A Fővárosi Ítélőtábla Pf.21635/2007/3. számú határozata személyhez fűződő jog megsértése tárgyában. [1959. évi IV. törvény (Ptk.) 78. §, 84. §] Bírók: Lévainé dr. Szakács Mária, Puskás Péter, Sághy Mária

Fővárosi Ítélőtábla

7.Pf.21.635/2007/3.

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A Fővárosi Ítélőtábla a Lékó és Társa Ügyvédi Iroda tagjaként eljáró dr. Lékó László ügyvéd által képviselt felperes neve (felperes címe) felperesnek - a Dr. Czira Dr. Mocsai Ügyvédi Iroda (ügyintéző: dr. Czira Enikő ügyvéd) által képviselt alperes neve (alperes címe) alperes ellen személyhez fűződő jogsértés megállapítása iránt indított perében a Pest Megyei Bíróság 2007. október 9. napján kelt 12.P.28.260/2006/8. számú ítélete ellen a felperes részéről 9. sorszám alatt előterjesztett és 11. sorszám alatt megindokolt, valamint az alperes részéről Pf/2. sorszám alatt előterjesztett csatlakozó fellebbezés folytán meghozta a következő

ítéletet:

A Fővárosi Ítélőtábla az elsőfokú bíróság ítéletét helybenhagyja.

Kötelezi a felperest, hogy fizessen meg - 15 nap alatt - az alperesnek 40.000 (Negyvenezer) forint fellebbezési eljárási költséget.

A felperes 120.000 (Egyszázhúszezer) forint, az alperes 5.000 (Ötezer) forint fellebbezési eljárási illetéket köteles az államnak - felhívásra - megfizetni.

Ez ellen az ítélet ellen fellebbezésnek nincs helye.

Indokolás

A felperes 2006 őszéig több ciklusban polgármesteri tisztséget látott el ... községben. A 2005. május 17-én megjelent kistérségi újságban, a "..."-ben annak 3. oldalán "Több milliós csalással gyanúsítják a polgármestert" címmel az alperes a községben folyó útépítésekkel kapcsolatos beruházásról tett nyilatkozatát tartalmazó cikk jelent meg.

A felperes kereseti kérelmében előadta, hogy a cikkben megjelent alperesi kijelentések:

1. "ezúton nyugodtan kijelentem, hogy a 2001. évi beruházásoknál csalássorozat történt"

2. "...400.000 forint az az összeg, amelyet vissza kell fizetni a településnek jogtalan felhasználás miatt. Kérdezem én, hova lett az a pénz?"

3. "...nem 4 méter széles, mint amennyire a pályázatot nyertük, pedig a lakosságtól is 4 méterre szedtük be az önerőt és az önkormányzat 4 méterre tette hozzá az önerőt. A kivitelezőnek kifizettük az összeget, de hol van az a munka, amit ezért elvégzett, hol van a pénz?"

4. "a pénzt megkaptuk 4 méterre, de az út csak 3,5 méter lett."

5. "ha 2004-től vizsgálódik, az érdekes dolog lesz, mert akkor nincs más választásom, mint hogy újabb feljelentést tegyek és 2001-től kérjem a bírálatot, mert úgy teljes."

6. "azt gondoltam, hogy minden rendben van, a polgármester lett volna az első, aki azt javasolja, hogy álljon fel a bizottság, vizsgálja meg az ügyet és derüljön fény mindenre."

7. "az adatok nem egyeznek, hová lett a pénz?" -

A tartalom megtekintéséhez jogosultság szükséges. Kérem, lépjen be a belépőkódjaival vagy a telepített Jogkódexből!

Jogkódex ikon

Jogkódex

Az igényeinek megfelelő Jogkódex előfizetés kiválasztása

A legfrissebb szakcikkek eléréséhez a Szakcikk Adatbázis Plusz előfizetés szükséges

Meglévő Jogkódex előfizetés bővítése szükséges.

Ha személyes segítségre van szüksége, írjon nekünk!