Tippek

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

Bővebben

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

Bővebben

Egy bíró ítéletei

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét! Érdemes hangot ráadni. Bővebben

A Kúria Kfv.37978/2021/10. számú precedensképes határozata adatvédelem tárgyában. [2016. évi CL. törvény (Ákr.) 10. § (1) bek.] Bírók: Gyurán Ildikó, Sperka Kálmán, Suba Ildikó

A határozat elvi tartalma:

A GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pontjában foglalt jogalap szerint akkor lehet jogszerűnek tekinteni az adatkezelést, ha az közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges. A sajtó tevékenységének és ezáltal a sajtótermékeknek a sokszínűsége okán az ezen jogalapnak való megfelelést nem lehet általánosságban a sajtó tevékenységére értelmezni, hanem azt mindig konkrétan, a személyes adatok kezelésére vonatkozó elvek érvényre juttatása mellett szükséges vizsgálni.

***********

A Kúria

mint felülvizsgálati bíróság

í t é l e t e

Az ügy száma: Kfv.III.37.978/2021/10.

A tanács tagjai: Dr. Sperka Kálmán a tanács elnöke, Dr. Gyurán Ildikó előadó bíró, Dr. Suba Ildikó bíró

Az I. rendű felperes: I. rendű felperes neve (I. rendű felperes címe.)

Az I. rendű felperes képviselője: Dr. Hüttl Tivadar ügyvéd (I. rendű felperesi képviselő címe)

A II. rendű felperes: II. rendű felperes neve (II. rendű felperes címe)

A III. rendű felperes: III. rendű felperes neve (III. rendű felperes címe)

A IV. rendű felperes: IV. rendű felperes neve (IV. rendű felperes címe)

A II.-IV. rendű felperesek képviselője: Fülöp Ügyvédi Iroda (ügyintéző ügyvéd: Dr. Fülöp Tamás, II.-IV. rendű felperesi képviselő címe)

Az alperes: alperes neve (alperes címe)

Az alperes képviselője: Dudás, Hargita, Zavodnyik Ügyvédi Iroda (ügyintéző ügyvéd: dr. Dudás Gábor, alperesi képviselő címe)

A per tárgya: adatvédelmi ügyben indult közigazgatási jogvita

A felülvizsgálati kérelmet benyújtó fél: az I. rendű felperes 16. sorszám alatt, II-IV. rendű felperesek 17. sorszám alatt

Az elsőfokú bíróság neve, határozatának kelte és száma: a Fővárosi Törvényszék 2021. június 23-án kelt 104.K.701.309/2021/15. számú ítélete

Rendelkező rész

A Kúria a Fővárosi Törvényszék 104.K.701.309/2021/15. számú ítéletét hatályában fenntartja.

Kötelezi az I. rendű felperest, hogy 15 napon belül fizessen meg az alperesnek 150.000 (százötvenezer) forint felülvizsgálati eljárási költséget.

Kötelezi a II.-IV. rendű felpereseket, hogy 15 napon belül személyenként fizessenek meg az alperesnek 50.000 (ötvenezer) forint felülvizsgálati eljárási költséget.

Kötelezi az I. rendű felperest, hogy fizessen meg az államnak felhívásra 70.000 (hetvenezer) forint felülvizsgálati eljárási illetéket.

Kötelezi a II.-IV. rendű felpereseket, hogy egyetemlegesen fizessenek meg az államnak felhívásra 70.000 (hetvenezer) forint felülvizsgálati eljárási illetéket.

Az ítélet ellen felülvizsgálatnak helye nincs.

Indokolás

A felülvizsgálat alapjául szolgáló tényállás

[1] Az I. rendű felperes a ... 2015 augusztusában megjelent "Legnagyobb magyar családi vállalkozások" összeállításában szerepeltette első alkalommal a II-IV. rendű felperesi családot.

[2] Ezt követően a 2019 szeptemberében megjelent legnagyobb családi vállalkozásokat tartalmazó kiadvány online és nyomtatott változatában (a továbbiakban: Adatkezelés 1.) szerepelt az érdekeltségükbe tartozó cég és a család, majd a 2019 decemberében megjelent 50 leggazdagabb magyart tartalmazó kiadvány nyomtatott és online változatában (a továbbiakban: Adatkezelés 2.) a II. rendű felperes.

A tartalom megtekintéséhez jogosultság szükséges. Kérem, lépjen be a belépőkódjaival vagy a telepített Jogkódexből!

Jogkódex ikon

Jogkódex

Az igényeinek megfelelő Jogkódex előfizetés kiválasztása

A legfrissebb szakcikkek eléréséhez a Szakcikk Adatbázis Plusz előfizetés szükséges

Meglévő Jogkódex előfizetés bővítése szükséges.

Ha személyes segítségre van szüksége, írjon nekünk!