Az öröklési ügyben kiállított közokirattal kapcsolatos tanúsítványhoz használandó, a 650/2012/EU rendelet 59. cikkének (1) bekezdésében és 60. cikkének (2) bekezdésében említett formanyomtatványt II. formanyomtatványként a 2. melléklet határozza meg.

(3) Az öröklési ügyben kötött bírósági egyezséggel kapcsolatos tanúsítványhoz használandó, a 650/2012/EU rendelet 61. cikkének (2) bekezdésében említett formanyomtatványt III. formanyomtatványként a 3. melléklet határozza meg.

(4) Az európai öröklési bizonyítvány iránti kérelemhez használandó, a 650/2012/EU rendelet 65. cikkének (2) bekezdésében említett formanyomtatványt IV. formanyomtatványként a 4. melléklet határozza meg.

(5) Az európai öröklési bizonyítványhoz használandó, a 650/2012/EU rendelet 67. cikkének (1) bekezdésében említett formanyomtatványt V. formanyomtatványként az 5. melléklet határozza meg.

2. cikk

Ez a rendelet 2015. augusztus 17-én lép hatályba.

Ez a rendelet a Szerződéseknek megfelelően teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó a tagállamokban.

1. MELLÉKLET

2. MELLÉKLET

3. MELLÉKLET

4. MELLÉKLET

5. MELLÉKLET

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32014R1329 - http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32014R1329&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 02014R1329-20141216 - http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:02014R1329-20141216&locale=hu

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére