31980L0232[1]

A Tanács irányelve (1980. január 15.) egyes előre csomagolt termékek névleges töltőtömegének és névleges térfogatának megengedett kiszerelési értéksorairól szóló tagállami jogszabályok közelítéséről

A TANÁCS IRÁNYELVE

(1980. január 15.)

egyes előre csomagolt termékek névleges töltőtömegének és névleges térfogatának megengedett kiszerelési értéksorairól szóló tagállami jogszabályok közelítéséről

(80/232/EGK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSA,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 100. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára ( 1 ),

tekintettel a Közgyűlés véleményére ( 2 ),

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére ( 3 ),

mivel az egyes előre csomagolt áruk tömeg vagy térfogat alapján történő kiszerelésére vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1976. január 20-i 76/211/EGK tanácsi irányelv ( 4 ) meghatározza az ilyen előre csomagolt termékek tartalmában megengedett maximális eltérések mértékét, valamint az ilyen előre csomagolt termékek Közösségen belüli forgalmazása esetén alkalmazandó jelöléseire és ellenőrzési módszereire vonatkozó előírásokat;

mivel ugyanakkor az említett irányelv nem szünteti meg az előre csomagolt termékek kereskedelmét érintő összes akadályt, amelyek az ilyen termékek metrológiai tulajdonságait szabályozó jogszabályok eltéréseiből adódnak; mivel különösen a tagállamok az ilyen termékek térfogatára, illetve tömegére vonatkozóan eltérő rendelkezéseket alkalmaznak; mivel az ilyen rendelkezéseket ezért közelíteni kell egymáshoz;

mivel a piac jobb átláthatósága érdekében egy adott termékre vonatkozóan lehetőség szerint csökkenteni kell az olyan mennyiségek számát, amelyek olyan közel vannak egymáshoz, hogy a fogyasztót könnyen megtéveszthetik;

mivel ezeknek a csökkentéseknek az előre csomagolt termékek csomagolóeszközeire, valamint a tömeg, illetve térfogat alapján értékesített termékekre egyaránt vonatkoznia kell;

mivel a csatlakozási okmánnyal ( 5 ) módosított, a mérőműszerekkel és a metrológiai ellenőrzés módszereivel kapcsolatos közös rendelkezésekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1971. július 26-i 71/316/EGK tanácsi irányelv ( 6 ) 16. cikke úgy rendelkezik, hogy egyes termékek forgalomba hozatalára vonatkozó követelmények, különösen egyes előre csomagolt mennyiségekre vonatkozó előírások, összehangolását külön irányelvekben lehet szabályozni,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

(1) Ez az irányelv a 76/211/EGK irányelv 1. és 2. cikkének megfelelően kiszerelt, és ezen irányelv mellékleteiben felsorolt előre csomagolt termékekre vonatkozik; nem vonatkozik viszont a kizárólag ipari felhasználásra szolgáló előre csomagolt termékekre.

(2) Az (1) bekezdéstől eltérve ez az irányelv az I. melléklet 11. pontjában említett kötőfonalakra is alkalmazandó, amely kötőfonalak eltérő csomagolási formában kerülnek forgalomba.

2. cikk

Az 1. cikkben említett termékek három csoportba sorolhatók:

a) tömeg vagy térfogat alapján értékesített termékek, kivéve a b) és c) pontokban említett termékek.

Az I. melléklet megállapítja ezeknek a termékeknek a mindegyikére vonatkozóan az előre csomagolt termékek tartalmának névleges mennyiségi értéksorait;

b) a II. mellékletben felsorolt, tömeg vagy térfogat alapján értékesített, alaktartó csomagolóeszközökben kiszerelt termékek, kivéve az I. mellékletben felsorolt termékek.

A II. melléklet megállapítja az ilyen termékek csomagolóeszközeire vonatkozó térfogatok értéksorát;

c) aeroszolos formában kiszerelt termékek.

A III. melléklet megállapítja az ilyen termékek folyékony halmazállapota esetén használatos térfogatokat, fémdobozok esetén pedig azok térfogatát.

3. cikk

Az előre csomagolt termékeken a 76/211/EGK irányelvben meghatározott követelményeknek megfelelő módon minden esetben fel kell tüntetni a termék tartalmának névleges tömegét vagy térfogatát.

A 2. cikk b) és c) pontjában említett esetekben a II. melléklet, valamint a III. melléklet 1. pontja rendelkezéseinek megfelelően a csomagolóeszközökön a fenti jelzéssel való mindennemű összetévesztést kizáró módon fel kell tüntetni azok névleges térfogatát, valamint, adott esetben, hivatkozni kell a mellékletekben említett EN-szabványokra.

4. cikk

Két vagy több egyedi előre csomagolt termékből álló gyűjtőcsomagolás esetén az I., a II. és a III. mellékletben felsorolt értéksorok alkalmazandók az egyedi előre csomagolt termékekre.

Előre csomagolt termék esetén, amely két vagy több olyan egyedi csomagból áll, amelyeket nem egyenkénti értékesítésre szántak, az I., II. és III. mellékletben felsorolt értéksorok alkalmazandók.

5. cikk

A tagállamok az I. mellékletben, valamint a III. melléklet 2. pontjában felsorolt előre csomagolt termékek esetén azok névleges mennyiségére, vagy a II. mellékletben felsorolt előre csomagolt termékek esetén azok csomagolóeszközei névleges térfogatára, illetve a III. melléklet 1. pontjában felsorolt termékek esetén e két indok bármelyikére való hivatkozással nem tagadhatják meg, nem tilthatják meg, illetve nem korlátozhatják az ezen irányelv követelményeinek megfelelő előre csomagolt termékek forgalomba hozatalát. Az I. melléklet 11. pontjában felsorolt termékeket tartalmazó előre csomagolt egységeket 1989. december 31-e után csak a 11. pontban meghatározott névleges mennyiségben lehet forgalomba hozni.

6. cikk

1982. január 1-je előtt a tagállamok nem tagadhatják meg, nem tilthatják meg, illetve nem korlátozhatják olyan előre csomagolt termékek forgalomba hozatalát, amelyek megfelelnek a 76/211/EGK irányelvben meghatározott követelményeknek, és amelyek esetében a csomagolóeszköz tartalmának névleges mennyisége, illetve annak térfogata nem szerepel az ebben az irányelvben felsorolt értékek között, és amelyeket az érintett tagállamokban az irányelv értesítésének napján már forgalomba hoztak.

Az első bekezdés nem vonatkozik azokra az intézkedésekre, amelyeket az Egyesült Királyság és Írország hoz az értéksorok SI-egységekben való meghatározása érdekében.

7. cikk

A tagállamok az értesítéstől számított 24 hónapon belül hatályba léptetik azokat a rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek megfeleljenek, és erről haladéktalanul tájékozatják a Bizottságot.

A tagállamok gondoskodnak arról, hogy hazai joguknak azokat a legfontosabb előírásait, amelyeket az irányelv hatálya alá tartozó területen fogadnak el, a Bizottsághoz továbbítsák.

8. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

I. MELLÉKLET

ELŐRE CSOMAGOLT TERMÉKEK NÉVLEGES MENNYISÉGEINEK ÉRTÉKSORAI

1. TÖMEG ALAPJÁN ÉRTÉKESÍTETT ÉLELMISZERIPARI TERMÉKEK (grammban kifejezett mennyiség)

1.1. Vaj (Közös Vámtarifa szerinti vámtarifaszám: 04.03), emulgeált margarin vagy nem állati eredetű vagy növényi zsír (alacsony zsírtartalmú és kenhető)

125 - 250 - 500 - 1 000 - 1 500 - 2 000 - 2 500 - 5 000

1.2. Friss sajt, kivéve "petits suisses" és egyéb sajtok azonos kiszerelésben (Közös Vámtarifa szerinti vámtarifa-alszám: ex 04.04 E I c)

62,5 - 125 - 250 - 500 - 1 000 - 2 000 - 5 000

1.3. Asztali és főzősó (Közös Vámtarifa szerinti vámtarifa-alszám 25.01 A)

125 - 250 - 500 - 750 - 1 000 - 1 500 - 5 000

1.4. Porcukrok, aranybarna vagy barna cukrok, kandiscukrok

125 - 250 - 500 -750 - 1 000 - 1 500 - 2 000 - 2 500 - 3 000 - 4 000 - 5 000

1.5. Gabonakészítmények (a csecsemők és a kisgyermekek számára szánt élelmiszerek kivételével)

1.5.1. Gabonalisztek, -darák, -pelyhek és zabliszt, zabdara és zabpelyhek (az 1.5.4. pontban említett termékek kivételével)

125 - 250 - 500 - 1 000 - 1 500 - 2 000 - 2 500 ( 7 ) - 5 000 - 10 000

1.5.2. Tészták (Közös Vámtarifa szerinti vámtarifaszám: 19.03)

125 - 500 - 1 000 - 1 500 - 2 000 - 3 000 - 4 000 - 5 000 - 10 000

1.5.3. Rizs (Közös Vámtarifa szerinti vámtarifaszám: 10.06)

125 - 250 - 500 - 1 000 - 2 000 - 2 500 - 5 000

1.5.4.

Puffasztással vagy pörköléssel előállított gabona-alapú élelmiszerek (puffasztott rizs, kukoricapelyhek és hasonló termékek) (közös vámtarifa szerinti vámtarifaszám: 19.05)

250 - 375 - 500 - 750 - 1 000 - 1 500 - 2 000

1.6. Szárított zöldségek (Közös Vámtarifa szerinti vámtarifaszám: 07.05) ( 8 ) szárított gyümölcsök (Közös Vámtarifa szerinti vámtarifaszámok vagy -alszámok: ex 08.01, 08.03 B, 08.04 B, 08.12)

125 - 250 - 500 - 1 000 - 1 500 - 2 000 - 5 000 - 7 500 - 10 000

1.7. Őrölt vagy őröletlen pörkölt kávé, cikória és pótkávék

125 - 250 - 500 - 1000 - 2 000 - 3 000 - 4 000 - 5 000 - 10 000

1.8. Fagyasztott termékek

1.8.1. Gyümölcsök és zöldségek, és elősütött hasábburgonya

150 - 300 - 450 - 600 - 750 - 1 000 - 1 500 - 2 000 - 2 500

1.8.2. Halfilék és adagok, panírozva vagy nem panírozva

100 - 200 - 300 - 400 - 500 - 600 - 800 -1 000 - 2 000

1.8.3. Halrudacskák

150 - 300 - 450 - 600 - 900 - 1 200 - 1 500 - 1 800

2. TÉRFOGAT ALAPJÁN ÉRTÉKESÍTETT ÉLELMISZEREK (ml-ben kifejezett mennyiség)

2.1. Jégkrém 250 ml-nél nagyobb mennyiségben

(kivéve azokat a fagylaltokat, amelyeknek térfogatát nem határozza meg a csomagolóeszköz formája)

300 - 500 - 750 - 1 000 - 1 500 - 2 000 - 2 500 - 3 000 - 4 000 - 5 000

3. SZÁRAZELEDEL KUTYÁK ÉS MACSKÁK RÉSZÉRE ( 9 ) (a mennyiség grammban megadva)

200 - 300 - 400 - 500 - 600 - 800 - 1 000 - 1 500 - 2 000 - 3 000 - 5 000 - 7 500 - 10 000

4.

KÉSZ FESTÉKEK ÉS LAKKOK (hozzáadott oldószerrel vagy a nélkül; közös vámtarifa szerinti vámtarifa-alszám: 32.09 A II, a diszperziós színezékek és oldatok kivételével) (a mennyiség ml-ben kifejezve)

25 - 50 - 125 - 250 - 375 - 500 - 750 - 1 000 - 2 000 - 2 500 - 4 000 - 5 000 - 10 000

5. SZILÁRD VAGY PORÍTOTT RAGASZTÓK ÉS KÖTŐANYAGOK (a mennyiség grammban kifejezve)

25 - 50 - 125 - 250 - 500 - 1 000 - 2 500 - 5 000 - 8 000 - 10 000

6. HÁZTARTÁSI TISZTÍTÓ- ÉS ÁPOLÓSZEREK

(a szilárd vagy por alakú termékek grammban, folyadékok és paszták ml-ben kifejezve)

Többek között termékek bőr és lábbelik, fa- és padlóburkolatok, tűzhelyek és fémek tisztítására - beleértve a gépkocsikat is -, ablakok és tükrök tisztítására - beleértve a gépkocsikat is - (Közös Vámtarifa szerinti vámtarifaszám 34.05); folteltávolítók, keményítők és háztartási felhasználásra alkalmas festékek (Közös Vámtarifa szerinti vámtarifa-alszámok 38.12 A és 32.09 C), háztartási rovarirtó szerek (Közös Vámtarifa szerinti vámtarifaszám ex 38.11), vízkőoldók (Közös Vámtarifa szerinti vámtarifaszám 34.02), háztartási szagtalanító szerek (Közös Vámtarifa szerinti vámtarifa-alszám 33.06 B), nem gyógyszerészeti fertőtlenítőszerek

25 - 50 - 75 - 100 - 150 - 200 - 250 - 375 - 500 - 750 - 1 000 - 1 500 - 2 000 - 5 000 - 10 000

7. KOZMETIKAI TERMÉKEK: SZÉPSÉGÁPOLÁSI ÉS TISZTÁLKODÁSI KÉSZÍTMÉNYEK (Közös Vámtarifa szerinti vámtarifa-alszámok: 33.06 A és B)

(szilárd és por kozmetikai termékek grammban, folyékonyak és krémszerűek milliliterben)

7.1. Bőr- és szájhigiéniai termékek

Borotválkozó krémek, univerzális krémek és arcvizek, kézkrémek és ápoló folyadékok, napozó termékek, szájhigiénés termékek (kivéve a fogkrémet)

15 - 30 - 40 - 50 - 75 - 100 - 125 - 150 - 200 - 250 - 300 - 400 - 500 - 1 000

7.2. Fogkrém

25 - 50 - 75 - 100 - 125 - 150 - 200 - 250 - 300

7.3. Hajápolási termékek (a hajfestékek kivételével) és fürdő termékek

Hajlakkok, samponok, hajöblítő termékek, hajerősítők, hajfényesítők, hajkrém (kivéve a 7.4. pontban hivatkozott hajápoló folyadékokat), "habfürdők" és egyéb habzó termékek fürdéshez és zuhanyozáshoz

25 - 50 - 75 - 100 - 125 - 150 - 200 - 250 - 300 - 400 - 500 - 750 - 1 000 - 2 000

7.4. Alkoholalapú termékek,

amelyek a térfogatukhoz viszonyítva 3 %-nál kevesebb természetes vagy szintetikus illatosító olajat, és a térfogatukhoz viszonyítva 70 %-nál kevesebb tiszta etil-alkoholt tartalmaznak: aromásított vizek, hajápoló folyadékok, borotválkozás előtti és borotválkozás utáni arcvizek

15 - 25 - 30 - 40 - 50 - 75 - 100 - 125 - 150 - 200 - 250 - 300 - 400 - 500 - 750 - 1 000

7.5. Dezodorok és személyi higiéniai termékek

20 - 25 - 30 - 40 - 50 - 75 - 100 - 150 - 200

7.6. Hintőporok

50 - 75 - 100 - 150 - 200 - 250 - 500 - 1 000

8. MOSÓSZEREK

8.1. Szilárd pipere- és háztartási szappanok (g) (Közös Vámtarifa szerinti vámtarifaszám 34.01)

25 - 50 - 75 - 100 - 150 - 200 - 250 - 300 - 400 - 500 - 1 000

8.2. Lágy szappanok (g) (Közös Vámtarifa szerinti vámtarifaszám 34.01)

125 - 250 - 500 - 750 - 1 000 - 5 000 - 10 000

8.3. Szappanpehely és -forgácsok, stb. (g) (Közös Vámtarifa szerinti vámtarifaszám 34.01)

250 - 500 - 750 - 1 000 - 3 000 - 5 000 - 10 000

8.4. Folyékony mosó-, tisztító- és súrolószerek, és kiegészítő termékek (Közös Vámtarifa szerinti vámtarifaszám 14.02) és hipoklorit készítmények (a 6. pontban említett termékek kivételével) (a mennyiség ml-ben kifejezve)

125 - 250 - 500 - 750 - 1 000 - 1 250 ( 10 ) - 1 500 - 2 000 - 3 000 - 4 000 - 5 000 - 6 000 - 7 000 - 10 000

8.5. Súrolópor (g)

250 - 500 - 750 - 1 000 - 10 000

8.6. Előmosó és áztató termékek por alakban (g)

250 - 500 - 1000 - 2 000 - 5 000 - 10 000

9. OLDÓSZEREK (ml)

a veszélyes készítmények (oldószerek) osztályozására, csomagolására és címkézésére vonatkozó tagállami törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséréről szóló, 1973. június 4-i 73/173/EGK tanácsi irányelv ( 11 ) értelmében

25 - 50 - 75 - 125 - 250 - 500 - 1 000 - 1 500 - 2 500 - 5 000 - 10 000

10. KENŐOLAJOK (ml)

125 - 250 - 500 - 1 000 - 2 000 - 2 500 - 3 000 - 4 000 - 5 000 - 10 000

11.

KÖTŐFONALAK (a mennyiség grammban megadva), amelyek természetes (állati, növényi és ásványi eredetű) szálakból, szintetikus szálakból és ezek keverékéből állnak.

10 - 25 - 50 - 100 - 150 - 200 - 250 - 300 - 350 - 400 - 450 - 500 - 1 000

Ez az érték a fonal vízmentes tömegét jelöli, amelyre a 71/307/EGK irányelvben meghatározott egyezményes nedvességtartalom-értékek alkalmazandók

II. MELLÉKLET

A CSOMAGOLÓESZKÖZÖK MEGENGEDETT TÉRFOGATÁNAK ÉRTÉKSORAI

Az EN 23,1 szabvány 2. kiadása (1978. május) és az EN 76 szabvány 1. kiadása (1978. december) alkalmazandók, kivéve azokat az eseteket, ahol az itt megnevezett szabványokban meghatározott termékek és térfogatok értéksorai különböznek az e mellékletben felsoroltaktól.

1. KONZERVEK ÉS FÉLKONZERVEK, FÉMDOBOZBAN ÉS ÜVEGEDÉNYBEN: EMBERI FOGYASZTÁSRA SZÁNT NÖVÉNYI TERMÉNYEK (GYÜMÖLCSÖK, ZÖLDSÉGEK, PARADICSOM, BURGONYA - A SPÁRGA, LEVESEK, GYÜMÖLCS- VAGY ZÖLDSÉGLEVEK ÉS GYÜMÖLCSNEKTÁROK KIVÉTELÉVEL)

1.1. Fémdobozok és üvegedények (térfogat ml-ben kifejezve)

106 - 156 - 212 ( 12 ) - 228 (12) - 314 - 370 - 425 (12) - 446 (12) - 580 - 720 - 850 - 1 062 - 1 700 - 2 650 - 3 100 - 4 250 - 10 200

1.1.1. Kiegészítő lista poharakhoz:

53 ( 13 ) - 125 (13) - 250 (13)

1.2. A különleges termékek esetében megengedett térfogatok listája (a térfogat ml-ben kifejezve)

- Szarvasgomba: 26 - 53 - 71 - 106 - 212 - 425 - 720 - 850

- Paradicsom:

- sűrítmények: 71 - 142 - 212 - 370 - 425 - 720 - 850 - 3 100 - 4 250

- hámozott vagy hámozatlan: 236 - 370 - 425 - 720 - 850 - 2 650 - 3 100

- Gyümölcskoktélok, szirupban lévő gyümölcsök: 106 - 156 - 212 (13) - 228 (13) - 236 - 314 - 370 - 425 (13) - 446 (13) - 580 - 720 - 850 - 1 062 - 1 700 - 2 650 - 3 100 - 4 250 - 10 200

2. NEDVES ELEDEL KUTYÁK ÉS MACSKÁK RÉSZÉRE (a térfogat ml-ben kifejezve)

212 (13) - 228 (13) - 314 - 425 (13) - 446 (13) - 850 - 1 062 - 1 700 - 2 650

3. MOSÓSZEREK, VALAMINT HÁZTARTÁSI TISZTÍTÓ- ÉS ÁPOLÓSZEREK POR ALAKBAN

Az előre csomagolt termékek térfogata a következő:

Csomag számaTérfogat ml-ben
E 0.5375
E 1750
E 21 500
E 32 250
E 53 750
E 107 700
E 1511 450
E 2015 200
E 2518 950
E 3022 700
Hordó száma
E 53 950
E 107 700
E 1511 450
E 2015 200
E 2518 950
E 3022 700

III. MELLÉKLET

EGYES AEROSZOLKÉNT FORGALMAZOTT TERMÉKEK TÉRFOGATÁNAK ÉRTÉKSORAI, AZ I. MELLÉKLET 7.4. PONTJA SZERINT KIZÁRT TERMÉKEK, VALAMINT A GYÓGYÁSZATI TERMÉKEK KIVÉTELÉVEL

Az aeroszoladagolókra vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1975. május 20-i 75/324/EGK tanácsi irányelv ( 14 ) 8. cikke (1) bekezdésének e) pontjától eltérve az olyan aeroszoladagolókban értékesített termékeken, amelyek megfelelnek az ebben az irányelvben meghatározott követelményeknek, nem szükséges a termékek tartalmának névleges tömegét feltüntetni.

1. FÉMTARTARTÁLYOKBAN FORGALOMBA KERÜLŐ TERMÉKEK

A folyékony fázis térfogata (ml-ben)Palack térfogata ml-ben a következő termékekre vonatkozóan:
Folyékony hajtógázzala) Kizárólag sűrített gázokkal hajtott termékek
b) Kizárólag nitrogén-oxiddal vagy szén-dioxiddal vagy e két gáz keverékével hajtott termékek, ha a termék Bursoen-együtthatója 1-2, vagy annál kevesebb
254047
507589
75110140
100140175
125175210
150210270
200270335
250335405
300405520
400520650
500650800
6008001 000
7501 000

2. ÁTLÁTSZÓ VAGY NEM ÁTLÁTSZÓ ÜVEG, VAGY MŰANYAG PALACKBAN ÉRTÉKESÍTETT TERMÉKEK (a folyékony fázis térfogata ml-ben)

25 - 50 - 75 - 100 - 125 - 150

( 1 ) HL C 193., 1976.8.18., 3. o.

( 2 ) HL C 30., 1977.2.7., 34. o.

( 3 ) HL C 114., 1977.5.11., 30. o.

( 4 ) HL L 46., 1976.2.21., 1. o.

( 5 ) HL L 73., 1972.3.27., 4. o.

( 6 ) HL L 202., 1971.9.6., 1. o.

( 7 ) Nem érvényes a zablisztre és a zabpelyhekre vonatkozóan.

( 8 ) Kivéve a burgonyákat és aszalt zöldségeket.

( 9 ) Termékek, amelyeknek a nedvességtartalma kevesebb mint 14 %.

( 10 ) Kizárólag a hipoklorit termékekre vonatkozóan.

( 11 ) HL L 189., 1973.7.11., 7. o.

( 12 ) Ezeket a térfogatokat az irányelv elfogadásának napját követő öt éven belül felül kell vizsgálni.

( 13 ) Az irányelv elfogadásának napjától számított 10 éves időtartamra megengedett térfogat.

( 14 ) HL L 147., 1975.6.9., 40. o.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31980L0232 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31980L0232&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 01980L0232-19870629 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:01980L0232-19870629&locale=hu

Tartalomjegyzék