Tippek

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

Bővebben

Bíró, ügytárgy keresése

A keresőmezőbe Írjon be bírónevet, az ügyre jellemző kulcsszót (pl. az ügytárgy részletét).

Válogasson a megjelenő gyorstalálatokból.

Bővebben

Link jogszabályhelyre

§-ra, bekezdésre, pontra, alpontra mutató linket hozhat létre.

Bővebben

32008D0185[1]

2008/185/EK: A Bizottság határozata ( 2008. február 21.) az Aujeszky-féle betegségre vonatkozó, a sertések Közösségen belüli kereskedelmében alkalmazandó kiegészítő garanciákról és a betegséggel kapcsolatos információnyújtással szemben támasztott kritériumokról (az értesítés a C(2008) 669. számú dokumentummal történt) (kodifikált változat) (EGT-vonatkozású szöveg)

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2008. február 21.)

az Aujeszky-féle betegségre vonatkozó, a sertések Közösségen belüli kereskedelmében alkalmazandó kiegészítő garanciákról és a betegséggel kapcsolatos információnyújtással szemben támasztott kritériumokról

(az értesítés a C(2008) 669. számú dokumentummal történt)

(kodifikált változat)

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2008/185/EK)

1. cikk

A tenyésztési vagy termelési célú, az I. mellékletben felsorolt, az Aujeszky-féle betegségtől mentes tagállamba vagy régióba szállított sertéseknek az említett mellékletben felsorolt tagállamból vagy régióból kell érkezniük vagy az alábbi kiegészítő feltételeknek kell megfelelniük:

1. az Aujeszky-féle betegségnek kötelezően bejelentési kötelezettség alá kell tartoznia a származási tagállamban;

2. egy, a 64/432/EGK irányelv 9. cikke (1) bekezdésében meghatározott szempontokat teljesítő, az Aujeszky-féle betegség elleni védekezésre és a betegség felszámolására vonatkozó tervnek kell működnie a származás szerinti tagállamban vagy régiókban az illetékes hatóság felügyelete alatt. E terv szerint a sertések szállítására és mozgására vonatkozóan megfelelő intézkedéseknek kell érvényben lenniük a betegség különböző státusú gazdaságok közötti terjedésének megelőzésére;

3. a sertések származási gazdaságával kapcsolatban:

a) a kérdéses gazdaságban az elmúlt 12 hónapban nem rögzítettek az Aujeszky-féle betegségre utaló klinikai, kórtani vagy szerológiai bizonyítékot;

b) a sertések származása szerinti gazdaságok 5 kilométeres körzetében az elmúlt 12 hónapban nem rögzítettek az Aujeszky-féle betegségre utaló klinikai, kórtani vagy szerológiai bizonyítékot, azonban e rendelkezés nem alkalmazandó, ha ez utóbbi gazdaságokban az illetékes hatóság felügyelete mellett rendszeresen alkalmaznak betegségfigyelő és mentesítési intézkedéseket a 2. pontban említett mentesítési tervvel összhangban, és e rendelkezések hatékonyan megelőzik a betegség behurcolását a kérdéses gazdaságba;

c) legalább 12 hónapja nem vakcináznak az Aujeszky-féle betegség ellen;

d) a sertéseken legalább négy hónapos időközzel legalább két alkalommal végeztek az ADV-gE vagy ADV-gB vagy ADV-gD ellenanyagok, illetve az Aujeszky-féle betegség teljes vírusának kimutatására irányuló szerológiai felmérést. E felmérésnek ki kellett mutatnia, hogy az Aujeszky-féle betegség a gazdaságban nem fordul elő, továbbá azt, hogy a vakcinázott sertésekben gE ellenanyagok nem termelődtek;

e) nem léptettek be sertéseket az Aujeszky-féle betegség vonatkozásában alacsonyabb állat-egészségügyi státusú gazdaságokból az elmúlt 12 hónapban, kivéve ha azokat az Aujeszky-féle betegségre nézve negatív eredménnyel megvizsgálták;

4. a szállítandó sertéseket:

a) nem vakcinázták;

b) elkülönítve tartották az illetékes hatóság által engedélyezett szálláshelyen a szállítást megelőző 30 nap során olyan módon, hogy megelőzhető volt e sertések Aujeszky-féle betegséggel való megfertőződése;

c) azokat a származási gazdaságban vagy azzal megegyező státusú gazdaságban tartották születésük óta, és a származási gazdaságban maradtak:

i. a termelési célú sertések esetében legalább 30 napig;

ii. a tenyésztési célú sertések esetében legalább 90 napig;

d) azokat legalább két szerológiai vizsgálat alá vetették negatív eredménnyel ADV-gB vagy ADV-gD antitestek, illetve az Aujeszky-féle betegséget okozó vírus egészének jelenlétére vonatkozóan, a két vizsgálat között legalább 30 nap különbséggel. Mindemellett a négy hónapnál fiatalabb sertések esetében az ADV-gE ellenanyagok kimutatására irányuló szerológiai vizsgálat is alkalmazható. Az utolsó vizsgálathoz szükséges mintavételt a szállítást megelőző 15 napon belül kell végrehajtani. Az elkülönítőegységben tartott sertések számának elegendőnek kell lennie:

i. 2 %-os szeroprevalencia kimutatására 95 %-os biztonsággal az elkülönítőben tartott, termelési célú sertések esetében;

ii. 0,1 %-os szeroprevalencia kimutatására 95 %-os biztonsággal az elkülönítőben tartott, tenyésztési célú sertések esetében.

Mindazonáltal a két vizsgálat közül az első nem szükséges, ha:

i. a 2. pontban említett terv keretein belül szerológiai felmérést végeztek a származási gazdaságban a szállítást megelőző 45. és 170. nap között annak kimutatására, hogy a sertésekben nincsenek Aujeszky-féle betegség ellen termelt ellenanyagok és a vakcinázott sertésekben nincsenek gE ellenanyagok;

ii. a szállítandó sertések születésüktől kezdve a származási gazdaságban éltek;

iii. nem szállítottak sertéseket a származási gazdaságba, mialatt a szállítandó sertéseket elkülönítve tartották.

2. cikk

A vágási célú, az I. mellékletben felsorolt, az Aujeszky-féle betegségtől mentes tagállamba vagy régióba szállított sertéseknek az említett mellékletben felsorolt tagállamból vagy régióból kell érkezniük vagy az alábbi kiegészítő feltételeknek kell megfelelniük:

1. az Aujeszky-féle betegségnek kötelezően bejelentési kötelezettség alá kell tartoznia a származási tagállamban;

2. egy, az 1. cikk 2. pontjában meghatározott szempontokat teljesítő, az Aujeszky-féle betegség elleni védekezésre és a betegség felszámolására vonatkozó tervnek kell működnie a sertések származása szerinti tagállamban vagy régióban;

3. valamennyi kérdéses sertést közvetlenül a rendeltetés szerinti vágóhídra kell szállítani és:

a) vagy olyan gazdaságból érkeznek, amely megfelel az 1. cikk 3. pontjában meghatározott feltételeknek; vagy

b) a szállítás előtt legalább 15 nappal vakcinázták a sertéseket az Aujeszky-féle betegség ellen, és olyan származási gazdaságból érkeznek, ahol:

i. a 2. pontban említett terv keretein belül az elmúlt 12 hónap során rendszeresen alkalmaztak betegségfigyelő és mentesítési intézkedéseket az Aujeszky-féle betegséget illetően az illetékes hatóság felügyelete mellett;

ii. a szállítást megelőzően legalább 30 napig tartották azokat, és ahol nem észlelték a betegség klinikai vagy kórtani bizonyítékát a 7. cikkben említett egészségügyi bizonyítvány kitöltésekor; vagy

c) nem vakcinázták azokat, és olyan gazdaságból származnak, ahol:

i. a 2. pontban említett terv keretein belül az elmúlt 12 hónap során rendszeresen alkalmaztak betegségfigyelő és mentesítési intézkedéseket az Aujeszky-féle betegséget illetően az illetékes hatóság felügyelete alatt, és az elmúlt hat hónapban nem rögzítették az Aujeszky-féle betegség klinikai, kórtani vagy szerológiai bizonyítékát;

ii. az Aujeszky-féle betegség elleni vakcinázást és a vakcinázott sertések bevitelét az illetékes hatóság megtiltotta, mivel a gazdaság az Aujeszky-féle betegség tekintetében a legmagasabb státus elérésének folyamatában van a 2. pontban említett tervvel összhangban;

iii. a sertéseket legalább 90 napig tartották a szállítást megelőzően.

3. cikk

Azon tenyésztésre szánt sertéseknek, amelyeket a II. mellékletben felsorolt olyan tagállamokba vagy régiókba szállítanak, ahol egy jóváhagyott program működik az Aujeszky-féle betegség megszüntetésére, vagy:

1. az I. mellékletben felsorolt tagállamokból vagy régiókból kell érkezniük; vagy

2. a következő helyekről kell érkezniük:

a) a II. mellékletben felsorolt tagállamok vagy régiók; és

b) az 1. cikk 3. pontja követelményeinek megfelelő gazdaság; vagy

3. a következő feltételeknek kell megfelelniük:

a) az Aujeszky-féle betegségnek kötelezően bejelentési kötelezettség alá kell tartoznia a származási tagállamban;

b) egy, az 1. cikk 2. pontjában meghatározott kritériumokat teljesítő, az Aujeszky-féle betegség elleni védekezésre és a betegség felszámolására vonatkozó tervnek kell működnie a származás szerinti tagállamban vagy régióban;

c) a kérdéses sertések származási gazdaságában az elmúlt 12 hónapban nem rögzítettek az Aujeszky-féle betegségre utaló klinikai, kórtani vagy szerológiai bizonyítékot;

d) a sertéseket az illetékes hatóság által jóváhagyott szállásukon elkülönítve kellett tartani a szállítást közvetlenül megelőző 30 napig oly módon, hogy megelőzhető volt az Aujeszky-féle betegség terjedése;

e) a sertéseket a gE ellenanyagok jelenlétének kimutatására irányuló szerológiai vizsgálatnak kellett alávetni, negatív eredménnyel. Az utolsó vizsgálathoz szükséges mintavételt a szállítást megelőző 15 napon belül kell végrehajtani. A megvizsgált sertések számának elegendőnek kell lennie a sertésekben 2 %-os szeroprevalencia kimutatására 95 %-os biztonsággal;

f) a sertéseket születésük óta a származás szerinti gazdaságban vagy azzal megegyező státusú gazdaságban tartották, és a származás szerinti gazdaságban maradtak legalább 90 napig.

4. cikk

Azon termelésre szánt sertéseknek, amelyeket a II. mellékletben felsorolt olyan tagállamokba vagy régiókba szállítanak, ahol egy jóváhagyott program működik az Aujeszky-féle betegség megszüntetésére, vagy:

1. az I. mellékletben felsorolt tagállamokból vagy régiókból kell érkezniük vagy

2. a következő helyekről kell érkezniük:

a) a II. mellékletben felsorolt tagállamok vagy régiók; és

b) az 1. cikk 3. pontja követelményeinek megfelelő gazdaság; vagy

3. a következő feltételeknek kell megfelelniük:

a) az Aujeszky-féle betegségnek kötelezően bejelentési kötelezettség alá kell tartoznia a származási tagállamban;

b) egy, az 1. cikk 2. pontjában meghatározott kritériumokat teljesítő, az Aujeszky-féle betegség elleni védekezésre és a betegség felszámolására vonatkozó tervnek kell működnie a származás szerinti tagállamban vagy régióban;

c) a kérdéses sertések származási gazdaságában az elmúlt 12 hónapban nem rögzítettek az Aujeszky-féle betegségre utaló klinikai, kórtani vagy szerológiai bizonyítékot;

d) az Aujeszky-féle betegség kimutatására irányuló szerológiai felmérést végeztek a származás szerinti gazdaságban a szállítást megelőző 45. és 170. nap között annak bizonyítására, hogy ott a betegség nem fordul elő, és a vakcinázott sertésekben nem termelődnek gE ellenanyagok;

e) a sertések vagy a származásuk szerinti gazdaságban éltek születésüktől kezdve, vagy legalább 30 napig maradtak ilyen gazdaságban azt követően, hogy oda egy olyan egyenértékű státusú gazdaságból beszállították azokat, ahol a fenti d) pontban említett szerológiai felméréssel egyenértékű vizsgálatot végeztek.

5. cikk

A sertések Aujeszky-féle betegségének figyelésére vagy kimutatására elvégzett szerológiai vizsgálatoknak e határozattal összhangban meg kell felelniük a III. mellékletben meghatározott szabványoknak.

6. cikk

A 64/432/EGK irányelv 10. cikke (3) bekezdésének sérelme nélkül az Aujeszky-féle betegség előfordulására vonatkozó információkat, beleértve a II. mellékletben felsorolt tagállamok folyamatban lévő betegségfigyelő és megszüntetési programjaira vonatkozó adatokat és az azon tagállamokban és régiókban folyó betegségfigyelő és mentesítési programokra vonatkozó adatokat, amelyeket e mellékletben nem soroltak fel, a IV. mellékletben meghatározott egységes szempontokkal összhangban minden tagállamnak legalább évente meg kell adnia.

7. cikk

(1) A közösségi jogszabályokban megállapított, az egészségügyi bizonyítványokra vonatkozó rendelkezések sérelme nélkül, a 64/432/EGK irányelvben megkövetelt egészségügyi bizonyítvány C. szakaszának kitöltése előtt az I. vagy II. mellékletében felsorolt tagállamokba vagy régiókba szállítandó sertésfélék esetében a hatósági állatorvosnak meg kell győződnie a következőkről:

a) a kérdéses sertések származása szerinti gazdaság és tagállam vagy régió Aujeszky-féle betegséget illető státusa;

b) amennyiben a sertések nem olyan tagállamból vagy régióból származnak, amely mentes a betegségtől, a kérdéses sertések rendeltetése szerinti gazdaság és tagállam vagy régió Aujeszky-féle betegséget illető státusa;

c) a kérdéses sertések megfelelése az e határozatban megállapított feltételeknek.

(2) Az I. vagy II. mellékletben felsorolt tagállamokba vagy régiókba szállítandó sertésfélék esetében a 64/432/EGK tanácsi irányelv F. mellékletében szereplő 2. minta szerint kiállított állat-egészségügyi bizonyítvány C. szakaszának II.3.3.1. alpontjában ennek a határozatnak a megfelelő cikkére kell hivatkozni a kipontozott részben.

8. cikk

A tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy amikor az I. vagy a II. mellékletben felsorolt tagállamba vagy régióba szállítandó sertéseket szállítják, azok nem érintkezhetnek az Aujeszky-féle betegséget illetően más vagy ismeretlen státusú sertésekkel a szállítás, illetve az árutovábbítás alatt.

9. cikk

A 2001/618/EK határozat hatályát veszti.

A hatályon kívül helyezett határozatra történő utalásokat úgy kell tekinteni, mintha erre a határozatra vonatkoznának, és a VI. mellékletben foglalt megfelelési táblázattal összhangban kell értelmezni.

10. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

I. MELLÉKLET

Az Aujeszky-féle betegségtől mentes tagállamok vagy régiók, ahol tilos a betegség ellen vakcinázást folytatni

ISO-kódTagállamRégió
BEBelgiumMinden régió
CZCseh KöztársaságMinden régió
DKDániaMinden régió
DENémetországMinden régió
IEÍrországMinden régió
FRFranciaországAin, Aisne, Allier, Alpes-de-Haute-Provence, Alpes-Maritimes, Ardèche, Ardennes, Ariège, Aube, Aude, Aveyron, Bas-Rhin, Bouches-du-Rhône, Calvados, Cantal, Charente, Charente-Maritime, Cher, Corrèze, Côte-d'Or, Côtes-d'Armor, Creuse, Deux-Sèvres, Dordogne, Doubs, Drôme, Essonne, Eure, Eure-et-Loir, Finistère, Gard, Gers, Gironde, Hautes-Alpes, Hauts-de-Seine, Haute Garonne, Haute-Loire, Haute-Marne, Hautes-Pyrénées, Haut-Rhin, Haute-Saône, Haute-Savoie, Haute-Vienne, Hérault, Indre, Ille-et-Vilaine, Indre-et-Loire, Isère, Jura, Landes, Loire, Loire-Atlantique, Loir-et-Cher, Loiret, Lot, Lot-et-Garonne, Lozère, Maine-et-Loire, Manche, Marne, Mayenne, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Morbihan, Moselle, Nièvre, Nord, Oise, Orne, Paris, Pas-de-Calais, Pyrénées-Atlantiques, Pyrénées-Orientales, Puy-de-Dôme, Réunion, Rhône, Sarthe, Saône-et-Loire, Savoie, Seine-et-Marne, Seine-Maritime, Seine-Saint-Denis, Somme, Tarn, Tarn-et-Garonne, Territoire de Belfort, Val-de-Marne, Val-d'Oise, Var, Vaucluse, Vendée, Vienne, Vosges, Yonne, Yvelines megyék.
ITOlaszországBolzano autonóm tartomány
CYCiprusMinden régió
LULuxemburgMinden régió
HUMagyarországMinden régió
NLHollandiaMinden régió
ATAusztriaMinden régió
PLLengyelországPodlasiei vajdaság alábbi közigazgatási régiói (powiat): augustowski, białostocki, Białystok, bielski, hajnowski, moniecki, sejneński, siemiatycki, sokólski, suwalski, Suwałki
SISzlovéniaMinden régió
SKSzlovákiaMinden régió
FIFinnországMinden régió
SESvédországMinden régió
UKEgyesült KirályságMinden régió

II. MELLÉKLET

Tagállamok vagy régiók, ahol az Aujeszky-féle betegség felszámolására jóváhagyott nemzeti ellenőrzési programokat hajtanak végre

ISO-kódTagállamRégió
ESSpanyolországMinden régió
ITOlaszországEmilia-Romagna régió
Friuli-Venezia Giulia régió
Lombardia régió
Veneto régió
LTLitvániaMinden régió
PLLengyelországAlsó-sziléziai vajdaság: valamennyi közigazgatási régió
Kujávia-pomerániai vajdaság: valamennyi közigazgatási régió
Lublini vajdaság: valamennyi közigazgatási régió
Lubuszi vajdaság: valamennyi közigazgatási régió
Łódzi vajdaság: valamennyi közigazgatási régió
Kis-lengyelországi vajdaság: valamennyi közigazgatási régió
Mazóviai vajdaság: valamennyi közigazgatási régió
Opolei vajdaság: valamennyi közigazgatási régió
Lengyel-kárpátaljai vajdaság: valamennyi közigazgatási régió
Podlasiei vajdaság alábbi közigazgatási régiói: grajewski, kolneński, łomżyński, Łomża, wysokomazowiecki, zambrowski
Pomerániai vajdaság: valamennyi közigazgatási régió
Sziléziai vajdaság: valamennyi közigazgatási régió
Szentkereszt vajdaság: valamennyi közigazgatási régió
Varmia-mazúriai vajdaság: valamennyi közigazgatási régió
Nagy-lengyelországi vajdaság: valamennyi közigazgatási régió
Nyugat-pomerániai vajdaság: valamennyi közigazgatási régió.

III. MELLÉKLET

Az Aujeszky-féle betegség kimutatására irányuló szerológiai vizsgálatokra vonatkozó szabványok - Vizsgálati protokoll az Aujeszky-féle betegség vírusával (a teljes vírus), a B glükoproteinnel szemben termelt ellenanyagok (ADV-gB), a D glükoproteinnel szemben termelt ellenanyagok (ADV-gD) vagy az E glükoproteinnel szemben termelt ellenanyagok (ADV-gE) kimutatására használt ELISA teszthez (enzyme linked immunosorbent assay)

1. A (2) bekezdés d) pontjában felsorolt intézmények értékelik az ELISA ADV-gE teszteket és kiteket a (2) bekezdés a), b) és c) pontjában megfogalmazott szempontok alapján. A tagállamok illetékes hatóságai biztosítják, hogy csak azon ELISA ADV-gE kiteket veszik nyilvántartásba, amelyek ezen szabványoknak megfelelnek. A (2) bekezdés a) és b) pontjában felsorolt vizsgálatokat legkésőbb a (2) bekezdés c) pontjában meghatározott teszt, illetve vizsgálat engedélyezése előtt, illetve ezt követően minden tétel esetében el kell végezni.

2. Szabványosítás, a teszt érzékenysége és specifikussága.

a) A teszt érzékenységének olyan szintűnek kell lennie, hogy az alábbi közösségi referenciaszérumokra pozitív eredményt adjon:

- ADV 1 közösségi referenciaszérum, 1:8 hígításnál,

- ADV-gE A közösségi referenciaszérum,

- ADV-gE B közösségi referenciaszérum,

- ADV-gE C közösségi referenciaszérum,

- ADV-gE D közösségi referenciaszérum,

- ADV-gE E közösségi referenciaszérum,

- ADV-gE F közösségi referenciaszérum;

b) A teszt specifikusságának olyan szintűnek kell lennie, hogy az alábbi közösségi referenciaszérumokra pozitív eredményt adjon:

- ADV-gE G közösségi referenciaszérum,

- ADV-gE H közösségi referenciaszérum,

- ADV-gE J közösségi referenciaszérum,

- ADV-gE K közösségi referenciaszérum,

- ADV-gE L közösségi referenciaszérum,

- ADV-gE M közösségi referenciaszérum,

- ADV-gE N közösségi referenciaszérum,

- ADV-gE O közösségi referenciaszérum,

- ADV-gE P közösségi referenciaszérum,

- ADV-gE Q közösségi referenciaszérum.

c) A tételvizsgálat során az ADV 1 közösségi referenciaszérumnak 1:8 hígításban pozitív eredményt kell adnia, és a b) pontban az ADV-gE G-től ADV-gE Q-ig felsorolt közösségi referenciaszérumok egyikére negatív eredményt kell adnia.

Az ADV-gB és az ADV-gD kit tételvizsgálatakor az ADV 1 közösségi referenciaszérumnak 1:2 hígításban pozitív eredményt kell adnia, és a b) pontban említett Q közösségi referenciaszérumra negatív eredményt kell adnia.

d) Ezenkívül az alábbiakban felsorolt intézmények lesznek felelősek az ELISA-próba minőségének ellenőrzéséért minden egyes tagállamban, különös tekintettel a nemzeti referenciaszérumok közösségi referenciaszérumok alapján történő előállításáért és standardizálásáért.

ATAGES: Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit GmbH – Institut für veterinärmedizinische Untersuchungen Mödling (Austrian Agency for Health and Consumer Protection – Institute for veterinary investigations Mödling)
Robert Koch-Gasse 17
A-2340 Mödling
Tel.: +43 (0) 505 55-38112
Fax +43 (0) 505 55-38108
E-mail: vetmed.moedling@ages.at
BECODA – CERVA – VAR
Veterinary and Agrochemical Research Centre
Groeselenberg 99
B-1180 Brussels
CYState Veterinary Laboratory
Veterinary Services
1417 Athalassa
Nicosia
CZStátní veterinární ústav Olomouc
Jakoubka ze Stříbra 1
779 00 Olomouc
Telefon: 585 557 111
Fax 585 222 394
E-mail: svuolomouc@svuol.cz
DEFriedrich-Loeffler-Institut
Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit
Südufer 10
D-17493 Greifswald – Insel Riems
Tel.: + 49 38351 7-0
Fax + 49 38351 7-1219, 7-1151, 7-1226
DKNational Veterinary Institute
Technical University of Denmark
Lindholm Island
DK-4774 Kalvehave
Dánia
Központi hívószám: +45 88 60 00
Fax +45 88 79 01
E-mail: vet@vet.dtu.dk
EEVeterinaar- ja Toidulaboratoorium
Kreutzwaldi 30,
51006 Tartu,
Észtország
Tel.: + 372 7 386 100
Fax + 372 7 386 102
E-mail: info@vetlab.ee
ESLaboratorio Central de Sanidad Animal de Algete
Carretera de Algete, km 8
Algete 28110 (Madrid)
Tel.: +34 916 290 300
Fax +34 916 290 598
E-mail: lcv@mapya.es
FIFinnish Food Safety Authority
Animal Diseases and Food Safety Research
Mustialankatu 3
FI-00790 Helsinki, Finland
E-mail: info@evira.fi
Tel.: +358 20 772 003 (mellék)
Fax +358 20 772 4350
FRLaboratoire d'études et de recherches avicoles, porcines et piscicoles
AFSSA site de Ploufragan/Brest –
LERAPP
BP 53
22440 Ploufragan
UKVeterinary Laboratories Agency
New Haw, Addlestone, Weybridge
Surrey KT15 3NB, UK
Tel.: (44-1932) 341111
Fax (44-1932) 347046
GRCentre of Athens Veterinary Institutes
25 Neapoleos Street,
GR-153 10 Agia Paraskevi Attiki
Tel.: +30 2106010903
HUNemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, Állat-egészségügyi Diagnosztikai Igazgatóság
Central Agricultural Office, Veterinary Diagnostic Directorate
Cím: 1149 Budapest, Tábornok u. 2.
Levelezési cím: 1581 Budapest, 146. Pf. 2.
Tel.: +36 1 460-6300
Fax +36 1 252-5177
E-mail: ugyfelszolgalat@nebih.gov.hu
IEVirology Division
Central Veterinary Research Laboratory
Department of Agriculture and Food Laboratories
Backweston Campus
Stacumny Lane
Celbridge
Co. Kildare
ITCentro di referenza nazionale per la malattia di Aujeszky –
Pseudorabbia c/o Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna,
Via Bianchi, 9;
25124 Brescia
LTNational Veterinary Laboratory
(Nacionalinė veterinarijos laboratorija)
J. Kairiūkščio 10
LT-08409 Vilnius
LUCODA – CERVA – VAR
Veterinary and Agrochemical Research Centre
Groeselenberg 99
B-1180 Brussels
LVPārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts „BIOR”
(Institute of Food Safety, Animal Health and Environment BIOR)
Lejupes iela 3,
Rīga, LV-1076
Tel.: +371 76205 13
Fax +371 7620434
E-mail: bior@bior.lv
MTNational Veterinary Laboratory
Veterinary and Phytosanitary Regulation Department
Ministry for Sustainable Development, the Environment and Climate Change,
Abattior Square, Albert Town, Triq Prince Albert,
Marsa, Malta
Tel.: +356 22925389
NLCentraal Instituut voor Dierziekte Controle
CIDC-Lelystad
Hoofdvestiging: Houtribweg 39
Nevenvestiging: Edelhertweg 15
Postbus 2004
8203 AA Lelystad
PLLaboratory Departement of Swine Diseases
Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut
Badawczy
al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy
Tel.: +48 81 889 30 00
Fax +48 81 886 25 95
E-mail: sekretariat@piwet.pulawy.pl
PTLaboratório Nacional de Investigação Veterinária (LNIV)
Estrada de Benfica, 701
P-1549-011 Lisboa
ROLaboratorul Național de Referință pentru Herpesviroze
Institutul de Diagnostic și Sănătate Animală
Str. Dr. Staicovici, nr. 6, cod 050557, sector 5, București
telefon: 0374.322.015
fax 0214.113.394
e-mail: office@idah.ro
SEStatens veterinärmedicinska anstalt
Department of Virology
S-751 89 Uppsala
Tel.: (46-18) 67 40 00
Fax (46-18) 67 44 67
SIUniverza v Ljubljani
Veterinarska fakulteta
Nacionalni veterinarski inštitut
Gerbičeva 60,
SI-1000 Ljubljana
SKŠtátny veterinárny ústav
Pod dráhami 918
960 86 Zvolen
Slovenska republika

IV. MELLÉKLET

Az Aujeszky-féle betegség előfordulására és a betegséggel kapcsolatos betegségfigyelő és mentesítési tervekre vonatkozóan nyújtandó információkkal szemben támasztott követelmények a 64/432/EGK tanácsi irányelv 8. cikkével összhangban

1. Tagállam:

2. Dátum:

3. A jelentés alapját képező időtartam:

4. A gazdaságok száma, ahol Aujeszky-féle betegséget mutattak ki klinikai, szerológiai vagy virológiai vizsgálatok alkalmazásával:

5. Az Aujeszky-féle betegséggel szembeni vakcinázásra, a sertéstartó gazdaságokban végzett szerológiai vizsgálatokra és a gazdaságok besorolására vonatkozó információk (kérjük, töltse ki a csatolt táblázatot):

RégióA sertéstartó gazdaságok számaAz Aujeszky-féle betegséggel kapcsolatos programban részt vevő sertéstartó gazdaságok száma (1)Az Aujeszky-féle betegséggel nem fertőzött sertéstartó gazdaságok száma
(vakcinázással) (2)
Az Aujeszky-féle betegségtől mentes gazdaságok száma
(vakcinázás nélkül) (3)
Összesen
(1) Az illetékes hatóság által felügyelt program.
(2) Azon sertéstartó gazdaságok, ahol a betegség kimutatására egy Aujeszky-féle betegséggel kapcsolatos hivatalos program alapján szerológiai viszgálatokat végeztek negatív eredménnyel, és a megelőző 12 hónapban vakcinázást folytattak.
(3) Az 1. cikk 3. pontja feltételeinek megfelelő sertéstartó gazdaságok.

6. További információk a mesterséges megtermékenyítő központokban kiviteli célokra más betegségfigyelő programok keretein belül végzett szerológiai ellenőrzésről stb:

V. MELLÉKLET

A HATÁLYON KÍVÜL HELYEZETT HATÁROZAT ÉS MÓDOSÍTÁSAINAK LISTÁJA

A Bizottság 2001/618/EK határozata
(HL L 215., 2001.8.9., 48. o.)
A Bizottság 2001/746/EK határozata
(HL L 278., 2001.10.23., 41. o.)
Kizárólag az 1. cikkben a 2001/618/EK határozatra tett hivatkozás tekintetében
A Bizottság 2001/905/EK határozata
(HL L 335., 2001.12.19., 22. o.)
Kizárólag a 2. cikkben a 2001/618/EK határozatra tett hivatkozás tekintetében
A Bizottság 2002/270/EK határozata
(HL L 93., 2002.4.10., 7. o.)
Kizárólag a 3. cikk
A Bizottság 2003/130/EK határozata
(HL L 52., 2003.2.27., 9. o.)
A Bizottság 2003/575/EK határozata
(HL L 196., 2003.8.2., 41. o.)
A Bizottság 2004/320/EK határozata
(HL L 102., 2004.4.7., 75. o.)
Kizárólag a 2. cikk és a II. melléklet
A Bizottság 2005/768/EK határozata
(HL L 290., 2005.11.4., 27. o.)
A Bizottság 2006/911/EK határozata
(HL L 346., 2006.12.9., 41. o.)
Kizárólag az 1. cikkben a 2001/618/EK határozatra tett hivatkozás és a melléklet 12. pontja tekintetében
A Bizottság 2007/603/EK határozata
(HL L 236., 2007.9.8., 7. o.)
A Bizottság 2007/729/EK határozata
(HL L 294., 2007.11.13., 26. o.)
Kizárólag az 1. cikkben a 2001/618/EK határozatra tett hivatkozás és a melléklet 10. pontja tekintetében

VI. MELLÉKLET

Megfelelési táblázat

2001/618/EK határozatEz a határozat
1. cikk, a) és b) pont1. cikk, 1. és 2. pont
1. cikk, c) pont, első–ötödik francia bekezdés1. cikk, 3., a)–e) pont
1. cikk, d) pont, első–negyedik francia bekezdés1. cikk, 4., a)–d) pont
2. cikk, a) és b) pont2. cikk, 1. és 2. pont
2. cikk, c) pont, első, második és harmadik francia bekezdés2. cikk, 3., a), b) és c) pont
3. cikk, a) pont3. cikk, 1. pont
3. cikk, b) pont, első és második francia bekezdés3. cikk, 2., a) és b) pont
3. cikk, c) pont, első–hatodik francia bekezdés3. cikk, 3., a)–f) pont
4. cikk, a) pont4. cikk, 1. pont
4. cikk, b) pont, első és második francia bekezdés4. cikk, 2., a) és b) pont
4. cikk, c) pont, első–ötödik francia bekezdés4. cikk, 3., a)–e) pont
5–8. cikk5–8. cikk
9. cikk
10. cikk
9. cikk
11. cikk10. cikk
I–IV. mellékletI–IV. melléklet
V. melléklet
VI. melléklet

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32008D0185 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32008D0185&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 02008D0185-20180208 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:02008D0185-20180208&locale=hu

Tartalomjegyzék