31989D0162[1]

A Bizottság határozata (1989. február 10.) az állatbetegségek Közösségen belüli bejelentéséről szóló 82/894/EGK tanácsi irányelv mellékleteinek kiegészítéséről

A Bizottság határozata

(1989. február 10.)

az állatbetegségek Közösségen belüli bejelentéséről szóló 82/894/EGK tanácsi irányelv mellékleteinek kiegészítéséről

(89/162/EGK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a 3768/85/EGK rendelettel [1] módosított, az állatbetegségek Közösségen belüli bejelentéséről szóló, 1982. december 21-i 82/894/EGK tanácsi irányelvre [2] és különösen annak 5. cikke (2) bekezdésére,

mivel a 82/894/EGK irányelv hatálya alá nem tartozó egyes betegségek tekintetében a járványügyi helyzet további fenyegetést jelenthet a Közösség állatállományai számára;

mivel ezért ezen további betegségeket fel kell venni a bejelentési kötelezettség alá tartozó betegségek listájára;

mivel az e betegségek által érintett és az eddigi rendelkezések hatálya alá nem tartozó fajokkal kapcsolatban további adatokra is szükség lesz;

mivel az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak az Állat-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 82/894/EGK irányelv a következőképpen módosul:

1. az I. melléklet a követező szöveggel egészül ki:

"Afrikai lópestis

Fertőző hólyagos szájgyulladás

Kiskérődzők pestise

Rift-völgyi láz

Bőrcsomósodáskór

Juh- és kecskehimlő (Capripox)

Fertőző vérképzőszervi elhalás";

2. a II. melléklet 1. pontjának 7., 8., és 9. sora a következő szöveggel egészül ki:

"f) lófélék g)halak h)vadon élő fajok."

2. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 1989. február 10-én.

a Bizottság részéről

Ray Mac Sharry

a Bizottság tagja

[1] HL L 378., 1982.12.31., 58. o.

[2] HL L 362., 1985.12.31., 8. o.

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31989D0162 - http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31989D0162&locale=hu

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére