Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

11/2015. (II. 10.) OBT határozat

a Bírák Etikai Kódexének értelmezése, hatályosulása érdekében kiadott állásfoglalás meghozatalának eljárási rendje elfogadásáról

1. § Az Etikai Kódex magatartási szabályainak értelmezése, hatályosulása érdekében az Országos Bírói Tanács (OBT) a hozzá benyújtott kérelem alapján állásfoglalást ad ki.

2. § (1) A kérelem előterjesztésére csak bíró jogosult.

(2) A kérelem nem irányulhat konkrét személlyel szembeni eljárás lefolytatására.

(3)[1] Az OBT soros elnöke a kérelmet érdemi vizsgálat nélkül elutasítja, ha

a) azt nem bíró terjeszti elő,

b) tartalma szerint konkrét személlyel szembeni eljárás lefolytatására irányul,

c) a kérelmet ismételten azonos tartalommal terjesztik elő.

(4)[2] Az OBT mellőzheti az állásfoglalás kiadását, ha attól nem várható az Etikai Kódex értelmezésének vagy hatályosulásának az elősegítése.

(5)[3] A (4) bekezdés szerinti mellőzés különösen akkor indokolt, ha

a) a kérelem tartalma nem az Etikai Kódex hatálya alá tartozó magatartással függ össze,

b) a kérelemben meghatározott magatartás esetlegessége vagy egyedisége miatt nem képezheti az etikai állásfoglalás alapját,

c) az OBT korábbi etikai állásfoglalása a kérelemben meghatározott magatartásra is vonatkoztatható.

(6)[4] Az állásfoglalás kiadásának mellőzéséről az OBT a kérelmezőt a 9. § -ban foglalt határidőn belül a 2. § (4) és (5) bekezdésében foglaltakra hivatkozva értesíti. A 2. § (5) bekezdés c) pontjára hivatkozás esetén meg kell jelölni a korábbi OBT etikai állásfoglalás számát.

3. § A kérelmet az OBT-nek címezve az OBT Irodára (1055. Budapest, Szalay u.16.) kell benyújtani írásban vagy elektronikus úton az obt@obt.birosag.hu email címre.

4. § Az állásfoglalás meghozatalának előkészítését az OBT tagaiból álló három tagú Etikai Állásfoglalás Előkészítő Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) végzi.

5. § (1) Az OBT tagai a Bizottságban családi nevük kezdőbetűje szerinti ABC sorrendben vesznek részt, hat hónapos időtartamban. A soros elnök az aktuális bizottság tagjait működésük időtartamáról tájékoztatja.

(2) Amennyiben az állásfoglalás előkészítésében a Bizottság valamely tagja akadályoztatása vagy más ok miatt részt venni nem tud, úgy köteles ezt haladéktalanul az OBT soros elnöke részére bejelenteni, aki a Bizottság munkájában való eseti részvételre az OBT tagai közül az (1) bekezdés szerinti soron következő tagot kéri fel, és erről a bizottság tagjait értesíti.

6. § A beérkező kérelmet, az OBT soros elnöke a Bizottság tagjai részére az állásfoglalás előkészítése érdekében 8 napon belül továbbítja.

7. § (1) A Bizottság az állásfoglalást határozati javaslattal és az indokolás tervezetével a kérelem átvételét követő 30 napon belül előkészíti és az OBT soros elnöke részére megküldi.

(2) Az OBT soros elnöke kivételesen indokolt esetben az előkészítésre ettől eltérő határidőt is megállapíthat, ebben az esetben erről a kérelmezőt is tájékoztatja.

8. § A Bizottság az előkészítés során a tagjai által esetileg meghatározott módon jár el és fogalmazza meg javaslatát.

9. § Az OBT az állásfoglalását a Bizottság előkészítő iratának átvételét követő 45 napon belül az OBT rendes ülésén szótöbbséggel hozza meg.

10. § Az OBT az Etikai Kódexszel kapcsolatos állásfoglalásait az OBT honlapján közzéteszi, arról a kérelmezőt és az OBH elnökét közvetlenül is tájékoztatja.

dr. Nyakó Zsuzsanna s. k.,

az Országos Bírói Tanács soros elnöke

Lábjegyzetek:

[1] Megállapította a 127/2016. (XII. 13.) OBT határozat 1. §-a. Hatályos 2016.12.13.

[2] Beiktatta a 127/2016. (XII. 13.) OBT határozat 1. §-a. Hatályos 2016.12.13.

[3] Beiktatta a 127/2016. (XII. 13.) OBT határozat 1. §-a. Hatályos 2016.12.13.

[4] Beiktatta a 127/2016. (XII. 13.) OBT határozat 1. §-a. Hatályos 2016.12.13.