1424/2011. (XII. 6.) Korm. határozat

az MFB Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Program bevezetéséről, az önkormányzati hitelprogramok átalakításáról

A Kormány

1. egyetért az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: MFB Zrt.) által az új gazdaságfejlesztési hitelprogramok meghirdetéséről szóló 2288/2004. (XI. 17.) Korm. határozat alapján meghirdetett "Sikeres Magyarországért" Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogram lezárásával, az MFB Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Program meghirdetésével és ennek keretében

a) a "Sikeres Magyarországért" Panel Plusz Hitelprogram elindításáról és a kapcsolódó állami támogatásokról szóló 1060/2005. (VI. 4.) Korm. határozat 1. pontja alapján a "Sikeres Magyarországért" Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogram részeként meghirdetett "Sikeres Magyarországért" Panel Plusz Hitelprogram leválasztásával. Egyúttal a "Sikeres Magyarországért" Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogramra - a "Sikeres Magyarországért" Bérlakás Hitelprogram keretösszegének átcsoportosításáról a "Sikeres Magyarországért" Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogramba és a "Sikeres Magyarország" Panel Plusz Hitelprogram keretösszegének megemeléséről szóló 1003/2011. (I. 14.) Korm. határozat által -meghatározott 350 milliárd forintos keretösszege terhére elkülönítendő 40 milliárd forintos keretösszeg és árfolyam-fedezeti kötelezettségvállalás mellett önálló programként való működtetésével, elnevezésének megváltoztatásával "MFB Lakossági Hitelprogram"-ra;

b) a Bérlakás Program elindításáról és a "Sikeres Magyarországért" Bérlakás Hitelprogram meghirdetéséről szóló 1124/2005. (XII. 20.) Korm. határozat alapján meghirdetett "Sikeres Magyarországért" Bérlakás Hitelprogram lezárásával;

c) az MFB Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Program 40 milliárd forint árfolyam-fedezeti kötelezettségvállalással biztosított keretösszegének biztosításával;[1]

d) Magyarország éves költségvetési törvényeiben meghatározott keret terhére az MFB Zrt. az MFB Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Program finanszírozásához a derogációs projektek elismerhető költségein belül elvárt megtérülő önrészhez folyósított legfeljebb 50 milliárd forintos közvetlen és refinanszírozási hitelek tőkeösszegére vetítve - legfeljebb az 5 éves türelmi időre - 3 havi EURIBOR + 1%/év kamattámogatást kapjon. Egyetért a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség elnöke felhatalmazásával, hogy a nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben az MFB Zrt.-vel a "Sikeres Magyarországért" Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogram keretében biztosított kamattámogatás biztosítására vonatkozó kamattámogatási szerződést kiegészítse;

e) a Kormány a Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és -tisztítási Megvalósítási Programból kizárt települési önkormányzatok, illetve a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet partinak és part közelinek nem minősülő, szennyvízelvezetési agglomerációba nem tartozó településeinek szennyvízberuházásaihoz a "Sikeres Magyarországért" Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogram egyes feltételeinek módosításáról szóló 1088/2009. (VI. 11.) Korm. határozat 1. és 2. mellékletében meghatározott települési önkormányzatok a szennyvízberuházásaik finanszírozásához az MFB Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Programban is 1%-os saját erő követelmény biztosításával igényelhessenek hitelt, amennyiben a hitelkérelemhez csatolva benyújtják a 1088/2009. (VI. 11.) Korm. határozat 3. és 4. mellékletét képező minta szerinti, a Vidékfejlesztési Minisztérium által kiállított igazolást.

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter

nemzetgazdasági miniszter

vidékfejlesztési miniszter

Határidő: 2012. január 31.

2. egyetért azzal, hogy

a) az MFB Zrt. által euróban meghatározott éven túli lejáratú hitelfelvételekhez, kötvénykibocsátásokhoz kapcsolódóan az MFB Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Program finanszírozásához 100 milliárd forint mértékig a nemzetgazdasági miniszterrel árfolyam-fedezeti megállapodást kössön. A Program futamideje a 100 milliárd forintos árfolyam-fedezeti megállapodás szempontjából 28 év;

b) az MFB Zrt. az általa euróban meghatározott éven túli lejáratú hitelfelvételekhez, kötvénykibocsátásokhoz kapcsolódóan az MFB Lakossági Hitelprogram finanszírozásához 40 milliárd forint mértékig a nemzetgazdasági miniszterrel árfolyam-fedezeti megállapodást kössön. A Hitelprogram futamideje a 40 milliárd forintos árfolyam-fedezeti megállapodás szempontjából 18 év;

c) az árfolyam-fedezeti megállapodások a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény 47. § (3) bekezdésében meghatározott keretet terhelik, és az e kormányhatározat hatálybalépésének napján a Magyar Nemzeti Bank által közölt, hivatalos HUF/EUR devizaösszegre vonatkoznak.

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: 2012. január 31.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Lábjegyzetek:

[1] Megállapította az 1767/2014. (XII. 18.) Korm. határozat 5. pontja. Hatályos 2014.12.19.