BH 1990.9.359 Ha a dolgozó prémiumának alapja az éves alapbér, valamennyi prémiumfeladat hiánytalan teljesítése esetén - amennyiben a kollektív szerződés nem rendelkezik ezzel ellentétesen - a dolgozót az egész évi alapbér után számított prémium abban az esetben is megilleti, ha a munkaviszonya év közben megszűnt [Mt. V 62. §].

A felperes 1986. június 1-jétől 1988. július 14-ig állt az alperes vállalat alkalmazásában számítástechnikai főmunkatársként, havi 13 700 forint alapbérrel. A felperes részére az alperes 1988. április 25-én 1988. évre négy prémiumfeladatot tűzött ki, 1988. június 30-tól december 31-ig terjedő különböző határidőkkel.

A felperes a munkaviszonyának megszűnéséig - 1988. július 14-ig - mind a négy prémiumfeladatot kifogás nélkül teljesítette.

Az alperes a felperes részére 1988. évben a július 14-ig terjedő időre kifizetett személyi alapbére alapulvételével, annak 35 %-át kitevő prémiumot számolt el. A kollektív szerződés szerint ugyanis a főmunkatárs prémiumikulcsa 35 %, prémiumalapja pedig a dolgozó éves alapbére. Más korlátozást a kollektív szerződés, illetőleg a prémiumkitűzés nem tartalmaz.

A felperes ezt a számítási módot sérelmezte. Az alperes által részarányosan számított 6 hónap 14 napra kifizetett munkabér alapulvétele helyett éves alapbére (13 700 x 12) alapulvételével kérte prémiumának elszámolását. Az alperesnél szervezett munkaügyi döntőbizottság a felperesnek ezt a kérelmét elutasította.

Az elutasító határozat ellen a felperes keresetet nyújtott be a munkaügyi bírósághoz. Továbbra is az éves alapbére alapulvételével kérte a prémium összegének megállapítását és az alperes kötelezését.

A tartalom megtekintéséhez jogosultság szükséges. Kérem, lépjen be a belépőkódjaival vagy a telepített Jogkódexből!

Jogkódex ikon

Jogkódex

Az igényeinek megfelelő Jogkódex előfizetés kiválasztása

A legfrissebb szakcikkek eléréséhez a Szakcikk Adatbázis Plusz előfizetés szükséges

Meglévő Jogkódex előfizetés bővítése szükséges.

Ha személyes segítségre van szüksége, írjon nekünk!