A Kúria Bfv.1414/2017/7. számú precedensképes határozata rágalmazás vétsége tárgyában. [1998. évi XIX. törvény (Be.) 416. §, 423. §, 424. §, 426. §, 2012. évi C. törvény (Btk.) 226. §, Magyarország Alaptörvénye (Alaptörvény) II. cikk, VI. cikk (1) bek., VII. cikk (1) bek., IX. cikk (1) bek., (2) bek., (4) bek.] Bírók: Kónya István, Márki Zoltán, Somogyi Gábor

A határozat elvi tartalma:

A rágalmazás tényállásszerű, ha olyan tényre közvetlenül utaló kifejezést használ, miszerint a magánvádló korábbi közmegbízatása alapján a társadalmi megbecsülését is elveszítette. Nem minősül közszereplő az 1990. évi választásokat követő működése miatt az a személy, aki az elkövetéskor már, avagy még nem tekinthető közéleti szereplőnek.

***********

Kúria

végzése

Az ügy száma: Bfv.III.1.414/2017/7.

A határozat szintje: felülvizsgálat

A tanács tagjai: Dr. Márki Zoltán, a tanács elnöke

Dr. Somogyi Gábor, előadó bíró

Dr. Kónya István, bíró

Az eljárás helye: Budapest

Az eljárás formája: tanácsülés

Az ülés napja: 2018. március 7.

Az ügy tárgya: rágalmazás vétsége

Terhelt:

Első fok: Fonyódi Járásbíróság, 9.B.153/2016/4/I., ítélet, tárgyalás,

2016. november 14.

Másodfok: Kaposvári Törvényszék, 1.Bf.4/2017/6/I., ítélet, nyilvános ülés,

2017. április 26.

Az indítvány előterjesztője: védő

Az indítvány iránya: a terhelt javára

Rendelkező rész

A Kúria a rágalmazás vétsége miatt a terhelttel szemben folyamatban volt büntetőügyben a terhelt védőjének felülvizsgálati indítványát elbírálva a Fonyódi Járásbíróság 9.B.153/2016/4/I. számú, valamint a Kaposvári Törvényszék 1.Bf.4/2017/6/I. számú ítéletét hatályában fenntartja.

A Kúria végzése ellen fellebbezésnek vagy felülvizsgálatnak nincs helye, s ebben az ügyben az indítvány előterjesztője, valamint azonos tartalommal más jogosult újabb felülvizsgálati indítványt nem nyújthat be.

Indokolás

I.

[1] A Fonyódi Járásbíróság a 2016. november 14-én kelt 9.B.153/2016/4/I. számú ítéletében a terheltet bűnösnek mondta ki rágalmazás vétségében [Btk. 226. § (1) bekezdés, valamint (2) bekezdés b) pont], és ezért megrovásban részesítette, valamint kötelezte 10.000 forint eljárási illeték megfizetésére.

[2] A terhelt és védőjének fellebbezései alapján eljárva a Kaposvári Törvényszék a 2017. április 26-án kihirdetett 1.Bf.4/2017/6/I. számú ítéletével az elsőfokú határozatot annyiban változtatta meg, hogy az illetékfizetési kötelezettséggel kapcsolatos rendelkezést mellőzte; egyebekben azonban az elsőfokú ítéletet helybenhagyta.

[3] A jogerős ítéletben megállapított tényállás lényege a következő.

[4] A terhelt 2014 nyarán az időszakos lap főszerkesztője volt, valamint ő üzemeltette a az internetes weboldalt is, amelyen megjelent az online magazin.

A tartalom megtekintéséhez jogosultság szükséges. Kérem, lépjen be a belépőkódjaival vagy a telepített Jogkódexből!

Jogkódex ikon

Jogkódex

Az igényeinek megfelelő Jogkódex előfizetés kiválasztása

A legfrissebb szakcikkek eléréséhez a Szakcikk Adatbázis Plusz előfizetés szükséges

Meglévő Jogkódex előfizetés bővítése szükséges.

Ha személyes segítségre van szüksége, írjon nekünk!