Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

32001R1726[1]

Az Európai Parlament és a Tanács 1726/2001/EK rendelete (2001. július 23.) az élelmiszersegélyezési politikáról, az élelmiszersegélyek kezeléséről és az élelmezésbiztonság elősegítésére szolgáló különleges műveletekről szóló 1292/96/EK tanácsi rendelet 21. cikkének módosításáról

Az Európai Parlament és a Tanács 1726/2001/EK rendelete

(2001. július 23.)

az élelmiszersegélyezési politikáról, az élelmiszersegélyek kezeléséről és az élelmezésbiztonság elősegítésére szolgáló különleges műveletekről szóló 1292/96/EK tanácsi rendelet 21. cikkének módosításáról

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 179. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára [1],

a Szerződés 251. cikkében megállapított eljárásnak megfelelően [2],

mivel:

(1) A Közösség és annak tagállamai több, az élelmiszersegélyezési politikával, az élelmiszersegélyek kezelésével és az élelmezésbiztonság támogatására szolgáló különleges műveletekkel kapcsolatos nemzetközi megállapodás, köztük az 1999. évi élelmiszersegély-egyezmény tagjai.

(2) Az 1999. évi élelmiszersegély-egyezménynek az Európai Közösség nevében történő megkötéséről szóló, 2000. június 13-i 2000/421/EK tanácsi határozat hagyta jóvá az egyezményt [3].

(3) Szükséges a 1292/96/EK tanácsi rendelet [4] 21. cikkét az 1999. évi élelmiszersegély-egyezmény III. és IV. cikkéhez hozzáigazítani,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1292/96/EK rendelet 21. cikke a következőképpen módosul:

"21. cikk

(1) A Tanács, a Bizottság javaslata alapján az Európai Parlamenttel való konzultációt követően minősített többséggel eljárva határozza meg a segély teljes mennyiségének a Közösségre eső részét, az élelmiszersegély-egyezményben a Közösség és tagállamainak közös hozzájárulásaként megállapított, tonnában kifejezett búzaegyenértékben, vagy annak értékében, vagy a tonna és az érték kombinációjában.

(2) A Bizottság koordinálja a Közösség és a tagállamok élelmiszersegély-egyezmény alapján történő segélyműveleteit, és biztosítja, hogy a Közösség és a tagállamok teljes hozzájárulása elérje legalább az ezen egyezményben előírt kötelezettségvállalás szintjét."

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2001. július 23-án.

az Európai Parlament részéről

az elnök

N. Fontaine

a Tanács részéről

az elnök

A. Neyts-uyttebroeck

[1] HL C 154. E., 2001.5.29., 108. o.

[2] Az Európai Parlament 2001. május 16-i véleménye (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé) és a Tanács 2001. július 10-i határozata.

[3] HL L 163., 2000.7.4., 37. o.

[4] HL L 166., 1996.7.5., 1. o.

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32001R1726 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32001R1726&locale=hu