40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet

veszélyhelyzet kihirdetéséről

Egyes veszélyhelyzeti III./járványügyi normák:

2021. évi XCIX. törvény (különösen: 39. § (3) bekezdés)

A Kormány

az Alaptörvény 53. cikk (1) bekezdésében meghatározott hatáskörében,

a 2. és 3. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A veszélyhelyzet kihirdetése

1. § A Kormány az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdet ki.

2. §[1]

3. §[2]

2. Záró rendelkezések

4. § Ez a rendelet a kihirdetése napján 15 órakor lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezve az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésben foglaltak alapján. Hatálytalan 2020.03.26.

[2] Hatályon kívül helyezve az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésben foglaltak alapján. Hatálytalan 2020.03.26.

Tartalomjegyzék