Tippek

Bíró, ügytárgy keresése

A keresőmezőbe Írjon be bírónevet, az ügyre jellemző kulcsszót (pl. az ügytárgy részletét).

Válogasson a megjelenő gyorstalálatokból.

Bővebben

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

Bővebben

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

Bővebben

31982L0894[1]

A Tanács irányelve (1982. december 21.) az állatbetegségek Közösségen belüli bejelentéséről

A TANÁCS IRÁNYELVE

(1982. december 21.)

az állatbetegségek Közösségen belüli bejelentéséről

(82/894/EGK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSA,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 43. és 100. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament véleményére ( 1 ),

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére ( 2 ),

mivel a Közösség rendelkezéseket állapított meg a szarvasmarhafélék és sertések, a friss hús, a friss baromfihús, valamint a húsipari termékek Közösségen belüli kereskedelmére vonatkozó egészségügyi követelmények tekintetében;

mivel bizonyos fertőző állatbetegségek előfordulása vagy jelenléte veszélyezteti a Közösség állatállományait, különösen a Közösségen belüli kereskedelem révén történő terjedésével; mivel a közösségi rendelkezésekben meghatározott különböző védőintézkedések alkalmazása szempontjából lényeges a gyors és pontos tájékoztatás;

mivel a legutóbb a 80/1274/EGK tanácsi irányelvvel ( 3 ) módosított, a szarvasmarhafélék és a sertések Közösségen belüli kereskedelmét érintő állat-egészségügyi problémákról szóló, 1964. június 26-i 64/432/EGK tanácsi irányelv ( 4 ) 9. cikkével, a legutóbb a 80/216/EGK tanácsi irányelvvel ( 5 ) módosított, a friss baromfihús kereskedelmét érintő egészségügyi problémákról szóló, 1971. február 15-i 71/118/EGK tanácsi irányelv ( 6 ) 11. cikkével, a legutóbb a 80/1099/EGK tanácsi irányelvvel ( 7 ) módosított, a friss hús Közösségen belüli kereskedelmét érintő egészségügyi problémákról szóló, 1972. december 12-i 72/461/EGK tanácsi irányelv ( 8 ) 7. cikkével, valamint a legutóbb a 80/1100/EGK tanácsi irányelvvel ( 9 ) módosított, a húsipari termékek Közösségen belüli kereskedelmét érintő állat-egészségügyi problémákról szóló, 1964. június 26-i 80/215/EGK tanácsi irányelv ( 10 ) 7. cikkével összhangban minden tagállam köteles jelenteni a többi tagállamnak és a Bizottságnak bizonyos állatbetegségeknek a területükön való kitörését és megszűnését;

mivel pontosan meg kell határozni a bejelentés módját, valamint a bejelentendő betegségeket; mivel minden tagállamban rendszeresen meg kell vizsgálni a járványügyi helyzetet;

mivel a műszaki követelményekhez a fent említett bejelentések révén szerzett tapasztalatok alapján szükségessé váló igazodást a tagállamok és a Bizottság szoros együttműködését igénylő eljárás keretében kell végezni;

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

(1) Ezen irányelv a következők bejelentésére vonatkozik:

- az I. mellékletben felsorolt betegségek bármelyikének kitörése,

- az I. mellékletben felsorolt betegségek bármelyikének kitörésével kapcsolatos korlátozásoknak az utolsó kitörés felszámolását követő feloldása.

(2) Ezen irányelvet az állatbetegségek felszámolásának és/vagy megelőzésének összehangolásával kapcsolatos információkra vonatkozó különleges rendelkezések sérelme nélkül kell alkalmazni.

2. cikk

Ezen irányelv alkalmazásában:

a) "gazdaság": a tagállam területén lévő (mezőgazdasági vagy egyéb) létesítmény, ahol állatokat nevelnek vagy tartanak;

b) "eset": az I. mellékletben felsorolt bármely betegség állatban vagy tetemben történt hivatalos megerősítése;

c) "kitörés": a Közösség területén lévő gazdaság vagy hely, ahol állatokat tartanak, és ahol egy vagy több esetet hivatalosan megerősítettek;

d) "elsődleges kitörés": a 64/432/EGK irányelv (2) cikkében meghatározottak szerint egy tagállamnak ugyanazon régiójában történt előző kitöréshez járványügyileg nem kapcsolódó kitörés, illetve ugyanazon tagállamnak egy másik régiójában történt első kitörés.

3. cikk

(1) Minden tagállam 24 órán belül közvetlenül jelenti mind a Bizottságnak, mind a többi tagállamnak:

- az I. mellékletben felsorolt betegségek bármelyikének a tagállam területén hivatalosan megerősített elsődleges kitörését,

- az I. mellékletben felsorolt betegségek bármelyikének kitörésével kapcsolatos korlátozásoknak az utolsó kitörés felszámolását követő feloldását.

(2) Az (1) bekezdésben említett bejelentések tartalmazzák a II. mellékletben meghatározott információkat, és közlésük telex útján történik.

(3) Klasszikus sertéspestis esetében a legutóbb a 80/1274/EGK irányelvvel ( 11 ) módosított, a klasszikus sertéspestis elleni védekezésre irányuló közösségi intézkedések bevezetéséről szóló, 1980. január 22-i 80/217/EGK tanácsi irányelv ( 12 ) értelmében szolgáltatott információt elégségesnek kell tekinteni.

4. cikk

(1) Az 1. cikk (2) bekezdésében említett rendelkezések sérelme nélkül, minden tagállam - legkésőbb minden hét első munkanapján - közvetlenül jelenti a Bizottságnak az I. mellékletben felsorolt betegségek bármelyikének a területén megerősített másodlagos kitörését.

A fent említett bejelentés a bejelentést megelőző vasárnap éjféllel záródó hétre vonatkozik.

A Bizottság összeveti a különböző információkat, és továbbítja azokat minden tagállam állat-egészségügyi hatóságainak.

(2) Ha a Bizottsághoz nem érkezik bejelentés, úgy kell tekinteni, hogy az (1) bekezdés második albekezdésében említett időszakban nem történt másodlagos kitörés.

(3) Az (1) bekezdésben említett bejelentések tartalmazzák a II. mellékletben meghatározott információkat, és közlésük telex útján történik.

5. cikk

(1) A II. mellékletben meghatározott információk továbbításának kódolt formáját a 6. cikkben megállapított eljárásnak megfelelően, és az ezen irányelv végrehajtására előírt határidőt megelőzően kell meghatározni.

(2) A 6. cikkben megállapított eljárásnak megfelelően döntés hozható:

- a mellékletek kiegészítéséről vagy módosításáról,

- a 4. cikk sérelme nélkül, a bejelentések körének, tartalmának és gyakoriságának az érintett betegség, valamint annak sajátos járványügyi alakulása függvényében történő ideiglenes módosításáról.

6. cikk

(1) A Bizottságot a 178/2002/EK rendelet ( 13 ) 58. cikke alapján létrehozott Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság segíti.

(2) Az e cikkre történő hivatkozás esetén az 1999/468/EK határozat ( 14 ) 5. és 7. cikkét kell alkalmazni.

Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdésében megállapított időtartam három hónap.

(3) A bizottság elfogadja eljárási szabályzatát.

7. cikk

A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek legkésőbb 1984. január 1-jéig megfeleljenek, és erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

8. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

I. MELLÉKLET

Bejelentési kötelezettség alá tartozó betegségek

A. Szárazföldi állatokat érintő betegségek

A.1. jegyzék:

- Afrikai lópestis

- Afrikai sertéspestis

- Lépfene

- Madárinfluenza (HPAI baromfiban, fogságban élő és vadon élő madarakban, LPAI baromfiban és fogságban élő madarakban)

- Kéknyelv-betegség

- Szarvasmarhák szivacsos agyvelőbántalma

- Klasszikus sertéspestis

- Szarvasmarhák ragadós tüdőlobja

- Tenyészbénaság

- A lovak járványos agy- és gerincvelő-gyulladásának alábbi típusai:

- Keleti ló-encephalomyelitis

- Japán encephalitis

- Lovak venezuelai agy- és gerincvelő-gyulladása

- Nyugat-nílusi láz

- Nyugati lóencephalomyelitis

- Ló fertőző kevésvérűsége

- Ragadós száj- és körömfájás

- Takonykór

- Bőrcsomósodáskór

- Newcastle-betegség

- Kiskérődzők pestise

- Veszettséggel való fertőzöttség

- Rift-völgyi láz

- Keleti marhavész

- Juhhimlő és kecskehimlő

- Kis kaptárbogár fertőzöttség (Aethina tumida)

- Sertések hólyagos betegsége

- Méhek Tropilaelaps-fertőzöttsége

- Hólyagos szájgyulladás

A.2. jegyzék:

- Szarvasmarha-brucellózis

- Szarvasmarha-gümőkór

- Szarvasmarha-leukosis

- Juh- és kecskebrucellózis (a Brucella ovis kivételével)

B. A tenyésztett víziállatok betegségei

- Járványos vérképzőszervi elhalás (EHN)

- Fertőző vérképzőszervi elhalás

- Lazacok fertőző anémiája

- Perkinsus marinus-fertőzés

- Microcytos mackini-fertőzés

- Marteilia refringens-fertőzés

- Bonamia ostreae-fertőzés

- Bonamia exitiosa-fertőzés

- Koi herpesz vírus

- Taura-szindróma

- Pisztrángok vírusos vérfertőzése

- Darakór

- Yellow head betegség

II. MELLÉKLET

A.

Az I. melléklet A. és B. részében felsorolt betegségek elsődleges és másodlagos kitöréseivel kapcsolatban a 3. és 4. cikkben előírt bejelentési kötelezettség értelmében közlendő információk:

1. a bejelentés dátuma;

2. a bejelentés órája;

3. származási ország;

4. a betegség neve és adott esetben a vírus típusa;

5. a kitörés sorszáma;

6. a kitörés módja;

7. az e kitöréssel kapcsolatban álló kitörések sorszámai;

8. a gazdaság földrajzi elhelyezkedése és a megfelelő régió;

9. más, korlátozás alá vont területek;

10. a megerősítés dátuma;

11. a gyanú megállapításának dátuma;

12. az első fertőzés becsült dátuma;

13. a betegség eredete;

14. a betegség leküzdésére hozott intézkedések;

15. a gazdaságban lévő fogékony állatok száma a) szarvasmarha, b) sertés, c) juh, d) kecske, e) baromfi, f) lófélék, g) víziállatokat érintő betegségek esetén a fogékony állatok súlyát vagy számát (× 1 000) kell megadni, h) vadon élő fajok, i) méhbetegségek esetén a fogékony méhkasok számát kell megadni;

16. a gazdaságban lévő, klinikailag beteg állatok száma a) szarvasmarha, b) sertés, c) juh, d) kecske, e) baromfi, f) lófélék, g) víziállatokat érintő betegségek esetén a klinikailag beteg állatok súlyát vagy számát (× 1 000) kell megadni, h) vadon élő fajok, i) méhbetegségek esetén a klinikailag beteg méhkasok számát kell megadni;

17. a gazdaságban elpusztult állatok száma a) szarvasmarha, b) sertés, c) juh, d) kecske, e) baromfi, f) lófélék, g) víziállatokat érintő betegségek esetén az elpusztult állatok súlyát vagy számát (× 1 000) kell megadni, h) vadon élő fajok;

18. a levágott állatok száma a) szarvasmarha, b) sertés, c) juh, d) kecske, e) baromfi, f) lófélék, g) víziállatokat (csak a rákféléket és a halakat) érintő betegségek esetén a levágott állatok súlyát vagy számát (× 1 000) kell megadni, h) vadon élő fajok;

19. az ártalmatlanított tetemek száma a) szarvasmarha, b) sertés, c) juh, d) kecske, e) baromfi, f) lófélék, g) víziállatokat érintő betegségek esetén, adott esetben az eltávolított és ártalmatlanított tetemek súlyát vagy számát (× 1 000) kell megadni, h) vadon élő fajok, i) méhbetegségek esetén az ártalmatlanított méhkasok számát kell megadni;

20. a leölés befejezésének (becsült) dátuma (adott esetben);

21. az ártalmatlanítás befejezésének (becsült) dátuma (adott esetben).

B.

Sertéspestis kitörése esetén bejelentendő kiegészítő adatok:

1. A legközelebbi sertésteleptől való távolság;

2. A fertőzött telepen lévő sertések száma és hasznosítása (tenyészsertés, hízósertés vagy malacok ( 15 ));

3. A fertőzött telepen lévő, klinikailag beteg sertések száma és hasznosítása (tenyészsertés, hízósertés vagy malac (15) );

4. A diagnózis felállításának módja;

5. A nem gazdaságban megállapított esetek vágóhídon vagy szállítóeszközön történtek-e?;

6. Elsődleges kitörés ( 16 ) megerősítése vaddisznók esetében

C.

Az I. melléklet A.2. részében felsorolt, szárazföldi állatokat érintő betegségek esetén:

- Bármely, az állományban előforduló kitörésnek, fertőzésnek vagy kórokozó jelenlétének a 64/432/EGK irányelv A. és D. mellékletében megállapítottak szerinti megerősítését vagy ezek valamely gazdaságban történő előfordulásának a 91/68/EGK tanácsi irányelv ( 17 ) A. mellékletében megállapítottak szerinti megerősítését vagy bármely állomány vagy gazdaság hivatalosan betegségmentes státusának a 64/432/EGK irányelv A. és D. mellékletében vagy a 91/68/EGK irányelv A. mellékletében meghatározottak szerint laboratóriumi vagy járványügyi vizsgálat következtében történő visszavonását, egy olyan tagállamban vagy annak régiójában, amely az említett irányelveknek megfelelően hivatalosan mentes a betegségtől, és nincs epidemiológiai kapcsolat korábbi kitöréssel, a 2. cikk d) pontja szerint elsődleges kitörésként kell bejelenteni, a Bizottságot és a tagállamokat pedig egy héten belül értesíteni kell.

- Bármely kitörésnek, fertőzésnek, kórokozó jelenlétének bármely más megerősítését vagy bármely állomány vagy gazdaság hivatalosan betegségmentes státusának a 64/432/EGK irányelv A. és D. mellékletében vagy a 91/68/EGK irányelv A. mellékletében meghatározottak szerint laboratóriumi vagy járványügyi vizsgálat következtében történő visszavonását, egy olyan tagállamban vagy annak régiójában, amely az említett irányelveknek megfelelően hivatalosan mentes a betegségtől, másodlagos kitörésként kell bejelenteni ezen irányelv 4. cikke (1) bekezdésének értelmében.

- A másodlagos kitörésekről havonta értesíteni kell a Bizottságot és a többi tagállamot.

- A szarvasmarha-gümőkór, szarvasmarha-brucellózis és juh- és kecskebrucellózis esetében a bejelentésnek a kórokozó fajok nevét is tartalmaznia kell, amennyiben azok ismertek.

D.

Az I. melléklet B. pontjában felsorolt, tenyésztett víziállatokat érintő betegségek esetén:

- az egzotikus betegségek kitörését, valamint a nem egzotikus betegségeknek azon kitöréseit, amelyek a 2006/88/EK tanácsi irányelv ( 18 ) szerinti, előzetesen betegségmentes tagállamokban, övezetekben vagy területi egységekben jelentkeztek, elsődleges kitörésként kell bejelenteni,

- a fenti bekezdésben nem említett betegségkitöréseket ezen irányelv 4. cikkének (1) bekezdése szerint másodlagos kitöréseknek kell tekinteni,

- a másodlagos kitörésekről havonta értesíteni kell a Bizottságot és a többi tagállamot. Az övezet vagy területi egység nevét és leírását fel kell tüntetni az értesítésben.

( 1 ) 1982. április 12-13-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

( 2 ) HL C 112., 1982.5.3., 4. o.

( 3 ) HL L 375., 1980.12.31., 75. o.

( 4 ) HL 121., 1964.7.29., 1977/64. o.

( 5 ) HL L 47., 1980.2.21., 8. o.

( 6 ) HL L 55., 1971.3.8., 23. o.

( 7 ) HL L 325., 1980.12.1., 14. o.

( 8 ) HL L 302., 1972.12.31., 24. o.

( 9 ) HL L 325., 1980.12.1., 16. o.

( 10 ) HL L 47., 1980.2.21., 4. o.

( 11 ) HL L 47., 1980.2.21., 11. o.

( 12 ) HL L 375., 1980.12.31., 75. o.

( 13 ) HL L 184., 1999.7.17., 23. o.

( 14 ) HL L 184., 1999.7.17., 23. o.

( 15 ) A körülbelül 3 hónaposnál fiatalabb állatok.

( 16 ) Vaddisznók esetében a sertéspestis elsődleges kitörésnek kell tekinteni azon eseteket, amikor a sertéspestis járványmentes területeken tör ki, azaz a vaddisznóknál előforduló klasszikus sertéspestis tekintetében korlátozás alá vont területeken kívül.

( 17 ) HL L 46., 1991.2.19., 19. o.

( 18 ) HL L 328., 2006.11.24., 14. o.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31982L0894 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31982L0894&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 01982L0894-20130101 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:01982L0894-20130101&locale=hu

Tartalomjegyzék