Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

127/2016. (XII. 13.) OBT határozat

Az Országos Bírói Tanács az Etikai Kódex alapján meghozandó állásfoglalások eljárási rendjének, a 11/2015. (II. 10.) OBT határozat módosításáról

1. § Az Országos Bírói Tanács által az Etikai Kódex értelmezése, hatályosulása érdekében kiadott állásfoglalás meghozatalának eljárási rendjéről szóló 11/2015. (II. 10.) OBT határozat 2. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, illetve 2. § a következő (4)-(6) bekezdéssel egészül ki:

"(3) Az OBT soros elnöke a kérelmet érdemi vizsgálat nélkül elutasítja, ha

a) azt nem bíró terjeszti elő,

b) tartalma szerint konkrét személlyel szembeni eljárás lefolytatására irányul,

c) a kérelmet ismételten azonos tartalommal terjesztik elő.

(4) Az OBT mellőzheti az állásfoglalás kiadását, ha attól nem várható az Etikai Kódex értelmezésének vagy hatályosulásának az elősegítése.

(5) A (4) bekezdés szerinti mellőzés különösen akkor indokolt, ha

a) a kérelem tartalma nem az Etikai Kódex hatálya alá tartozó magatartással függ össze,

b) a kérelemben meghatározott magatartás esetlegessége vagy egyedisége miatt nem képezheti az etikai állásfoglalás alapját,

c) az OBT korábbi etikai állásfoglalása a kérelemben meghatározott magatartásra is vonatkoztatható.

(6) Az állásfoglalás kiadásának mellőzéséről az OBT a kérelmezőt a 9. § -ban foglalt határidőn belül a 2. § (4) és (5) bekezdésében foglaltakra hivatkozva értesíti. A 2. § (5) bekezdés c) pontjára hivatkozás esetén meg kell jelölni a korábbi OBT etikai állásfoglalás számát."

2. § Jelen határozat rendelkezései az elfogadását követően kezdeményezett etikai állásfoglalások esetében alkalmazhatók.

Dr. Hajdu István s. k.,

az Országos Bírói Tanács soros elnöke