PK 202. szám

Amikor a felek úgy kötnek egyezséget, hogy a perköltség megállapítását a bíróságra bízzák, az ilyen tárgyú végzés ellen is helye van fellebbezésnek.[1]

A felek úgy is köthetnek egyezséget, hogy a perköltség megállapítását a bíróságra bízzák. A költségmegállapítás tárgyában hozott végzés azonban a Pp. 233. §-a értelmében fellebbezéssel megtámadható. A felek nyilatkozata ugyanis nem értelmezhető úgy, hogy esetleges jogsérelmük orvoslásának jogáról már eleve lemondtak.

Lábjegyzetek:

[1] A Kúria polgári jogegységi tanácsának döntése alapján ezen állásfoglalás az új Pp. alapján elbírálandó ügyekben nem irányadó; az csak a régi Pp. alapján elbírálandó ügyekben alkalmazható (lásd az 1/2017. Polgári jogegységi határozat Indokolásának VI. pontját).