Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

31981L0855[1]

A Tanács irányelve (1981. október 19.) a tagállamokban az ivóvízkivételre szánt felszíni víz mérésének módszereiről, valamint a mintavételek és elemzések gyakoriságáról szóló 79/869/EGK irányelv Görögország csatlakozása következtében szükséges kiigazításáról[2]

Fontos jogi nyilatkozat

|

31981L0855

Hivatalos Lap L 319 , 07/11/1981 o. 0016 - 0016 spanyol különkiadás fejezet 15 kötet 3 o. 0075 portugál különkiadás fejezet 15 kötet 3 o. 0075 finn különkiadás fejezet 15 kötet 3 o. 0160 svéd különkiadás fejezet 15 kötet 3 o. 0160

A Tanács irányelve

(1981. október 19.)

a tagállamokban az ivóvízkivételre szánt felszíni víz mérésének módszereiről, valamint a mintavételek és elemzések gyakoriságáról szóló 79/869/EGK irányelv Görögország csatlakozása következtében szükséges kiigazításáról

(81/855/EGK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSA,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 100. és 235. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament véleményére [1],

mivel Görögország Európai Közösséghez történő csatlakozására tekintettel ki kell igazítani a tagállamokban ivóvízkivételre szánt felszíni víz mérésének módszereiről, valamint a mintavételek és elemzések gyakoriságáról szóló, 1979. október 9-i 79/869/EGK tanácsi irányelv [2] 11. cikkének (2) bekezdését;

mivel a Szerződés 198. cikkének első bekezdése alapján a Tanács konzultált a Gazdasági és Szociális Bizottsággal a Bizottság javaslatáról; mivel a bizottság nem volt olyan helyzetben, hogy a Tanács által előírt határidőn belül benyújtsa véleményét; mivel a Szerződés 198. cikkének (2) bekezdése szerint a vélemény hiánya nem akadályozza meg a Tanácsot abban, hogy további lépéseket tegyen; mivel, tekintettel arra, hogy a szükséges módosítások gyors elfogadása kívánatos, a Tanács szükségesnek találja ezt a lehetőséget igénybe venni,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 79/869/EGK irányelv 11. cikkének (2) bekezdésében a "41 szavazat" szövegrész helyébe a "45 szavazat" szövegrész lép.

2. cikk

Ez az irányelv 1981. január 1-jén lép hatályba.

3. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Luxembourgban, 1981. október 19-én.

a Tanács részéről

az elnök

P. Walker

[1] HL C 144., 1981.6.15., 36. o.

[2] HL L 271., 1979.10.29., 44. o.

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX:31981L0855 - http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31981L0855&locale=hu

[2] Hatálytalan 2007.12.21.