KK 6. szám

A közigazgatási szervnek nem közigazgatási ügyben tett intézkedése az erre a jogviszonyra vonatkozó szabályok szerint bírálható el bírósági úton.[1]

Lábjegyzetek:

[1] Az állásfoglalás a 6/2010. (XI. 25.) Közigazgatási jogegységi határozat b) pontja értelmében 2010. november 25-től nem alkalmazható.