32003L0090[1]

A Bizottság 2003/90/EK irányelve (2003. október 6.) a 2002/53/EK tanácsi irányelv 7. cikkének alkalmazásában egyes mezőgazdasági növényfajok fajtái esetében minimálisan vizsgálandó jellemzők és a vizsgálat minimumfeltételei vonatkozásában a végrehajtási intézkedések meghatározásárólEGT vonatkozású szöveg

A BIZOTTSÁG 2003/90/EK IRÁNYELVE

(2003. október 6.)

a 2002/53/EK tanácsi irányelv 7. cikkének alkalmazásában egyes mezőgazdasági növényfajok fajtái esetében minimálisan vizsgálandó jellemzők és a vizsgálat minimumfeltételei vonatkozásában a végrehajtási intézkedések meghatározásáról

(EGT vonatkozású szöveg)

1. cikk

A megkülönböztethetőség, egyöntetűség és állandóság tekintetében, a második albekezdés sérelme nélkül:

a) az I. mellékletben felsorolt fajoknak meg kell felelniük a Közösségi Növényfajta-hivatal (CPVO) igazgatási tanácsa által kiadott, a megkülönböztethetőség, egyöntetűség, állandóság tekintetében végzett vizsgálatokról szóló és az említett mellékletben felsorolt jegyzőkönyvekben megállapított feltételeknek;

b) a II. mellékletben felsorolt fajoknak meg kell felelniük az új növényfajták oltalmára létesült nemzetközi unió (UPOV) által a megkülönböztethetőség, egyöntetűség, állandóság tekintetében végzett vizsgálatok végrehajtására vonatkozóan megállapított és az említett mellékletben felsorolt vizsgálati iránymutatásoknak.

Az első albekezdéstől eltérve, az ökológiai termelésre alkalmas, a IV. melléklet A. részében felsorolt fajokhoz tartozó ökológiai fajták az egyöntetűség tekintetében ehelyett az említett melléklet B. részében megállapított feltételeknek is megfelelhetnek.

A tagállamok 2030. december 31-ig minden év december 31-ig jelentést tesznek a Bizottságnak és a többi tagállamnak az említett ökológiai fajták tekintetében a fajtabejegyzési kérelmek számáról, valamint a megkülönböztethetőség, egyöntetűség és állandóság (DUS) vizsgálatának eredményeiről.

Az első albekezdéstől eltérve, a termesztési és használati érték tekintetében az ökológiai termelésre alkalmas, az V. melléklet A. részében felsorolt fajokhoz tartozó ökológiai fajták ehelyett az említett melléklet B. részében megállapított feltételeknek is megfelelhetnek.

A tagállamok 2030. december 31-ig minden év december 31-ig jelentést tesznek a Bizottságnak és a többi tagállamnak az említett ökológiai fajták tekintetében a kérelmek számáról, valamint a termesztési és használati érték (VCU) vizsgálatának eredményeiről.

2. cikk

Használni kell az 1. cikk (2) bekezdésének a) pontja értelmében vett valamennyi fajtajellemzőt, valamint az 1. cikk (2) bekezdésének b) pontjában említett vizsgálati iránymutatásokban csillaggal (*) jelölt jellemzőket, amennyiben az adott jellemző megfigyelését nem teszi lehetetlenné valamely más jellemző megnyilvánulása, feltéve továbbá, hogy az adott jellemző megnyilvánulását nem gátolják a vizsgálati elvégzésének környezeti feltételei.

3. cikk

A tagállamok biztosítják, hogy a vizsgálatok végrehajtása során teljesüljenek az I. és II. mellékletben felsorolt fajok tekintetében a vizsgálatok végrehajtására vonatkozóan a kísérleti tervet és a növekedési feltételeket illetően az említett mellékletekben felsorolt iránymutatásokban megállapított minimumkövetelmények.

4. cikk

A 72/180/EGK irányelv hatályát veszti.

5. cikk

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket az intézkedéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

6. cikk

Ha valamely fajtát ezen irányelv hatálybalépésekor még nem ismertek el a Mezőgazdasági Növényfajok Közös Fajtajegyzékébe való felvétel céljából, de a hivatalos vizsgálatok az említett időpontig megkezdődtek

a) a 72/180/EGK irányelvvel vagy

b) a Közösségi Növényfajta-hivatal által készített és az I. mellékletben felsorolt, faj szerinti, illetve a II. mellékletben felsorolt, faj szerinti UPOV-iránymutatásokkal összhangban,

az érintett fajtákat úgy kell tekinteni, hogy megfelelnek ezen irányelv követelményeinek.

Az (1) bekezdés csak abban az esetben alkalmazható, ha a kísérletek alapján levont következtetés szerint az érintett fajták megfelelnek

a) a 72/180/EGK irányelvben vagy

b) a Közösségi Növényfajta-hivatal által készített és az I. mellékletben felsorolt, faj szerinti iránymutatásokban, vagy a II. mellékletben felsorolt, faj szerinti UPOV-iránymutatásokban megállapított szabályoknak.

7. cikk

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő hetedik napon lép hatályba.

8. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

I. MELLÉKLET

Az 1. cikk (2) bekezdésének a) pontjában említett azon fajok jegyzéke, amelyeknek meg kell felelniük a Közösségi Növényfajta-hivatal (CPVO) által meghatározott technikai előírásoknak (*1)

Tudományos névKözönséges névCPVO-előírás
Dactylis glomerata L.Csomós ebírTP 31/1, 2021.3.25.
Festuca arundinacea Schreb.Nádképű csenkeszTP 39/1, 2015.10.1.
Festuca filiformis Pourr.Finomlevelű juhcsenkeszTP 67/1, 2011.6.23.
Festuca ovina L.JuhcsenkeszTP 67/1, 2011.6.23.
Festuca pratensis Huds.Réti csenkeszTP 39/1, 2015.10.1.
Festuca rubra L.Vörös csenkeszTP 67/1, 2011.6.23.
Festuca trachyphylla (Hack.) Hack.Keménylevelű csenkeszTP 67/1, 2011.6.23.
Lolium multiflorum Lam.Olasz perjeTP 4/2, 2019.3.19.
Lolium perenne L.Évelő perjeTP 4/2, 2019.3.19.
Lolium x hybridum Hausskn.Hibrid perjeTP 4/2, 2019.3.19.
Medicago sativa L.Kékvirágú lucernaTP 6/1 2021.12.22.
Medicago x varia T. MartynTarkavirágú lucernaTP 6/1 2021.12.22.
Phleum nodosum L.Kis komócsinTP 34/1 2021.12.22.
Phleum pratense L.Mezei komócsinTP 34/1 2021.12.22.
Pisum sativum L. (partim)TakarmányborsóTP 7/2 Rev. 3 Corr., 2020.3.16.
Poa pratensis L.Réti perjeTP 33/1, 2017.3.15.
Trifolium pratense L.VöröshereTP 5/1 2021.12.22.
Vicia faba L.LóbabTP 8/1, 2019.3.19.
Vicia sativa L.Tavaszi bükkönyTP 32/1, 2016.4.19.
Brassica napus L. var. napobrassica (L.) Rchb.KarórépaTP 89/1, 2015.3.11.
Raphanus sativus L. var. oleiformis Pers.OlajretekTP 178/1, 2017.3.15.
Brassica napus L. (partim)KáposztarepceTP 36/3, 2020.4.21.
Cannabis sativa L.KenderTP 276/2, 2022.2.1.
Glycine max (L.) Merr.SzójababTP 80/1, 2017.3.15.
Gossypium spp.GyapotTP 88/2, 2020.12.11.
Helianthus annuus L.NapraforgóTP 81/1, 2002.10.31.
Linum usitatissimum L.Len/olajlenTP 57/2, 2014.3.19.
Sinapis alba L.Fehér mustárTP 179/1, 2017.3.15.
Avena nuda L.Csupasz zabTP 20/3, 2020.3.6.
Avena sativa L. (ideértve a következőt: A. byzantina K. Koch)Zab és bizánci zabTP 20/3, 2020.3.6.
Hordeum vulgare L.ÁrpaTP 19/5, 2019.3.19.
Oryza sativa L.RizsTP 16/3, 2015.10.1.
Secale cereale L.RozsTP 58/1 Rev., 2022.4.27.
Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. bicolorCirokTP 122/1, 2019.3.19.
Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. drummondii (Steud.) de Wet ex DavidseSzudánifűTP 122/1, 2019.3.19.
Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. bicolor x Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. drummondii (Steud.) de Wet ex DavidseA Sorghum bicolor subsp. bicolor és a Sorghum bicolor subsp. drummondii keresztezéséből származó hibridekTP 122/1, 2019.3.19.
xTriticosecale Wittm. ex A. CamusA Triticum nemzetség valamely fajának és a Secale nemzetség valamely fajának keresztezéséből származó hibridekTP 121/3, 2022.4.27.
Triticum aestivum L. subsp. aestivumBúzaTP 3/5, 2019.3.19.
Triticum turgidum L. subsp. durum (Desf.) van SlagerenKeménybúza (durumbúza)TP 120/3, 2014.3.19.
Zea mays L. (partim)KukoricaTP 2/3, 2010.3.11.
Solanum tuberosum L.BurgonyaTP 23/3, 2017.3.15.
(*1)
Ezen előírások szövege megtalálható a Közösségi Növényfajta-hivatal honlapján (www.cpvo.europa.eu).

II. MELLÉKLET

Az 1. cikk (2) bekezdésének b) pontjában említett azon fajok jegyzéke, amelyeknek meg kell felelniük az Új Növényfajták Oltalmára Létesült Nemzetközi Szövetség (UPOV) által meghatározott vizsgálati iránymutatásoknak (*1)

Tudományos névKözönséges névUPOV-iránymutatás
Beta vulgaris L.TakarmányrépaTG/150/3, 1994.11.4.
Agrostis canina L.EbtippanTG/30/6, 1990.10.12.
Agrostis gigantea RothÓriás tippanTG/30/6, 1990.10.12.
Agrostis stolonifera L.Tarackos tippanTG/30/6, 1990.10.12.
Agrostis capillaris L.CérnatippanTG/30/6, 1990.10.12.
Bromus catharticus VahlPrérifűTG/180/3, 2001.4.4.
Bromus sitchensis Trin.Alaszkai rozsnokTG/180/3, 2001.4.4.
xFestulolium Asch. et Graebn.A Festuca nemzetség valamely fajának és a Lolium nemzetség valamely fajának keresztezéséből származó hibridekTG/243/1, 2008.4.9.
Lotus corniculatus L.SzarvaskerepTG/193/1, 2008.4.9.
Lupinus albus L.Fehérvirágú csillagfürtTG/66/4, 2004.3.31.
Lupinus angustifolius L.Keskenylevelű csillagfürtTG/66/4, 2004.3.31.
Lupinus luteus L.Sárgavirágú csillagfürtTG/66/4, 2004.3.31.
Medicago doliata Carmign.Egyenestövisű lucernaTG/228/1, 2006.4.5.
Medicago italica (Mill.) FioriOlaszlucernaTG/228/1, 2006.4.5.
Medicago littoralis Rohde ex Loisel.Parti lucernaTG/228/1, 2006.4.5.
Medicago lupulina L.Komlós lucernaTG/228/1, 2006.4.5.
Medicago murex Willd.Gömböstermésű lucernaTG/228/1, 2006.4.5.
Medicago polymorpha L.Szúrós lucernaTG/228/1, 2006.4.5.
Medicago rugosa Desr.Ráncos lucernaTG/228/1, 2006.4.5.
Medicago scutellata (L.) Mill.CsigaborsóTG/228/1, 2006.4.5.
Medicago truncatula Gaertn.Mediterrán lucernaTG/228/1, 2006.4.5.
Trifolium repens L.Fehér hereTG/38/7, 2003.4.9.
Trifolium subterraneum L.Földbentermő hereTG/170/3, 2001.4.4.
Phacelia tanacetifolia Benth.MézontófűTG/319/1, 2017.4.5.
Arachis hypogaea L.FöldimogyoróTG/93/4, 2014.4.9.
Brassica juncea (L.) CzernSzareptai mustárTG/335/1, 2020.12.17.
Brassica rapa L. var. silvestris (Lam.) BriggsRéparepceTG/185/3, 2002.4.17.
Carthamus tinctorius L.Sáfrányos szekliceTG/134/3, 1990.10.12.
Papaver somniferum L.MákTG/166/4, 2014.4.9.
(*1)
Ezen iránymutatások szövege megtalálható az UPOV honlapján (www.upov.int).

III. MELLÉKLET

A TERMESZTÉSI ILLETVE A HASZNOSÍTÁSI ÉRTÉK TEKINTETÉBEN VIZSGÁLANDÓ JELLEMZŐK

1. Terméshozam.

2. Károsító szervezetekkel szembeni ellenálló képesség.

3. Viselkedés a fizikai környezet tényezői tekintetében.

4. Minőségi jellemzők.

Az eredmények benyújtásakor részletezni kell az alkalmazott módszereket.

IV. MELLÉKLET

A. RÉSZ

Az 1. cikk (2) bekezdésének második albekezdésében említett fajok felsorolása:

Árpa

Kukorica

Rozs

Búza

B. RÉSZ

Az ökológiai termelésre alkalmas mezőgazdasági növényfajok megkülönböztethetőségének, egyöntetűségének és állandóságának vizsgálatára vonatkozó egyedi rendelkezések

1. Általános szabály

Az ökológiai termelésre alkalmas mezőgazdasági növényfajok ökológiai fajtáira a következők vonatkoznak:

1.1. A megkülönböztethetőség és az állandóság tekintetében az I. és II. mellékletben említett előírásokban és iránymutatásokban foglalt valamennyi jellemzőt meg kell figyelni és le kell írni.

1.2. Az egyöntetűség tekintetében az I. és II. mellékletben említett előírásokban és iránymutatásokban foglalt valamennyi jellemzőt meg kell figyelni és le kell írni, a 2. pontban felsorolt jellemzőkre pedig a következőket kell alkalmazni:

a) ezek a jellemzők értékelhetők kevésbé szigorú módon;

b) amennyiben e jellemzők tekintetében a szóban forgó 2. pont eltérést ír elő a vonatkozó technikai előírástól, a fajtán belüli egyöntetűség szintjének hasonlónak kell lennie az Unióban közismert, összehasonlítható fajták egyöntetűségének szintjéhez.

2. A technikai előírásoktól való eltérés

2.1. Árpa

Az árpa (Hordeum vulgare L.) fajhoz tartozó fajták esetében a vizsgált fajtára vonatkozóan a CPVO/TP-019/5. számú CPVO-előírásban foglalt DUS-jellemzők eltérhetnek az egyöntetűségre vonatkozó alábbi DUS-követelményektől:

CPVO 5. -

-

Zászlóslevél: a fülecskék antociános elszíneződése

CPVO 8. -

-

Zászlóslevél: a levélhüvely viaszossága

CPVO 9. -

-

Szálkák: a csúcsok antociános színeződése

CPVO 10. -

-

Kalász: viaszosság

CPVO 12. -

-

Szemtermés a külső toklász erezetének antociános színeződése

CPVO 16. -

-

Steril füzérke: növekedési jelleg

CPVO 17. -

-

Kalász: alak

CPVO 20. -

-

Szálka: hosszúság

CPVO 21. -

-

Kalászorsó: az első tag hossza

CPVO 22. -

-

Kalászorsó: az első tag görbülete

CPVO 23. -

-

Középső füzérke: a kalászpelyva és a hozzá tartozó szálka hossza a szemterméshez viszonyítva

CPVO 25. -

-

Szemtermés a külső toklász háti oldalán a belső oldalsó erek tüskézettsége

2.2. Kukorica

A kukorica (Zea mays L.) fajhoz tartozó fajták esetében a vizsgált fajtára vonatkozóan a CPVO-TP/002/3. számú CPVO-előírásban foglalt DUS jellemzők eltérhetnek az egyöntetűségre vonatkozó alábbi DUS-követelményektől:

CPVO 1. -

-

Első levél: a levélhüvely antociános színeződése

CPVO 2. -

-

Első levél: a csúcs alakja

CPVO 8. -

-

Címer: a kalászpelyva antociános színeződése, az alap kivételével

CPVO 9. -

-

Címer: a portokok antociános színeződése

CPVO 10. -

-

Címer: a főtengely és az oldalágak közötti szög

CPVO 11. -

-

Címer: az oldalágak görbülete

CPVO 15. -

-

Szár: a harmatgyökerek antociános színeződése

CPVO 16. -

-

Címer: a füzérkék tömöttsége

CPVO 17. -

-

Levél a levélhüvely antociános színeződése

CPVO 18. -

-

Szár: a szártagok antociános színeződése

CPVO 19. -

-

Címer: a főtengely hossza a legalsó oldalág felett

CPVO 20. -

-

Címer: a főtengely hossza a legfelső oldalág felett

CPVO 21. -

-

Címer: az oldalág hossza

2.3. Rozs

A rozs (Secale cereale L.) fajhoz tartozó fajták esetében a vizsgált fajtára vonatkozóan a CPVO-TP/058/1. számú CPVO-előírásban foglalt DUS jellemzők eltérhetnek az egyöntetűségre vonatkozó alábbi DUS-követelményektől:

CPVO 3. -

-

Csírahüvely: antociános színeződés

CPVO 4. -

-

Csírahüvely: hosszúság

CPVO 5. -

-

Első levél: a levélhüvely hossza

CPVO 6. -

-

Első levél: a lemez hossza

CPVO 8. -

-

Zászlóslevél: a levélhüvely viaszossága

CPVO 10. -

-

A zászlóslevél melletti levél: a lemez hossza

CPVO 11. -

-

A zászlóslevél melletti levél: a lemez szélessége

CPVO 12. -

-

Kalász: viaszosság

CPVO 13. -

-

Szár: a kalász alatti szőrözöttség

2.4. Búza

A búza (Triticum aestivum L. subsp. aestivum.) fajhoz tartozó fajták esetében a vizsgált fajtára vonatkozóan a CPVO-TP/003/5. számú CPVO-előírásban foglalt DUS-jellemzők eltérhetnek az egyöntetűségre vonatkozó alábbi DUS-követelményektől:

CPVO 3. -

-

Csírahüvely: antociános színeződés

CPVO 6. -

-

Zászlóslevél: a fülecskék antociános színeződése

CPVO 8. -

-

Zászlóslevél: a levélhüvely viaszossága

CPVO 9. -

-

Zászlóslevél: a lemez viaszossága

CPVO 10. -

-

Kalász: viaszosság

CPVO 11. -

-

Szár: a kalásztartó szártag viaszossága

CPVO 20. -

-

Kalász: alak profilból

CPVO 21. -

-

Legfelső orsótag: a szőrözöttség kiterjedése a domború felületen

CPVO 22. -

-

Alsó kalászpelyva: a váll szélessége

CPVO 23. -

-

Alsó kalászpelyva: a váll alakja

CPVO 24. -

-

Alsó kalászpelyva: a fog hossza

CPVO 25. -

-

Alsó kalászpelyva: a fog alakja

CPVO 26. -

-

Alsó kalászpelyva: a szőrözöttség kiterjedése a belső felületen

V. MELLÉKLET

A. RÉSZ

Az 1. cikk (3) bekezdésének második albekezdésében említett fajok felsorolása:

Árpa

Kukorica

Rozs

Búza

B. RÉSZ

Teljesítendő feltételek - Az ökológiai termelésre alkalmas ökológiai fajták termesztési és használati értéke

1. A termesztési és használati érték vizsgálatát ökológiai feltételek mellett kell elvégezni az (EU) 2018/848 rendelet rendelkezéseivel és különösen az 5. cikk d), e), f) és g) pontjában foglalt általános elvekkel, valamint a 12. cikk szerinti növénytermesztési szabályokkal összhangban.

2. A fajtavizsgálat és a vizsgálati eredmények értékelése során figyelembe kell venni az ökológiai mezőgazdaság sajátos igényeit és célkitűzéseit. Vizsgálni kell a betegségekkel szembeni ellenálló képességet vagy toleranciát, valamint a különböző helyi talaj- és éghajlati viszonyokhoz való alkalmazkodást.

3. Amennyiben az illetékes hatóságok nem tudják biztosítani az ökológiai feltételek melletti vizsgálatot vagy bizonyos jellemzők - többek között a betegségekre való fogékonyság - vizsgálatát, a vizsgálatokat az alábbi pontok egyike szerint lehet elvégezni:

a. az illetékes hatóság felügyelete alatt ökológiai tenyésztők telepein vagy ökológiai gazdálkodást folytató gazdaságokban;

b. alacsony inputanyag-felhasználás mellett és minimális kezelésekkel;

c. egy másik tagállamban, ha a tagállamok között kétoldalú megállapodások jöttek létre az ökológiai feltételek melletti vizsgálatok lehetővé tétele érdekében.

Egy fajta termesztési és használati értéke akkor tekinthető kielégítőnek, ha az érintett tagállam jegyzékében elismert, más ökológiai termelésre alkalmas ökológiai fajtákkal összehasonlítva tulajdonságai összességében véve - legalább a bármely régióban folyó termesztés tekintetében - a termény vagy az abból származó termékek termesztésének, illetve használatának egyértelmű javulását teszik lehetővé. A mezőgazdasági termelésben a gazdálkodási gyakorlatok, valamint az élelmiszer- vagy takarmánytermelés tekintetében az ökológiai gazdálkodás számára előnyösebb jellemzőket a termesztési és használati érték vizsgálata szempontjából különösen értékesnek kell tekinteni.

4. Az illetékes hatóságnak az ökológiai gazdálkodás sajátos igényeihez igazított különböző vizsgálati feltételeket kell előírnia, és a kérelmező kérésére - lehetőségein belül - specifikus tulajdonságokat és jellemzőket is vizsgálnia kell, amennyiben megismételhető módszerek állnak rendelkezésre.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32003L0090 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32003L0090&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 02003L0090-20230701 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:02003L0090-20230701&locale=hu

Tartalomjegyzék