PK 5. szám

A vadászterületen elejtett, elfogott vagy elhullott vad annak a vadászatra jogosultnak a tulajdonába kerül, amelyiknek a vadászterületén az elejtés, elfogás vagy elhullás történt, feltéve, hogy a vadászati jogosultsága erre a vadra kiterjedt. Ilyen jogosultság hiányában a vadon az a más vadászterületen vadászatra jogosult szerez tulajdonjogot, amelyiknek területéről a vad kiváltott, feltéve, hogy az elejtett, elfogott vagy elhullott vadra jogosult volt vadászni.

[A PKv 2006.2 A Legfelsőbb Bíróság Polgári Kollégiumának 2/2006 (V. 22.) PK véleményével hatályon kívül helyezve. Nem alkalmazható 2006.05.22. napjától]