16/2009. (IV. 2.) KüM határozat

az Európai Közösségek saját forrásainak rendszeréről szóló 2007/436/EK, Euratom tanácsi határozat kihirdetéséről szóló 2008. évi XII. törvény 2. és 3. §-ainak hatályba lépéséről

A Magyar Közlöny 2008. március 31-i, 54. száma kihirdette az Európai Közösségek saját forrásainak rendszeréről szóló 2007/436/EK, Euratom tanácsi határozat kihirdetéséről szóló 2008. évi XII. törvényt. A tanácsi határozat 11. cikke értelmében a tagállamok haladéktalanul értesítik a Tanács főtitkárát a tanácsi határozat elfogadására vonatkozó, alkotmányos követelményeiknek megfelelő eljárásaik lezárásáról, s a határozat az utolsó értesítés beérkezését követő hónap első napján lép hatályba. Ugyanakkor a határozatot 2007. január 1-jétől ideiglenesen alkalmazni kell.

A Tanács Főtitkára hivatalosan értesítette a tagállamokat, hogy a megkövetelt belső jogi eljárások befejeződtek, és a határozat 2009. március 1-jén hatályba lépett.

A fentiek alapján, összhangban a 2008. évi XII. törvény 5. § (3) bekezdés rendelkezésével megállapítom, hogy az Európai Közösségek saját forrásainak rendszeréről szóló 2007/436/EK, Euratom tanácsi határozat kihirdetéséről szóló 2008. évi XII. törvény 2. és 3. §-ai 2009. március 1-jén, azaz kettőezer-kilenc március elsején hatályba léptek, valamint az 5. § (2) bekezdésének megfelelően az ideiglenes alkalmazásra vonatkozó 4. § hatályát vesztette.

Dr. Göncz Kinga s. k.,

külügyminiszter