943/E/1991. AB határozat

az országgyűlési képviselők visszahívásával kapcsolatos mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenesség megállapítására irányuló indítvány vizsgálatáról

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

Az Alkotmánybíróság mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenesség megállapítására irányuló indítvány alapján meghozta a következő

határozatot.

Az Alkotmánybíróság az országgyűlési képviselők visszahívásával kapcsolatos mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenesség megállapítására irányuló indítványt elutasítja.

INDOKOLÁS

I.

Az indítványozók álláspontja szerint az országgyűlési képviselők választásáról szóló 1989. évi XXXIV. tv., valamint az országgyűlési képviselők jogállásáról szóló 1990. évi LV. tv. megalkotása során a jogalkotó mulasztásban megnyilvánuló alkotmánysértést követett el akkor, amikor nem szabályozta az országgyűlési képviselők választók által történő visszahívásának lehetőségét.

Álláspontjuk szerint az Alkotmány 2. § (2) bekezdésében szabályozott népszuverenitás elvéből közvetlenül levezethető a választópolgároknak az a jogosultsága, hogy visszahívják képviselőjüket, ha az képviselői tevékenysége során eltér a választópolgárok akaratától. Az indítvány szerint a visszahívás intézményének szabályozását indokolja az országgyűlési képviselői tevékenység ellenőrzése iránti társadalmi igény is.

II.

Az indítvány vizsgálata során az Alkotmánybíróság a következőket állapította meg:

Az indítvány megalapozatlan. Az indítványozók az álláspontjuk kialakítása során csak az Alkotmány 2. § (2) bekezdésére voltak tekintettel, s nem vették figyelembe, hogy az országgyűlési képviselői megbízatás megszűnésének eseteit 20/A. §-ban, maga az Alkotmány szabályozza. Az Alkotmány ezen rendelkezései nem teszik lehetővé az országgyűlési képviselői megbízatásnak visszahívás útján történő megszüntetését. Ezzel a magyar alkotmány egyértelműen, a demokratikus államokban általánosan ismert szabad mandátumot fogadta el a képviselői megbízatás szabályozásának alkotmányos alapjaként.

Ebből következően - miután a képviselői megbízás megszűnésének szabályait az Alkotmány tartalmazza - az indítvány által sérelmezett probléma a hivatkozott törvények szabályozása útján nem rendezhető, így az indítványozók által megállapítani kért törvényhozói mulasztás fel sem vethető.

Ezért az Alkotmánybíróság az indítványt elutasította.

Budapest, 1991. június 25.

Dr. Herczegh Géza s. k.

az Alkotmánybíróság helyettes elnöke

Dr. Ádám Antal s. k.

alkotmánybíró

Dr. Lábady Tamás s. k.

alkotmánybíró

Dr. Szabó András s. k.

alkotmánybíró

Dr. Kilényi Géza s. k.

alkotmánybíró

Dr. Schmidt Péter s. k.

előadó alkotmánybíró

Dr. Tersztyánszky Ödön s. k.

alkotmánybíró

Dr. Zlinszky János s. k.

alkotmánybíró

Tartalomjegyzék