Tippek

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

Bővebben

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. Bővebben

Link jogszabályhelyre

§-ra, bekezdésre, pontra, alpontra mutató linket hozhat létre.

Bővebben

A Fővárosi Törvényszék Bf.5543/2014/8. számú határozata csalás bűntette tárgyában. [1998. évi XIX. törvény (Be.) 78. §, 331. §, 332. §, 348. §, 351. §, 361. §, 371. §, 372. §, 381. §, 2012. évi C. törvény (Btk.) 34. §, 37. §, 38. §, 61. §, 62. §, 79. §, 80. §, 81. §, 89. §, 92. §, 342. §, 345. §, 373. §, 459. §] Bírók: Szebeni László, Szelényiné dr. Roszik Erzsébet, Zsámberger Csaba

Fővárosi törvényszék mint másodfokú bíróság

32.Bf.5543/2014/8.

A Fővárosi Törvényszék mint másodfokú bíróság Budapesten, a 2014. évi június hó 11. napján megtartott nyilvános ülésen meghozta a következő

v é g z é s t :

A csalás bűntette és más bűncselekmények miatt I.rendű vádlott neve és társai ellen indult büntetőügyben a Pesti Központi Kerületi Bíróság 2013. évi szeptember hó 4. napján kelt 204.B.20.113/2013/28. számú ítéletét az I. és II. rendű vádlott vonatkozásában helybenhagyja.

Megállapítja, hogy a II. rendű vádlott személyi igazolványának száma ....

Kötelezi az I. rendű vádlottat a másodfokú eljárásban felmerült 8.880.- (Nyolcezer-nyolcszáznyolcvan) Ft bűnügyi költség állam részére történő megfizetésére.

I n d o k o l á s :

Az elsőfokú bíróság I.rendű vádlott neve I. rendű vádlottat bűnösnek mondta ki 4 rb, 2 esetben folytatólagosan elkövetett, a Btk.373. § (1) bekezdésébe ütköző és - a (2) bekezdés bc) pontjára figyelemmel - a (4) bekezdés b) pontja szerint minősülő csalás bűntettében, mint bűnsegédet, valamint 6 rb, a Btk. 345. §-ába ütköző és aszerint minősülő folytatólagosan elkövetett hamis magánokirattal visszaélés vétségében, mint bűnsegédet. Ezért az I. rendű vádlottat - mint többszörös visszaesőt - halmazati büntetősül 1 év 10 hónap szabadságvesztésre és 2 évi közügyektől eltiltásra ítélte. A szabadságvesztés végrehajtási fokozatát börtönben állapította meg. Megállapította, hogy I.rendű vádlott neve I. rendű vádlott feltételes szabadságra bocsátásának legkorábbi időpontja a büntetése háromnegyed részének, de legkevesebb három hónapnak a kitöltését követő nap. Rendelkezett az I. rendű vádlott által előzetes fogvatartásban töltött idő beszámításáról.

I.rendű vádlott neve I. rendű vádlottat 1 rb, a Btk. 373. § (1) bekezdésébe ütköző és - a (2) bekezdés bc) pontjára figyelemmel - az (5) bekezdés b) pontja szerint minősülő, folytatólagosan, felbujtóként elkövetett csalás bűntettének, 1 rb, a Btk. 373. § (1) bekezdésébe ütköző és - a (2) bekezdés bc) pontjára figyelemmel - az (5) bekezdés b) pontja szerint minősülő, folytatólagosan elkövetett csalás bűntettének, valamint 2 rb, a Btk. 345. §-ába ütköző és aszerint minősülő, felbujtóként elkövetett hamis magánokirattal visszaélés vétségének vádja alól felmentette. A kerületi bíróság I.rendű vádlott neve I. rendű vádlott ellen 6 rb, a Btk. 342. § (1) bekezdés c) pontjába ütköző és aszerint minősülő, felbujtóként elkövetett közokirat-hamisítás bűntette miatt folyamatban lévő büntetőeljárást megszüntette.

Az elsőfokú bíróság II.rendű vádlott neve II. rendű vádlottat bűnösnek mondta ki 1 rb, a Btk. 373. § (1) bekezdésébe ütköző és - a (2) bekezdés bc) pontjára figyelemmel - az (5) bekezdés b) pontja szerint minősülő folytatólagosan elkövetett csalás bűntettében, mint felbujtót, valamint 2 rb, a Btk. 345. §-ába ütköző és aszerint minősülő, folytatólagosan elkövetett hamis magánokirattal visszaélés vétségében, mint felbujtót. Ezért a II. rendű vádlottat halmazati büntetésül 1 év szabadságvesztésre ítélte, melynek végrehajtását 2 évi próbaidőre felfüggesztette. Megállapította, hogy a szabadságvesztés végrehajtási fokozata - annak végrehajtása esetén - börtön. Ugyancsak rendelkezett arról, hogy a II. rendű vádlott a szabadságvesztés végrehajtása esetén a feltételes szabadságra bocsátás legkorábbi időpontja a büntetés kétharmad részének, de legkevesebb 3 hónapnak a kitöltését követő nap.

II.rendű vádlott neve II. rendű vádlott ellen 1 rb, a Btk. 373. § (4) bekezdés b) pontjába ütköző és aszerint minősülő, felbujtóként elkövetett csalás bűntette, 3 rb, a Btk. 342. § (1) bekezdés c) pontjába ütköző és aszerint minősülő, felbujtóként elkövetett közokirat-hamisítás bűntette, valamint 1 rb, a Btk. 345. §-ába ütköző és aszerint minősülő, felbujtóként elkövetett hamis magánokirattal visszaélés vétsége miatt folyamatban lévő büntetőeljárást megszüntette.

A kerületi bíróság rendelkezett továbbá az eljárás során lefoglalt bűnjelekről, valamint a felmerült bűnügyi költség viseléséről is.

Az elsőfokú bíróság ítélete III.rendű vádlott neve III. rendű vádlott vonatkozásában jogerőre emelkedett.

Az ítélet ellen az ügyész jelentett be fellebbezést I.rendű vádlott neve I. rendű és II.rendű vádlott neve II. rendű vádlottak terhére a kiszabott szabadságvesztés büntetés mértékének felemelése, a II. rendű vádlott esetében a szabadságvesztés büntetés végrehajtásának próbaidőre történt felfüggesztése mellőzése, az I. és II. rendű vádlottak vonatkozásában az eljárást részben megszüntető, illetve részben felmentő rendelkezései megváltoztatása és e körben is bűnösségük megállapítása érdekében.

A Fővárosi Főügyészség .... számú átiratában az ügyészi fellebbezést kizárólagosan súlyosítás végett, a kiszabott szabadságvesztés büntetés mértékének felemelése, illetve II.rendű vádlott neve II. rendű vádlott esetében a szabadságvesztés büntetés végrehajtásának próbaidőre történt felfüggesztése mellőzése érdekében tartotta fenn. Az eljárást részben megszüntető illetve részben felmentő rendelkezései ellen bejelentett részében a fellebbezést visszavonta.

Indítványozta, hogy a Fővárosi Törvényszék az ítéletet a Be. 372. § (1) bekezdése alapján változtassa meg, mindkét vádlottal szemben a kiszabott szabadságvesztés tartamát lényegesen súlyosítsa, illetve II.rendű vádlott neve II. rendű vádlottal szemben a szabadságvesztés büntetés végrehajtásának próbaidőre történő felfüggesztéséről szóló rendelkezést mellőzze.

A Fővárosi Főügyészség átiratában részletesen kifejtette, hogy az elsőfokú bíróság által megállapított tényállás valamennyi tényállási pontban hiánytalan, mentes a Be. 351. § (2) bekezdésében feltüntetett megalapozatlansági okoktól, ezért irányadó a másodfokú eljárásban is. A bíróság valamennyi szükséges és lehetséges bizonyítékot megvizsgált, azok tartalmát iratszerűen rögzítette, és a tényállás megállapítása során megalapozatlansági hibát nem vétett. Elemző, értékelő tevékenységét logikai hiba nélkül indokolta.

A védelmi fellebbezéseket megalapozatlannak tartva kifejtette, hogy azon bűncselekmények vonatkozásában, amelyekben a bíróság az I. rendű vádlott bűnösségét megállapította, mérlegeléssel döntött, így a felmentésért bejelentett fellebbezések a bizonyítékok bírói mérlegelését támadták, mely nem vezethet eredményre. A bűncselekmények minősítése törvényes.

Kifejtette azt is, hogy a bíróság a nagyrészt helyesen sorolta fel az I. és II. rendű vádlottak vonatkozásában felmerült bűnösségi körülményeket, azonban azokat nem súlyuknak megfelelően értékelte. Az I. rendű vádlott vonatkozásában a felmerült súlyosító körülményekre figyelemmel a kiszabott szabadságvesztés mértéke eltúlzottan enyhe, míg a II. rendű vádlott esetében a jelen eljárás tárgyát képező bűncselekmények elkövetését követően vele szemben meghozott ítéletek nem teszik megalapozottá azt a feltevést, hogy a büntetés célja a II. rendű vádlottal szemben a szabadságvesztés büntetés végrehajtása nélkül is elérhetőek.

A tartalom megtekintéséhez jogosultság szükséges. Kérem, lépjen be a belépőkódjaival vagy a telepített Jogkódexből!

Jogkódex ikon

Jogkódex

Az igényeinek megfelelő Jogkódex előfizetés kiválasztása

A legfrissebb szakcikkek eléréséhez a Szakcikk Adatbázis Plusz előfizetés szükséges

Meglévő Jogkódex előfizetés bővítése szükséges.

Ha személyes segítségre van szüksége, írjon nekünk!