116/1996. (XII. 20.) OGY határozat

a társadalmi szervezetek költségvetési támogatásának elosztásáról szóló 59/1996. (VII. 4.) OGY határozat módosításáról

A társadalmi szervezetek költségvetési támogatásának elosztásáról szóló 59/1996. (VII. 4.) OGY határozat mellékletének II. fejezet, 24. tételén a Független Magyar Ifjúság Egyesület támogatására megítélt 1 150 ezer forint összeget a vezetőségváltással kapcsolatban indított polgári perben meghozandó ítélet jogerőre emelkedéséig a központi költségvetés letéti számlájára kell helyezni.