Közlemény (HÉ 2020/17.)

a szomszédos állam polgárai esetében, valamint a humanitárius célból történő tranzitáthaladás során a határátlépésre, a Magyarország területén tartózkodásra, az áthaladásra, az útvonalra, a megállási lehetőségekre, a humanitárius tranzitforgalomra vonatkozó különös közlekedésre vonatkozó szabályokról

Iktatószám: 29000/9828/2020.ált.

Tárgy: Közhírré tétel

Közzététel napja: 2020. április 1.

Levétel: Visszavonásig, de legkésőbb a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnését követő napon

KÖZHÍRRÉ TÉTEL

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 89. § (1) bekezdése alapján az alábbi közleményt közhírré teszem:

Eljáró hatóság: Országos Rendőr-főkapitányság (a továbbiakban: ORFK)

Eljáró szervezeti egység: országos rendőrfőkapitány

Az ügy tárgya: a szomszédos állam polgárai esetében, valamint a humanitárius célból történő tranzitáthaladás során a határátlépésre, a Magyarország területén tartózkodásra, az áthaladásra, az útvonalra, a megállási lehetőségekre, a humanitárius tranzitforgalomra vonatkozó különös közlekedésre vonatkozó szabályok

Ügyfelek: valamennyi Magyarország területére humanitárius célból történő tranzitáthaladás vagy a szomszédos állammal kötött megállapodás alapján belépő nem magyar állampolgár

Tájékoztatom az érintetteket, hogy az országos rendőrfőkapitány a tárgyi ügyben 29000/9828/2020.ált. iktatószámon az alábbi tartalmú határozatot hozta:

"HATÁROZAT

Az egészség és élet megóvása, valamint a nemzetgazdaság helyreállítása érdekében elrendelt veszélyhelyzettel kapcsolatos rendkívüli intézkedésekről szóló 81/2020. (IV. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 4. § (2) bekezdése szerinti hatáskörömben a szomszédos állam állampolgárai esetében, valamint a humanitárius célból történő tranzitáthaladás során a határátlépésre, a Magyarország területén tartózkodásra, az áthaladásra, az útvonalra, a megállási lehetőségekre, a humanitárius tranzitforgalomra vonatkozó különös közlekedésre vonatkozó szabályok tárgyában az alábbi

határozatot

hozom.

1. A szomszédos állammal humanitárius célból tranzitáthaladás érdekében kötött megállapodás szerinti állam állampolgárai beléphetnek Magyarország területére, ha a belépéskor alávetik magukat egészségügyi vizsgálatnak, és az egészségügyi vizsgálat COVID-19 fertőzés gyanúját nem állapítja meg.

2. Az 1. pont szerinti célból beléptetett nem magyar állampolgár a részére humanitárius célból tranzit áthaladást biztosító időszakban léphet be, és az erre kijelölt útvonalon haladva a legrövidebb időtartam alatt köteles elhagyni Magyarország területét.

3. Az 1. pont szerinti áthaladás során Magyarország területén csak az áthaladáshoz elengedhetetlenül szükséges alkalommal, a kijelölt üzemanyagtöltő állomáson és pihenőhelyen lehet megállni.

4. A szomszédos állammal létrejött megállapodás alapján, az abban meghatározott célból és feltételek igazolásával biztosítható a szomszédos állam állampolgárának belépése, ha a belépéskor aláveti magát egészségügyi vizsgálatnak, és az egészségügyi vizsgálat COVID-19 fertőzés gyanúját nem állapítja meg.

5. Az R. 4. § (4) bekezdése alapján a határozat ellen jogorvoslatnak nincs helye, valamint az bíróság előtt nem támadható meg. A határozat azonnal végrehajtható, és azt 2020. április 2-ától kell alkalmazni."

A döntés indokolása

"Magyarország Kormánya a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletben veszélyhelyzetet hirdetett ki tömeges megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében.

Az R. 2. §-a alapján a külföldről érkező nem magyar állampolgárok személyforgalomban Magyarország területére - a 4. § (1), (2) és (5) bekezdésében meghatározott kivétellel - nem léphetnek be.

Az R. 4. § (2) bekezdése értelmében az országos rendőrfőkapitány

a) a szomszédos állam polgárai esetében, valamint

b) a humanitárius célból történő tranzitáthaladás során

a határátlépésre, a Magyarország területén tartózkodásra, az áthaladásra, az útvonalra, a megállási lehetőségekre, a humanitárius tranzitforgalomra vonatkozó különös közlekedésre vonatkozó szabályokat határozatban állapítja meg.

Az országos rendőrfőkapitány az e határozatban foglalt döntést az R. 4. § (2) bekezdése szerinti hatáskörben hozta meg."