GKT 3/1981. szám

Ha a megrendelő a kártérítési igényét nem valamennyi károkozóval szemben érvényesíti, az alperesként perelt vállalkozó jogosult arra, hogy a kárnak a közrehatás arányának megfelelő áthárítása érdekében az eljárásban félként nem szereplő károkozó ellen pert indítson, és lehetőség van arra is, hogy a bíróság e pereket egyesítve a károkozók közötti jogvitát is elbírálja.[1]

Lábjegyzetek:

[1] A GK 3. számú állásfoglalást a GK 60. számú állásfoglalás hatályon kívül helyezte.