Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

31997R0323[1]

A Bizottság 323/97/EK rendelete (1997. február 21.) az egyes halászati termékek forgalmazására vonatkozó közös előírások megállapításáról szóló 2406/96/EK tanácsi rendelet módosításáról

A Bizottság 323/97/EK rendelete

(1997. február 21.)

az egyes halászati termékek forgalmazására vonatkozó közös előírások megállapításáról szóló 2406/96/EK tanácsi rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a halászati és akvakultúratermékek piacának közös szervezéséről szóló, legutóbb a 3318/94/EK rendelettel [1] módosított 1992. december 17-i 3759/92/EGK tanácsi rendeletre [2] és különösen annak 2. cikke (4) bekezdésére,

mivel a 2406/96/EK tanácsi rendelet [3] a Clupea harengus fajához tartozó heringek esetében a méretkategóriák új skáláját vezeti be, mivel ez az új skála az 59° 30' szélességi foktól északra kifogott és a parton kirakodott heringek tekintetében egy sajátos termékméretet állapít meg, de nem tartalmazza a korábban a Baltikum egészére alkalmazottat;

mivel ennek elmulasztása folytán nem veszik tekintetbe a Baltikumban az 59° 30' szélességi foktól délre kifogott heringek termelési és értékesítési feltételeit; mivel ezért szükséges újra megállapítani e termék megfelelő méretkategóriáit a 2406/96/EK rendelet megfelelő módosításával;

mivel ez a módosítás azoknak a közös forgalmazási előírásoknak a technikai kiigazításából áll, melyekről a 3759/92/EGK rendelet 2. cikkének (4) bekezdése rendelkezik;

mivel az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Halászatitermék-piaci Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 2406/96/EK rendelet II. mellékletében a balti heringekre (Clupea harengus) érvényes méretkategóriák skálája az e rendelet mellékletében foglaltakkal összhangban módosul.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő hetedik napon lép hatályba.

1997. január 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 1997. február 21-én.

a Bizottság részéről

Emma Bonino

a Bizottság tagja

[1] HL L 350., 1994.12.31., 15. o.

[2] HL L 388., 1992.12.31., 1. o.

[3] HL L 334., 1996.12.23., 1. o.

--------------------------------------------------

MELLÉKLET

A balti heringek méretkategória-skálájának módosítása

faj | méret | kg/hal | halak száma/kg |

hering (Clupea harengus) | 1 | 0,25 és afölött | 4 vagy kevesebb |

2 | 0,125 - 0,25 | 5 - 8 |

3 | 0,085 - 0, 125 | 9 - 11 |

4 a) | 0,05 - 0,085 | 12 - 20 |

az 59o 30' szélességi foktól délre kifogott és a parton kirakodott balti hering | b) | 0,036 - 0,085 | 12 - 27 |

az 59o 30' szélességi foktól északra kifogott és a parton kirakodott balti hering | 5 | 0,031 - 0,085 | 12 - 32 |

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31997R0323 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31997R0323&locale=hu

Tartalomjegyzék