32011L0022[1]

A Bizottság 2011/22/EU irányelve ( 2011. március 3. ) a 91/414/EGK tanácsi irányelvnek a biszpiribak hatóanyag felvétele céljából történő módosításáról EGT-vonatkozású szöveg[2]

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32011L0022 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32011L0022&locale=hu

[2] Hatálytalan 2011.08.01.