Tippek

Link jogszabályhelyre

§-ra, bekezdésre, pontra, alpontra mutató linket hozhat létre.

Bővebben

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. Bővebben

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

Bővebben

31991L0632[1]

A Bizottság irányelve (1991. október 28.) a veszélyes anyagok osztályozására, csomagolására és címkézésére vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről szóló 67/548/EGK tanácsi irányelvnek a műszaki fejlődéshez történő tizenötödik hozzáigazításáról

A Bizottság irányelve

(1991. október 28.)

a veszélyes anyagok osztályozására, csomagolására és címkézésére vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről szóló 67/548/EGK tanácsi irányelvnek a műszaki fejlődéshez történő tizenötödik hozzáigazításáról

(91/632/EGK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a legutóbb a 79/831/EGK irányelvvel [1] módosított, a veszélyes anyagok osztályozására, csomagolására és címkézésére vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről szóló, 1967 június 27-i 67/548/EGK tanácsi irányelvre [2] és különösen annak 19., 20. és 21. cikkére,

mivel a Németország és a Dán Királyság számos anyag címkézésének módosítását kérte, és erről a 67/548/EGK irányelv 23. cikkének megfelelően értesítette a Bizottságot;

mivel a 67/548/EGK irányelv I. mellékletében szereplő veszélyes anyagok listájának felülvizsgálata azt mutatta, hogy e lista a jelenlegi tudományos és műszaki ismeretek fényében kiigazításra szorul;

mivel ezen irányelv rendelkezései összhangban vannak a veszélyes anyagok és készítmények kereskedelme technikai akadályainak felszámolásáról szóló irányelveknek a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazításával foglalkozó bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 67/548/EGK irányelv I. melléklete a következőképpen módosul:

1. Az I. melléklet bejegyzései helyébe az ezen irányelv I. mellékletében szereplő megfelelő bejegyzések lépnek.

2. Az I. melléklet az ezen irányelv II. mellékletében szereplő anyagokkal egészül ki.

3. Az I. mellékletből az ezen irányelv III. mellékletében felsorolt EK-számokhoz kapcsolódó bejegyzéseket el kell hagyni.

2. cikk

(1) A tagállamok legkésőbb 1993. július 1-jéig hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek megfeleljenek. Erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

(2) Amikor a tagállamok elfogadják ezeket a rendelkezéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

3. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 1991. október 28-án.

a Bizottság részéről

Carlo Ripa di Meana

a Bizottság tagja

[1] HL L 259., 1979.10.15., 10. o.

[2] HL L 196., 1967.8.16., 1. o.

--------------------------------------------------

I. MELLÉKLET, II. MELLÉKLET és III. MELLÉKLET

E mellékleteket az Európai Közösségek Hivatalos Lapjának L 338. A. számában fogják közzétenni.

(Lásd e Hivatalos Lap hátsó borítójának belső oldalán található értesítést.)

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31991L0632 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31991L0632&locale=hu