Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt "elvi tartalmában" közvetlenül kereshet. (KISFILMMEL)

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

32005D0774[1]

2005/774/EK: A Bizottság határozata (2005. november 3.) a 92/452/EGK határozatnak az amerikai egyesült államokbeli embriógyűjtő munkacsoportok tekintetében történő módosításáról (az értesítés a C(2005) 4195. számú dokumentummal történt) (EGT vonatkozású szöveg)

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2005. november 3.)

a 92/452/EGK határozatnak az amerikai egyesült államokbeli embriógyűjtő munkacsoportok tekintetében történő módosításáról

(az értesítés a C(2005) 4195. számú dokumentummal történt)

(EGT vonatkozású szöveg)

(2005/774/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a szarvasmarhafajba tartozó háziállatok embrióinak Közösségen belüli kereskedelmét és harmadik országokból történő behozatalát szabályozó állat-egészségügyi feltételekről szóló, 1989. szeptember 25-i 89/556/EGK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 8. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1) A harmadik országokban a szarvasmarha-embriók Közösségbe irányuló exportjára feljogosított embriógyűjtő és embrió-előállító munkacsoportok jegyzékének megállapításáról szóló, 1992. július 30-i 92/452/EGK bizottsági határozat (2) előírja, hogy a tagállamok harmadik országokból csak a határozatban felsorolt embriógyűjtő munkacsoportok által begyűjtött, kezelt és tárolt embriókat hozhatnak be.

(2) Az Amerikai Egyesült Államok kérte a jegyzéknek az országra vonatkozó bejegyzések tekintetében történő módosítását, nevezetesen egy további munkacsoport felvételét, valamint egy munkacsoport törlését.

(3) Az Amerikai Egyesült Államok garanciákat nyújtott a 89/556/EGK irányelvben megállapított megfelelő szabályok betartására, és az érintett munkacsoportot az ország állat-egészségügyi szolgálatai a Közösségbe történő kivitelre hivatalosan engedélyezték.

(4) A 92/452/EGK határozatot ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(5) Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 92/452/EGK határozat melléklete e határozat mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

Ezt a határozatot 2005. november 8-tól kell alkalmazni.

3. cikk

E határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2005. november 3-án.

a Bizottság részéről

Markos KYPRIANOU

a Bizottság tagja

(1) HL L 302., 1989.10.19., 1. o. A legutóbb a 806/2003/EK rendelettel (HL L 122., 2003.5.16., 1. o.) módosított irányelv.

(2) HL L 250., 1992.8.29., 40. o. A legutóbb a 2005/450/EK határozattal (HL L 158., 2005.6.21., 24. o.) módosított határozat.

MELLÉKLET

A 92/452/EGK határozat mellékletében az Amerikai Egyesült Államokra vonatkozó jegyzék a következőképpen módosul:

a) A 91NJ021 E503 számú embriógyűjtő munkacsoportra vonatkozó sort el kell hagyni:

SZÖVEG HIÁNYZIK

b) a jegyzék a következő sorral egészül ki:

SZÖVEG HIÁNYZIK

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32005D0774 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32005D0774&locale=hu

Tartalomjegyzék