Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

A Fővárosi Törvényszék P.22930/2014/6. számú határozata személyiségi jog megsértése tárgyában. Bíró: Eglyné dr. Csurányi Csilla

Fővárosi Törvényszék

...P..../2014/6.

A Fővárosi Törvényszék

felperes neve(felperes címe.) felperesnek

alperes neve (alperes címe.) alperes ellen

személyiségi jog megsértése iránt indított perében meghozta az alábbi

ÍTÉLETET

A bíróság a felperes keresetét elutasítja.

A le nem rótt 15.000 (tizenötezer) forint az állam terhén marad.

Az ítélet ellen kézbesítésétől számított 15 napon belül fellebbezésnek van helye, melyet ugyanennél bíróságnál kell 3 példányban írásban benyújtani a Fővárosi Ítélőtáblához címzetten.

Az Ítélőtábla előtti eljárásban az ítélet elleni fellebbezést, valamint csatlakozó fellebbezést előterjesztő fél számára a jogi képviselet kötelező.

A felek kérhetik a fellebbezés tárgyaláson kívüli elbírálását. Ha a fellebbezés csak a perköltség viselésére vagy összegére vonatkozik, a teljesítési határidővel, vagy a részletfizetés engedélyezésével kapcsolatos, vagy az ítélet indokolása ellen irányul, a fellebbező fél a fellebbezésben kérheti tárgyalás megtartását.

INDOKOLÁS

A felperes 2014. július 20-án érkeztetett keresetében annak megállapítását kérte, hogy az alperes a becsületét, a jó hírnevét és emberi méltóságát megsértette, a bíróság a további jogsértéstől tiltsa el, kötelezze magánlevélben bocsánatkérésre, valamint 100.000 forint sérelemdíj, ennek 2014. június 19-től számított törvényes kamatai megfizetésére. A kereset jogalapjaként azt jelölte meg, hogy az alperes a Fővárosi Törvényszék 2014. június 19. napján a ...P. .../2012. számú peres ügyben tartott tárgyalásán, őt alávaló, gyáva gazembernek nevezte.

A tárgyalóban összesen tizenegy személy tartózkodott, ő a felperes, négy alperesi képviselő, öt fős hallgatóság, valamint a bíró. A hallgatóság egyik tagja 1-es személy a szövetség neve Szövetségének a tagja, vélhetően az ő információja alapján már aznap este megjelent egy honlap neve oldalon, hogy a Fővárosi Törvényszéken alperes neve alávaló, gyáva gazembernek titulálta név tanár urat.

Az alperes nem vitatta, hogy a 169-es sorszámú jegyzőkönyvben a felperes által idézett kijelentést tette. Erre az indíttatta, hogy 2-es személy rabbival kapcsolatban a felperes olyan előadást tett, ami nem valós, olyat a rabbi soha sem mondott. A felperes szerint az interneten egybehangzóan, több helyen olvasható az a kijelentés, amit ő is idézett: "Önök magyarok, Kelet-Európa szégyene. Egész életemet arra fogom szentelni népemmel együtt, hogy önöknek ott ártsak, ahol tudok". Az interneten keringő információk szerint, ezt 2-es személy főrabbi 2000-ben nyilatkozta a Parlamentben. A felperes szerint attól ő még nem gyáva gazember, hogy az interneten olvasottakat elhiszi és azt idézi is egy bírósági eljárásban. A világhálón nem lehet találni egyetlen cáfolatot sem ezzel kapcsolatban sem a rabbitól, sem a szervezet neve részéről, sem bármely más szervezettől.

Az alperes ellenkérelmében a kereset elutasítását kérte, perköltséget nem igényelt. Arra hivatkozott, hogy kijelentésével nem valósított meg olyan közlést, ami az előzmények ismeretében és az adott körülmények között a felperes személyiségi jogait megsértette volna. A hivatkozott polgári ügyben a III. és IV. r. alpereseket képviselte és az eljárás során több megbotránkoztató kijelentésre került sor szóban és írásban. Az alperes személyesen ismeri a rabbit és tudja róla, hogy sohasem mondana olyasmit, amit a felperes idézett. A felperes egyetlen, a 2000-es évből származó tudósításra nem hivatkozik ezzel kapcsolatban, holott nyilván lett volna nyoma, ha valóban elhangzott volna az inkriminált mondat. Utalt a felperes perbeli, egyéb előzményes kijelentéseire is, melyek alapján úgy vélte, nem volt indokolatlan és sértő az a mód, ahogyan a főrabbit ért tényállításra reagált. A szólásszabadságba belefér, hogy akár sértő, de nem megalázó kijelentést lehessen tenni.

A Fővárosi Törvényszéken a ...P. .../2012. számú ügyben 203. sorszám alatt elsőfokú ítélet született időközben, melyből részleteket az alperes jogi képviselője becsatolt.

Ennek alapján a bíróság megállapította, hogy jelen perbeli peres felek a másik perben annak folyamatban léte alatt kölcsönösen sértő kijelentéseket tettek egymásra. Az alperes a felperest perverz elmének, zavaros fejű antiszemitának titulálta, kirúgott tanárként aposztrofálta, antiszemita féregként minősítette, náci gyilkosnak, söpredéknek nevezte. A felperes jelen perbeli alperest, a másik perben a III. és IV. r. alperes jogi képviselőjét pojácának, kisstílű ripacsnak, tevékenységét a 3-as személy kabaréba való szereplésnek minősítette.

A felperes úgy érezte, hogy ezek a kijelentések még mindkét oldalról "beleférnek", de van egy határ, amit már nem lehet átlépni.

Miért lenne ő alávaló gazember azért, mert az interneten több helyen olvasható szöveget egy tárgyaláson idéz, ráadásul úgy, hogy az a szöveg cáfolatot addig nem is kapott.

A felperes elfogadhatatlannak tartotta, hogy az alperes egy nála semmivel sem kevésbé értékes embertársát fogadatlan prókátorként " legazemberezze".

A bíróság a tényállást a peres felek előadása, valamint a hivatkozott számú peres eljárás 169. sorszámú tárgyalási jegyzőkönyve, valamint az alperes által becsatolt elsőfokú ítélet néhány oldala alapján állapította meg.

A felperesi kereset nem alapos.

A tartalom megtekintéséhez jogosultság szükséges. Kérem, lépjen be a belépőkódjaival vagy a telepített Jogkódexből!

Jogkódex ikon

Jogkódex

Az igényeinek megfelelő Jogkódex előfizetés kiválasztása

A legfrissebb szakcikkek eléréséhez a Szakcikk Adatbázis Plusz előfizetés szükséges

Meglévő Jogkódex előfizetés bővítése szükséges.

Ha személyes segítségre van szüksége, írjon nekünk!