2177/2008. (XII. 18.) Korm. határozat

a fejezetek egyensúlyi tartalékának és a központi egyensúlyi tartalék felhasználásáról, illetve a 2008. évi központi költségvetés általános tartalékát érintő egyes intézkedésekről

A Kormány

1. megállapítja, hogy a 2008. IV. negyedévi jelentések alapján a fejezetek kiadásai és bevételei a Kormány által prognosztizáltak szerint, az év egészét tekintve pedig az elfogadott költségvetési törvényben rögzítetteknek megfelelően alakultak;

2. a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló 2007. évi CLXIX. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény) 52. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján elrendeli 14 130,6 millió forint átcsoportosítását az 1. számú melléklet szerint a fejezeti egyensúlyi tartalékok terhére;

Felelős: az érintett fejezetek felügyeletét ellátó szervek vezetői pénzügyminiszter

Határidő: azonnal

3. a költségvetési törvény 52. § (3) bekezdése alapján a központi egyensúlyi tartalékból 20 000 millió forintot csoportosít át az 1. számú melléklet szerint;

Felelős: az érintett fejezetek felügyeletét ellátó szervek vezetői pénzügyminiszter

Határidő: azonnal

4. az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 26. § (4) bekezdése alapj án a 2008. évi központi költségvetés általános tartalékát 462,8 millió forinttal megnöveli az 5. számú melléklet alapján;

Felelős: pénzügyminiszter

Határidő: azonnal

5. eltekint a 2103/2008. (VIII. 5.) határozatában a Honvédelmi Minisztérium részére előírt 5630 millió forint összegű visszafizetési kötelezettségtől;

Felelős: pénzügyminiszter

Határidő: azonnal

6. az Áht. 38. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében elrendeli a 2008. évi központi költségvetés általános tartaléka terhére 2187,4 millió forint 1. számú melléklet szerinti átcsoportosítását;

Felelős: az érintett fejezetek felügyeletét ellátó szervek vezetői pénzügyminiszter

Határidő: azonnal

7. tudomásul veszi, hogy az előirányzat-átcsoportosítás forrásmegoszlását az átcsoportosítást kezdeményező pénzügyminiszteri intézkedés tartalmazza;

8. Gyöngyös város Orczy-kastély és -kert beruházásának befejezése érdekében

a) a költségvetési törvény 51. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a költségvetési törvény 1. számú mellékletének IX. Helyi önkormányzatok támogatásai és átengedett személyi jövedelemadója fejezetében létrehozza a 27. Gyöngyös város Orczy-kastély és -kert beruházása befejezésének támogatása címet. Ezzel egyidejűleg e címre 100,0 millió forintot csoportosít át az 1. számú melléklet szerint,

Felelős: pénzügyminiszter

önkormányzati miniszter

Határidő: azonnal

b) felhatalmazza az önkormányzati minisztert, hogy a támogatást utólagos, legkésőbb 2010. december 31-éig történő elszámolási kötelezettséggel soron kívül folyósítsa Gyöngyös város Orczy-kastély és -kert beruházásának befejezésére az önkormányzatnál erre a célra létrehozott, elkülönített számlára,

Felelős: önkormányzati miniszter

Határidő: azonnal

c) felhatalmazza az önkormányzati minisztert, hogy a támogatás felhasználásának és utólagos elszámolásának feltételeiről Gyöngyös Város Önkormányzatával támogatási megállapodást kössön;

Felelős: önkormányzati miniszter

Határidő: azonnal

9. a költségvetési törvény 51. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a költségvetési törvény 1. számú melléklete IX. Helyi önkormányzatok támogatásai és átengedett személyi jövedelemadója fejezetben létrehozza a 25. A fővárosi közösségi közlekedés 2008. évi kiegészítő támogatása címet. Ezzel egyidejűleg e címre 10 000,0 millió forintot csoportosít át e határozat 1. és 2. számú mellékletei alapján;

Felelős: pénzügyminiszter

Határidő: azonnal

10. felhatalmazza az önkormányzati minisztert, hogy a támogatást utólagos, legkésőbb 2009. június 30-áig történő elszámolási kötelezettséggel soron kívül folyósítsa Budapest Főváros Önkormányzatának a BKV Zrt.-nél a közösségi közlekedési közszolgáltatás ellátásával kapcsolatban 2008-ban felmerült, bevételekkel nem fedezett indokolt költségei részbeni ellentételezésére. A Fővárosi Önkormányzat a támogatás költségvetési elszámolási számláján történő jóváírását követő 3 munkanapon belül köteles azt hiánytalanul a BKV Zrt. rendelkezésére bocsátani;

Felelős: önkormányzati miniszter

Határidő: azonnal

11. felhatalmazza az önkormányzati minisztert, valamint a közlekedési, hírközlési és energiaügyi minisztert, hogy a támogatás felhasználásának és utólagos elszámolásának feltételeiről Budapest Főváros Önkormányzatával legkésőbb 2009. február 28-áig támogatási megállapodást kössön;

Felelős: önkormányzati miniszter

közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter

Határidő: azonnal

12. A költségvetési törvény 51. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Kormány a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai és átengedett személyi jövedelemadója fejezetben létrehozza a 26. Hivatásos önkormányzati tűzoltók egyszeri juttatásának támogatása címet. A létrehozott új címre 1148 millió forintot csoportosít át e határozat 3. számú melléklete alapján;

Felelős: pénzügyminiszter

önkormányzati miniszter

Határidő: azonnal

13. Csabacsüd nagyközség szennyvíztisztítójának építése érdekében

a) a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló 2007. évi CLXIX. törvény 51. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a költségvetési törvény 1. számú mellékletének IX. Helyi önkormányzatok támogatásai és átengedett személyi jövedelemadója fejezetében létrehozza a 28. Csabacsüd nagyközség szennyvíztisztítója építésének támogatása címet. Ezzel egyidejűleg e címre 90,3 millió forintot csoportosít át a 4. számú melléklet szerint,

Felelős: pénzügyminiszter

önkormányzati miniszter

Határidő: azonnal

b) felhatalmazza az önkormányzati minisztert, hogy a támogatást utólagos, legkésőbb 2010. december 31-éig történő elszámolási kötelezettséggel soron kívül folyósítsa Csabacsüd nagyközség szennyvíztisztítójának építésére az önkormányzatnál erre a célra létrehozott, elkülönített számlára,

Felelős: önkormányzati miniszter

Határidő: azonnal

c) felhatalmazza az önkormányzati minisztert, hogy a támogatás felhasználásának és utólagos elszámolásának feltételeiről Csabacsüd Nagyközség Önkormányzatával támogatási megállapodást kössön;

Felelős: önkormányzati miniszter

Határidő: azonnal

14. Vámosszabadi község faluházának bővítése érdekében

a) a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szól ó 2007. évi CLXIX. törvény 51. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a költségvetési törvény 1. számú mellékletének IX. Helyi önkormányzatok támogatásai és átengedett személyi jövedelemadója fejezetében létrehozza a 29. Vámosszabadi község faluháza bővítésének támogatása címet. Ezzel egyidejűleg e címre 48,9 millió forintot csoportosít át a 4. számú melléklet szerint,

Felelős: pénzügyminiszter

önkormányzati miniszter

Határidő: azonnal

b) felhatalmazza az önkormányzati minisztert, hogy a támogatást utólagos, legkésőbb 2010. december 31-éig történő elszámolási kötelezettséggel soron kívül folyósítsa Vámosszabadi község faluházának bővítésére az önkormányzatnál erre a célra létrehozott, elkülönített számlára,

Felelős: önkormányzati miniszter

Határidő: azonnal

c) felhatalmazza az önkormányzati minisztert, hogy a támogatás felhasználásának és utólagos elszámolásának feltételeiről Vámosszabadi Község Önkormányzatával támogatási megállapodást kössön;

Felelős: önkormányzati miniszter

Határidő: azonnal

15. Hatvan város új-hatvani városközpont felújítása érdekében

a) a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szól ó 2007. évi CLXIX. törvény 51. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a költségvetési törvény 1. számú mellékletének IX. Helyi önkormányzatok támogatásai és átengedett személyi jövedelemadója fejezetében létrehozza a 30. Hatvan város új-hatvani városközpont felújításának támogatása címet. Ezzel egyidejűleg e címre 120,0 millió forintot csoportosít át a 4. számú melléklet szerint,

Felelős: pénzügyminiszter

önkormányzati miniszter

Határidő: azonnal

b) felhatalmazza az önkormányzati minisztert, hogy a támogatást utólagos, legkésőbb 2010. december 31-éig történő elszámolási kötelezettséggel soron kívül folyósítsa Hatvan város új-hatvani városközpont felújítására az önkormányzatnál erre a célra létrehozott, elkülönített számlára,

Felelős: önkormányzati miniszter

Határidő: azonnal

c) felhatalmazza az önkormányzati minisztert, hogy a támogatás felhasználásának és utólagos elszámolásának feltételeiről Hatvan Város Önkormányzatával támogatási megállapodást kössön;

Felelős: önkormányzati miniszter

Határidő: azonnal

16. Szikszói ipari parki fejlesztéshez szükséges földterületek megvásárlása érdekében

a) a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szól ó 2007. évi CLXIX. törvény 51. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a költségvetési törvény 1. számú mellékletének IX. Helyi önkormányzatok támogatásai és átengedett személyi jövedelemadója fejezetében létrehozza a 31. Szikszói ipari parki fejlesztéshez szükséges földterületek megvásárlásának támogatása címet. Ezzel egyidejűleg e címre 34,0 millió forintot csoportosít át a 4. számú melléklet szerint,

Felelős: pénzügyminiszter

önkormányzati miniszter

Határidő: azonnal

b) felhatalmazza az önkormányzati minisztert, hogy a támogatást utólagos, legkésőbb 2010. december 31-éig történő elszámolási kötelezettséggel soron kívül folyósítsa a szikszói ipari park fejlesztéshez szükséges földterületek megvásárlására az önkormányzatnál erre a célra létrehozott, elkülönített számlára,

Felelős: önkormányzati miniszter

Határidő: azonnal

c) felhatalmazza az önkormányzati minisztert, hogy a támogatás felhasználásának és utólagos elszámolásának feltételeiről Szikszó Város Önkormányzatával támogatási megállapodást kössön;

Felelős: önkormányzati miniszter

Határidő: azonnal

17. Mezőtúri Teleki Blanka Gimnázium iskolaépület és udvar felújítása érdekében

a) a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szól ó 2007. évi CLXIX. törvény 51. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a költségvetési törvény 1. számú mellékletének IX. Helyi önkormányzatok támogatásai és átengedett személyi jövedelemadója fejezetében létrehozza a 32. Mezőtúri Teleki Blanka Gimnázium iskolaépület és udvar felújításának támogatása címet. Ezzel egyidejűleg e címre 89,6 millió forintot csoportosít át a 4. számú melléklet szerint,

Felelős: pénzügyminiszter

önkormányzati miniszter

Határidő: azonnal

b) felhatalmazza az önkormányzati minisztert, hogy a támogatást utólagos, legkésőbb 2010. december 31-éig történő elszámolási kötelezettséggel soron kívül folyósítsa a mezőtúri Teleki Blanka Gimnázium iskolaépület és udvar felújítására az önkormányzatnál erre a célra létrehozott, elkülönített számlára,

Felelős: önkormányzati miniszter

Határidő: azonnal

c) felhatalmazza az önkormányzati minisztert, hogy a támogatás felhasználásának és utólagos elszámolásának feltételeiről Mezőtúr Város Önkormányzatával támogatási megállapodást kössön;

Felelős: önkormányzati miniszter

Határidő: azonnal

18. Polgár várost tehermentesítő utak létesítése érdekében

a) a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szól ó 2007. évi CLXIX. törvény 51. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a költségvetési törvény 1. számú mellékletének IX. Helyi önkormányzatok támogatásai és átengedett személyi jövedelemadója fejezetében létrehozza a 33. Polgár várost tehermentesítő utak létesítésének támogatása címet. Ezzel egyidejűleg e címre 150,0 millió forintot csoportosít át a 4. számú melléklet szerint,

Felelős: pénzügyminiszter

önkormányzati miniszter

Határidő: azonnal

b) felhatalmazza az önkormányzati minisztert, hogy a támogatást utólagos, legkésőbb 2010. december 31-éig történő elszámolási kötelezettséggel soron kívül folyósítsa a Polgár várost tehermentesítő utak létesítésére az önkormányzatnál erre a célra létrehozott, elkülönített számlára,

Felelős: önkormányzati miniszter

Határidő: azonnal

c) felhatalmazza az önkormányzati minisztert, hogy a támogatás felhasználásának és utólagos elszámolásának feltételeiről Polgár Város Önkormányzatával támogatási megállapodást kössön;

Felelős: önkormányzati miniszter

Határidő: azonnal

19. Jászsági Népi Együttes székházának felújítása és korszerűsítése érdekében

a) a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szól ó 2007. évi CLXIX. törvény 51. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a költségvetési törvény 1. számú mellékletének IX. Helyi önkormányzatok támogatásai és átengedett személyi jövedelemadója fejezetében létrehozza a 34. Jászsági Népi Együttes székháza felújításának és korszerűsítésének támogatása címet. Ezzel egyidejűleg e címre 120,0 millió forintot csoportosít át a 4. számú melléklet szerint,

Felelős: pénzügyminiszter

önkormányzati miniszter

Határidő: azonnal

b) felhatalmazza az önkormányzati minisztert, hogy a támogatást utólagos, legkésőbb 2012. október 31-éig történő elszámolási kötelezettséggel soron kívül folyósítsa a Jászsági Népi Együttes székházának felújítására és korszerűsítésére az önkormányzatnál erre a célra létrehozott, elkülönített számlára,[1]

Felelős: önkormányzati miniszter

Határidő: azonnal

c) felhatalmazza az önkormányzati minisztert, hogy a támogatás felhasználásának és utólagos elszámolásának feltételeiről Jászberény Város Önkormányzatával támogatási megállapodást kössön;

Felelős: önkormányzati miniszter

Határidő: azonnal

20. a makói városi sportcentrum fejlesztése, iskolai sportudvar kialakítása érdekében

a) a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szól ó 2007. évi CLXIX. törvény 51. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a költségvetési törvény 1. számú mellékletének IX. Helyi önkormányzatok támogatásai és átengedett személyi jövedelemadója fejezetében létrehozza a 35. Makói városi sportcentrum fejlesztésének, iskolai sportudvar kialakításának támogatása címet. Ezzel egyidejűleg e címre 150,0 millió forintot csoportosít át a 4. számú melléklet szerint,

Felelős: pénzügyminiszter

önkormányzati miniszter

Határidő: azonnal

b) felhatalmazza az önkormányzati minisztert, hogy a támogatást utólagos, legkésőbb 2010. december 31-éig történő elszámolási kötelezettséggel soron kívül folyósítsa a makói város sportcentrum fejlesztésére, iskolai sportudvar kialakítására az önkormányzatnál erre a célra létrehozott, elkülönített számlára,

Felelős: önkormányzati miniszter

Határidő: azonnal

c) felhatalmazza az önkormányzati minisztert, hogy a támogatás felhasználásának és utólagos elszámolásának feltételeiről Makó Város Önkormányzatával támogatási megállapodást kössön;

Felelős: önkormányzati miniszter

Határidő: azonnal

21. Adony Város Polgármesteri Hivatalának felújítása és bővítése érdekében

a) a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szól ó 2007. évi CLXIX. törvény 51. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a költségvetési törvény 1. számú mellékletének IX. Helyi önkormányzatok támogatásai és átengedett személyi jövedelemadója fejezetében létrehozza a 36. Adony Város Polgármesteri Hivatala felújításának és bővítésének támogatása címet. Ezzel egyidejűleg e címre 100,0 millió forintot csoportosít át a 4. számú melléklet szerint,

Felelős: pénzügyminiszter

önkormányzati miniszter

Határidő: azonnal

b) felhatalmazza az önkormányzati minisztert, hogy a támogatást utólagos, legkésőbb 2010. december 31-éig történő elszámolási kötelezettséggel soron kívül folyósítsa az Adony Város Polgármesteri Hivatalának felújítására és bővítésére az önkormányzatnál erre a célra létrehozott, elkülönített számlára,

Felelős: önkormányzati miniszter

Határidő: azonnal

c) felhatalmazza az önkormányzati minisztert, hogy a támogatás felhasználásának és utólagos elszámolásának feltételeiről Adony Város Önkormányzatával támogatási megállapodást kössön;

Felelős: önkormányzati miniszter

Határidő: azonnal

22. Miskolc megyei jogú város Diósgyőri VTK labdarúgó egyesületének stadionrekonstrukciója érdekében

a) a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szól ó 2007. évi CLXIX. törvény 51. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a költségvetési törvény 1. számú mellékletének IX. Helyi önkormányzatok támogatásai és átengedett személyi jövedelemadója fejezetében létrehozza a 37. Miskolc megyei jogú város Diósgyőri VTK labdarúgó egyesülete stadionrekonstrukciójának támogatása címet. Ezzel egyidejűleg e címre 300,0 millió forintot csoportosít át a 4. számú melléklet szerint,

Felelős: pénzügyminiszter

önkormányzati miniszter

Határidő: azonnal

b) felhatalmazza az önkormányzati minisztert, hogy a támogatást utólagos, legkésőbb 2010. december 31-éig történő elszámolási kötelezettséggel soron kívül folyósítsa Miskolc megyei jogú város Diósgyőri VTK labdarúgó egyesületének stadionrekonstrukciójára az önkormányzatnál erre a célra létrehozott, elkülönített számlára,

Felelős: önkormányzati miniszter

Határidő: azonnal

c) felhatalmazza az önkormányzati minisztert, hogy a támogatás felhasználásának és utólagos elszámolásának feltételeiről Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatával támogatási megállapodást kössön;

Felelős: önkormányzati miniszter

Határidő: azonnal

23. Köröstarcsa község Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény akadálymentesítése érdekében

a) a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szól ó 2007. évi CLXIX. törvény 51. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a költségvetési törvény 1. számú mellékletének IX. Helyi önkormányzatok támogatásai és átengedett személyi jövedelemadója fejezetében létrehozza a 38. Köröstarcsa község Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény akadálymentesítésének támogatása címet. Ezzel egyidejűleg e címre 40,0 millió forintot csoportosít át a 4. számú melléklet szerint,

Felelős: pénzügyminiszter

önkormányzati miniszter

Határidő: azonnal

b) felhatalmazza az önkormányzati minisztert, hogy a támogatást utólagos, legkésőbb 2010. december 31-éig történő elszámolási kötelezettséggel soron kívül folyósítsa Köröstarcsa község Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény akadálymentesítésére az önkormányzatnál erre a célra létrehozott, elkülönített számlára,

Felelős: önkormányzati miniszter

Határidő: azonnal

c) felhatalmazza az önkormányzati minisztert, hogy a támogatás felhasználásának és utólagos elszámolásának feltételeiről Köröstarcsa Község Önkormányzatával támogatási megállapodást kössön;

Felelős: önkormányzati miniszter

Határidő: azonnal

24. a bodrogkisfaludi belterületi utak felújítása érdekében

a) a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szól ó 2007. évi CLXIX. törvény 51. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a költségvetési törvény 1. számú mellékletének IX. Helyi önkormányzatok támogatásai és átengedett személyi jövedelemadója fejezetében létrehozza a 39. A bodrogkisfaludi belterületi utak felújításának támogatása címet. Ezzel egyidejűleg e címre 20,0 millió forintot csoportosít át a 4. számú melléklet szerint,

Felelős: pénzügyminiszter

önkormányzati miniszter

Határidő: azonnal

b) felhatalmazza az önkormányzati minisztert, hogy a támogatást utólagos, legkésőbb 2010. december 31-éig történő elszámolási kötelezettséggel soron kívül folyósítsa a bodrogkisfaludi belterületi utak felújítására az önkormányzatnál erre a célra létrehozott, elkülönített számlára,

Felelős: önkormányzati miniszter

Határidő: azonnal

c) felhatalmazza az önkormányzati minisztert, hogy a támogatás felhasználásának és utólagos elszámolásának feltételeiről Bodrogkisfalud Község Önkormányzatával támogatási megállapodást kössön;

Felelős: önkormányzati miniszter

Határidő: azonnal

25. a nyírbátori tornacsarnok építése érdekében

a) a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szól ó 2007. évi CLXIX. törvény 51. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a költségvetési törvény 1. számú mellékletének IX. Helyi önkormányzatok támogatásai és átengedett személyi jövedelemadója fejezetében létrehozza a 40. Nyírbátori tornacsarnok építésének támogatása címet. Ezzel egyidejűleg e címre 450,0 millió forintot csoportosít át a 4. számú melléklet szerint,

Felelős: pénzügyminiszter

önkormányzati miniszter

Határidő: azonnal

b) felhatalmazza az önkormányzati minisztert, hogy a támogatást utólagos, legkésőbb 2010. december 31-éig történő elszámolási kötelezettséggel soron kívül folyósítsa a nyírbátori tornacsarnok építésére az önkormányzatnál erre a célra létrehozott, elkülönített számlára,

Felelős: önkormányzati miniszter

Határidő: azonnal

c) felhatalmazza az önkormányzati minisztert, hogy a támogatás felhasználásának és utólagos elszámolásának feltételeiről Nyírbátor Város Önkormányzatával támogatási megállapodást kössön;

Felelős: önkormányzati miniszter

Határidő: azonnal

26. a nyíregyházi művelődési ház, orvosi rendelő újjáépítése, iskola átalakítása, szociális otthon felújítása érdekében

a) a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szól ó 2007. évi CLXIX. törvény 51. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a költségvetési törvény 1. számú mellékletének IX. Helyi önkormányzatok támogatásai és átengedett személyi jövedelemadója fejezetében létrehozza a 41. Nyíregyházi művelődési ház, orvosi rendelő újjáépítésének, iskola átalakításának, szociális otthon felújításának támogatása címet. Ezzel egyidejűleg e címre 197,0 millió forintot csoportosít át a 4. számú melléklet szerint,

Felelős: pénzügyminiszter

önkormányzati miniszter

Határidő: azonnal

b) felhatalmazza az önkormányzati minisztert, hogy a támogatást utólagos, legkésőbb 2010. december 31-éig történő elszámolási kötelezettséggel soron kívül folyósítsa a nyíregyházi művelődési ház, orvosi rendelő újjáépítésére, iskola átalakítására, szociális otthon felújítására az önkormányzatnál erre a célra létrehozott, elkülönített számlára,

Felelős: önkormányzati miniszter

Határidő: azonnal

c) felhatalmazza az önkormányzati minisztert, hogy a támogatás felhasználásának és utólagos elszámolásának feltételeiről Nyíregyház Város Önkormányzatával támogatási megállapodást kössön;

Felelős: önkormányzati miniszter

Határidő: azonnal

27. Penyige község ravatalozója és temetője felújításának, valamint ideiglenes védőnői szolgálat épületének korszerűsítése érdekében[2]

a) a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szól ó 2007. évi CLXIX. törvény 51. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a költségvetési törvény 1. számú mellékletének IX. Helyi önkormányzatok támogatásai és átengedett személyi jövedelemadója fejezetében létrehozza a 42. Penyige község ravatalozója és temetője felújításának, valamint ideiglenes védőnői szolgálat épülete korszerűsítésének támogatása címet. Ezzel egyidejűleg e címre 26,0 millió forintot csoportosít át a 4. számú melléklet szerint,[3]

Felelős: pénzügyminiszter

önkormányzati miniszter

Határidő: azonnal

b) felhatalmazza az önkormányzati minisztert, hogy a támogatást utólagos, legkésőbb 2010. december 31-éig történő elszámolási kötelezettséggel soron kívül folyósítsa Penyige község ravatalozója és temetője felújítására, valamint ideiglenes védőnői szolgálat épülete korszerűsítésére az önkormányzatnál erre a célra létrehozott, elkülönített számlára,[4]

Felelős: önkormányzati miniszter

Határidő: azonnal

c) felhatalmazza az önkormányzati minisztert, hogy a támogatás felhasználásának és utólagos elszámolásának feltételeiről Penyige Község Önkormányzatával támogatási megállapodást kössön;

Felelős: önkormányzati miniszter

Határidő: azonnal

28. a szombathelyi színház kialakítása érdekében[5]

a) a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szól ó 2007. évi CLXIX. törvény 51. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a költségvetési törvény 1. számú mellékletének IX. Helyi önkormányzatok támogatásai és átengedett személyi jövedelemadója fejezetében létrehozza a 43. Szombathelyi színház játszóhely kialakításának támogatása címet. Ezzel egyidejűleg e címre 850,0 millió forintot csoportosít át a 4. számú melléklet szerint,[6]

Felelős: pénzügyminiszter

önkormányzati miniszter

Határidő: azonnal

b) felhatalmazza az önkormányzati minisztert, hogy a támogatást utólagos, legkésőbb 2011. december 31-ig történő elszámolási kötelezettséggel soron kívül folyósítsa a szombathelyi színház tervezett új épülete kialakításának, továbbá ideiglenes játszóhely-épülete átalakításának, a működtetéshez szükséges eszközök beszerzésének támogatása II. ütemének munkálataira, valamint ideiglenes működési feltételek biztosítására és az épület előtti képzőművészeti alkotás elhelyezésére az önkormányzatnál erre a célra létrehozott, elkülönített számlára,[7]

Felelős: önkormányzati miniszter

Határidő: azonnal

c) felhatalmazza az önkormányzati minisztert, hogy a támogatás felhasználásának és utólagos elszámolásának feltételeiről Szombathely Város Önkormányzatával támogatási megállapodást kössön;

Felelős: önkormányzati miniszter

Határidő: azonnal

29. A letkési új óvoda építése, eszközbeszerzés és konyha-étterem kialakítása érdekében[8]

a) a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló 2007. évi CLXIX. törvény 51. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a költségvetési törvény 1. számú mellékletének IX. Helyi önkormányzatok támogatásai és átengedett személyi jövedelemadója fejezetében létrehozza a 44. A letkési új óvoda építésének, eszközbeszerzésének és konyha-étterem kialakításának támogatása címet. Ezzel egyidejűleg e címre 250,0 millió forintot csoportosít át az 1. számú melléklet szerint;

Felelős: pénzügyminiszter

önkormányzati miniszter

Határidő: azonnal

b) felhatalmazza az önkormányzati minisztert, hogy a támogatást utólagos, legkésőbb 2010. december 31-éig történő elszámolási kötelezettséggel soron kívül folyósítsa a letkési új óvoda építésére, eszközbeszerzésére és konyha-étterem kialakítására az önkormányzatnál erre a célra létrehozott, elkülönített számlára;

Felelős: önkormányzati miniszter

Határidő: azonnal

c) felhatalmazza az önkormányzati minisztert, hogy a támogatás felhasználásának és utólagos elszámolásának feltételeiről Letkés Község Önkormányzatával támogatási megállapodást kössön;

Felelős: önkormányzati miniszter

Határidő: azonnal

30. a vácrátóti Petőfi Sándor Általános Iskola épületeinek bővítése, akadálymentesítése érdekében

a) a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szól ó 2007. évi CLXIX. törvény 51. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a költségvetési törvény 1. számú mellékletének IX. Helyi önkormányzatok támogatásai és átengedett személyi jövedelemadója fejezetében létrehozza a 45. Vácrátóti Petőfi Sándor Általános Iskola épületei bővítésének, akadálymentesítésének támogatása címet. Ezzel egyidejűleg e címre 250,0 millió forintot csoportosít át a 4. számú melléklet szerint,

Felelős: pénzügyminiszter

önkormányzati miniszter

Határidő: azonnal

b) felhatalmazza az önkormányzati minisztert, hogy a támogatást utólagos, legkésőbb 2010. december 31-éig történő elszámolási kötelezettséggel soron kívül folyósítsa a vácrátóti Petőfi Sándor Általános Iskola épületeinek bővítésére, akadálymentesítésére az önkormányzatnál erre a célra létrehozott, elkülönített számlára,

Felelős: önkormányzati miniszter

Határidő: azonnal

c) felhatalmazza az önkormányzati minisztert, hogy a támogatás felhasználásának és utólagos elszámolásának feltételeiről Vácrátót Község Önkormányzatával támogatási megállapodást kössön;

Felelős: önkormányzati miniszter

Határidő: azonnal

31. az ikladi Nemzetiségi Óvoda átalakítása érdekében

a) a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szól ó 2007. évi CLXIX. törvény 51. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a költségvetési törvény 1. számú mellékletének IX. Helyi önkormányzatok támogatásai és átengedett személyi jövedelemadója fejezetében létrehozza a 46. Ikladi Nemzetiségi Óvoda átalakításának támogatása címet. Ezzel egyidejűleg e címre 57,6 millió forintot csoportosít át a 4. számú melléklet szerint,

Felelős: pénzügyminiszter

önkormányzati miniszter

Határidő: azonnal

b) felhatalmazza az önkormányzati minisztert, hogy a támogatást utólagos, legkésőbb 2010. december 31-éig történő elszámolási kötelezettséggel soron kívül folyósítsa az ikladi Nemzetiségi Óvoda átalakítására az önkormányzatnál erre a célra létrehozott, elkülönített számlára,

Felelős: önkormányzati miniszter

Határidő: azonnal

c) felhatalmazza az önkormányzati minisztert, hogy a támogatás felhasználásának és utólagos elszámolásának feltételeiről Iklad Község Önkormányzatával támogatási megállapodást kössön;

Felelős: önkormányzati miniszter

Határidő: azonnal

32. Tápiószele iskolarekonstrukciója érdekében

a) a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szól ó 2007. évi CLXIX. törvény 51. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a költségvetési törvény 1. számú mellékletének IX. Helyi önkormányzatok támogatásai és átengedett személyi jövedelemadója fejezetében létrehozza a 47. Tápiószele iskolarekonstrukciójának támogatása címet. Ezzel egyidejűleg e címre 300,0 millió forintot csoportosít át a 4. számú melléklet szerint,

Felelős: pénzügyminiszter

önkormányzati miniszter

Határidő: azonnal

b) felhatalmazza az önkormányzati minisztert, hogy a támogatást utólagos, legkésőbb 2010. december 31-éig történő elszámolási kötelezettséggel soron kívül folyósítsa a tápiószelei iskolarekonstrukcióra az önkormányzatnál erre a célra létrehozott, elkülönített számlára,

Felelős: önkormányzati miniszter

Határidő: azonnal

c) felhatalmazza az önkormányzati minisztert, hogy a támogatás felhasználásának és utólagos elszámolásának feltételeiről Tápiószele Nagyközség Önkormányzatával támogatási megállapodást kössön;

Felelős: önkormányzati miniszter

Határidő: azonnal

33. a Zöldsziget Körzeti Általános Iskola szigetmonostori tagiskolájának rekonstrukciója, bővítése és taneszköz-beszerzése érdekében

a) a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szól ó 2007. évi CLXIX. törvény 51. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a költségvetési törvény 1. számú mellékletének IX. Helyi önkormányzatok támogatásai és átengedett személyi jövedelemadója fejezetében létrehozza a 48. Zöldsziget Körzeti Általános Iskola szigetmonostori tagiskola rekonstrukciójának, bővítésének és taneszköz-beszerzésének támogatása címet. Ezzel egyidejűleg e címre 249,1 millió forintot csoportosít át a 4. számú melléklet szerint,

b) felhatalmazza az önkormányzati minisztert, hogy a támogatást utólagos, legkésőbb 2010. december 31-éig történő elszámolási kötelezettséggel soron kívül folyósítsa a Zöldsziget Körzeti Általános Iskola szigetmonostori tagiskola rekonstrukciójára, bővítésére és taneszköz-beszerzésére az önkormányzatnál erre a célra létrehozott, elkülönített számlára,

Felelős: önkormányzati miniszter

Határidő: azonnal

c) felhatalmazza az önkormányzati minisztert, hogy a támogatás felhasználásának és utólagos elszámolásának feltételeiről Szigetmonostor Város Önkormányzatával támogatási megállapodást kössön;

Felelős: önkormányzati miniszter

Határidő: azonnal

34. a szigethalmi Szent István Általános Iskola felújítása és eszközbeszerzése érdekében

a) a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szól ó 2007. évi CLXIX. törvény 51. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a költségvetési törvény 1. számú mellékletének IX. Helyi önkormányzatok támogatásai és átengedett személyi jövedelemadója fejezetében létrehozza a 49. A szigethalmi Szent István Általános Iskola felújításának és eszközbeszerzésének támogatása címet. Ezzel egyidejűleg e címre 250,0 millió forintot csoportosít át a 4. számú melléklet szerint,

Felelős: pénzügyminiszter

önkormányzati miniszter

Határidő: azonnal

b) felhatalmazza az önkormányzati minisztert, hogy a támogatást utólagos, legkésőbb 2010. december 31-éig történő elszámolási kötelezettséggel soron kívül folyósítsa a Szent István Általános Iskola felújítására és eszközbeszerzésére az önkormányzatnál erre a célra létrehozott, elkülönített számlára,

Felelős: önkormányzati miniszter

Határidő: azonnal

c) felhatalmazza az önkormányzati minisztert, hogy a támogatás felhasználásának és utólagos elszámolásának feltételeiről Szigethalom Város Önkormányzatával támogatási megállapodást kössön;

Felelős: önkormányzati miniszter

Határidő: azonnal

35. a szigetcsépi művelődési intézmény óvodájának újjáépítése érdekében

a) a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szól ó 2007. évi CLXIX. törvény 51. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a költségvetési törvény 1. számú mellékletének IX. Helyi önkormányzatok támogatásai és átengedett személyi jövedelemadója fejezetében

Felelős: pénzügyminiszter

önkormányzati miniszter

Határidő: azonnal

létrehozza az 50. A szigetcsépi művelődési intézmény óvodája újjáépítésének támogatása címet. Ezzel egyidejűleg e címre 250,0 millió forintot csoportosít át a 4. számú melléklet szerint,

Felelős: pénzügyminiszter

önkormányzati miniszter

Határidő: azonnal

b) felhatalmazza az önkormányzati minisztert, hogy a támogatást utólagos, legkésőbb 2010. december 31-éig történő elszámolási kötelezettséggel soron kívül folyósítsa a szigetcsépi művelődési intézmény óvodájának újjáépítésére az önkormányzatnál erre a célra létrehozott, elkülönített számlára,

Felelős: önkormányzati miniszter

Határidő: azonnal

c) felhatalmazza az önkormányzati minisztert, hogy a támogatás felhasználásának és utólagos elszámolásának feltételeiről Szigetcsép Község Önkormányzatával támogatási megállapodást kössön;

Felelős: önkormányzati miniszter

Határidő: azonnal

36. Vasad iskolabővítése, eszközbeszerzése érdekében

a) a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló 2007. évi CLXIX. törvény 51. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a költségvetési törvény 1. számú mellékletének IX. Helyi önkormányzatok támogatásai és átengedett személyi jövedelemadója fejezetében létrehozza az 51. Vasad iskolabővítésének, eszközbeszerzésének támogatása címet. Ezzel egyidejűleg e címre 250,0 millió forintot csoportosít át a 4. számú melléklet szerint,

Felelős: pénzügyminiszter

önkormányzati miniszter

Határidő: azonnal

b) felhatalmazza az önkormányzati minisztert, hogy a támogatást utólagos, legkésőbb 2010. december 31-éig történő elszámolási kötelezettséggel soron kívül folyósítsa Vasad iskolabővítésére, eszközbeszerzésére az önkormányzatnál erre a célra létrehozott, elkülönített számlára,

Felelős: önkormányzati miniszter

Határidő: azonnal

c) felhatalmazza az önkormányzati minisztert, hogy a támogatás felhasználásának és utólagos elszámolásának feltételeiről Vasad Község Önkormányzatával támogatási megállapodást kössön;

Felelős: önkormányzati miniszter

Határidő: azonnal

37. Dánszentmiklós óvodaépületének felújítása érdekében

a) a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szól ó 2007. évi CLXIX. törvény 51. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a költségvetési törvény 1. számú mellékletének IX. Helyi önkormányzatok támogatásai és átengedett személyi jövedelemadója fejezetében létrehozza az 52. Dánszentmiklós község óvodaépület felújításának támogatása címet. Ezzel egyidejűleg e címre 110,8 millió forintot csoportosít át a 4. számú melléklet sze rint,

Felelős: pénzügyminiszter

önkormányzati miniszter

Határidő: azonnal

b) felhatalmazza az önkormányzati minisztert, hogy a támogatást utólagos, legkésőbb 2010. december 31-éig történő elszámolási kötelezettséggel soron kívül folyósítsa Dánszentmiklós óvodaépületének felújítására az önkormányzatnál erre a célra létrehozott, elkülönített számlára,

Felelős: önkormányzati miniszter

Határidő: azonnal

c) felhatalmazza az önkormányzati minisztert, hogy a támogatás felhasználásának és utólagos elszámolásának feltételeiről Dánszentmiklós Község Önkormányzatával támogatási megállapodást kössön.

Felelős: önkormányzati miniszter

Határidő: azonnal

38. a Jászsági Népi Együttes székházának felújítása és korszerűsítése érdekében felhívja a belügyminisztert, hogy a támogatással kapcsolatos utólagos elszámolási kötelezettség határidejének módosítása esetén a támogatási szerződés módosítása érdekében szükséges intézkedéseket tegye meg.[9]

Felelős: belügyminiszter

Határidő: azonnal

A miniszterelnök helyett:

Kiss Péter s. k.,

a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter

1. számú melléklet a 2177/2008. (XII. 18.) Korm. határozathoz[10]

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA[11]

a Kormány hatáskörében

Költségvetési év: 2008.

Millió forintban, egy tizedessel

[12]
Állam-háztartási
egyedi azonosító
Fejezet­számCím­számAl­cím­számJog­cím-csop.-
szám
Jog­cím­számElő-
ir.-cso­port­szám
Ki­emelt elő-ir.-
szám
Feje­zet-névCím­névAl­cím­névJog­cím-csop.-
név
Jog­cím­névElő-
ir.-csop.-
név
KIADÁSOKA módosítás jogcímeMódosítás
(+/ )
A módo­sítás követ­kező évre áthúzódó hatásaA módo­sítást elrendelő
jog­szabály/ hatá­rozat száma
Kiemelt előirányzat neve
I.Országgyűlés
13Média közalapítványok támogatása
2835672Magyar Rádió Közalapítvány támogatása a digitális átállás feladatainak kiadásaival kapcsolatban250,0
IX.Helyi önkormányzatok támogatásai és átengedett személyi jövedelemadója
28003415Hivatásos önkormányzati tűzoltóságok szakközépiskolai évek beszámításából eredő támogatása125,2
28321225A fővárosi közösségi közlekedés 2008. évi kiegészítő támogatása3 976,7
28327827Gyöngyös város Orczy-kastély és kert beruházása befejezésének támogatása100,0
28342341Nyíregyházi művelődési ház, orvosi rendelő újjáépítésének, iskola átalakításának,197,0
szociális otthon felújításának támogatása
28344543Szombathelyi színház játszóhely kialakításának támogatása850,0
28345644Letkés új óvoda építés, eszközbeszerzés és konyha-étterem kialakításának támogatása250,0
28346745Vácrátóti Petőfi Sándor Általános Iskola épületei bővítésének, akadálymentesítésének támogatása250,0
28347846Ikladi Nemzetiségi Óvoda átalakításának támogatása57,6
28353452Dánszentmiklós község óvodaépület felújításának támogatása110,8
X.Miniszterelnökség
9Fejezeti kezelésű előirányzatok
3Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása
28354511Tom Lantos Alapítvány támogatása
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások3 000,0
5Informatikai, távközlés-fejlesztési és frekvenciagazdálkodási feladatok
26489012A millenáris programokkal összefüggő feladatok
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások200,0
11Polgári Nemzetbiztonsági Szolgálatok
0006481Nemzetbiztonsági Hivatal
1Működési költségvetés
3Dologi kiadások2 340,0
XI.Önkormányzati Minisztérium
0017117Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások281,4
2Munkaadókat terhelő járulékok90,1
XII.Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium
0042401Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium központi igazgatása
1Működési költségvetés
3Dologi kiadások132,0
10Fejezeti kezelésű előirányzatok
2Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok
2416018Ágazati szakmai szervezetek és képviseletek támogatása
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások500,0
28355611Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat (MNVH) állandó titkársága feladatainak finanszírozása
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások30,0
2Munkaadókat terhelő járulékok9,6
3Dologi kiadások41,4
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások19,0
XIII.Honvédelmi Minisztérium
1Honvédelmi Minisztérium
1982803HM háttérintézményei
1Működési költségvetés
3Dologi kiadások1 752,7
8Fejezeti kezelésű előirányzatok
2Ágazati célelőirányzatok
39Fejezeti tartalék
Állam-háztartási
egyedi azonosító
Fejezet-számCím­számAl­cím­számJog­cím-csop.-
szám
Jog­cím­számElő-ir.-cso­port­számKi­emelt elő-ir.-
szám
Feje­zet-
név
Cím­névAl­cím­névJog­cím-csop.-névJog­cím­névelő-
ir.-csop.-
név
KIADÁSOKA módosítás jogcímeMódosítás
(+/ )
A módo­sítás követ­kező évre áthúzódó hatásaA módo­sítást elrendelő
jog­szabály/ hatá-rozat száma
Kiemelt előirányzat neve
2650782Fejezeti egyensúlyi tartalék7 477,8
XIV.Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium
0194352Rendvédelmi Szervek Védelmi Szolgálata
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások2,6
2Munkaadókat terhelő járulékok0,8
3Dologi kiadások0,4
0037375Büntetés-végrehajtás
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások36,0
2Munkaadókat terhelő járulékok11,6
3Dologi kiadás1,1
0015807Rendőrség
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások368,0
2Munkaadókat terhelő járulékok133,5
3Dologi kiadások23,9
2Felhalmozási költségvetés
2Felújítás100,0
23663015Oktatási Igazgatás
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások7,3
2Munkaadókat terhelő járulékok2,4
3Dologi kiadások
20Fejezeti kezelésű előirányzatok
1Ágazati célfeladatok
2832238Ágazati kereset-kompenzációs keret
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások8 015,0
2Munkaadókat terhelő járulékok485,0
5Társadalmi önszerveződések támogatása
25121211Országos Polgárőr Szövetség
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások130,0
XV.Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium
25Fejezeti kezelésű előirányzatok
2Ágazati célelőirányzatok
27807817Államigazgatás hatékonyságának növelése
2Felhalmozási költségvetés
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások66,6
3Vállalkozási célelőirányzatok
2291663Kis- és középvállalkozói célelőirányzat
1Működési költségvetés
5Egyén működési célú támogatások, kiadások2 000,0
4Területfejlesztési és építésügyi feladatok
4Területfejlesztési intézményrendszeri feladatok
2085816Balaton Fejlesztési Tanács támogatása
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások287,0
2Felhalmozási költségvetés
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások313,0
XVI.Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium
2762014Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság
2Felhalmozási költségvetés
1Intézményi beruházási kiadások24,5
10Fejezeti kezelésű előirányzatok
1Beruházás
7Vízkárelhárítás
2564677Vízkárelhárítási művek fejlesztési és állagmegóvási feladatai
2Felhalmozási költségvetés
4Kormányzati beruházás460,5
25648920Ivóvíz-minőség javító program
2Felhalmozási költségvetés
4Kormányzati beruházás15,0
2Ágazati célelőirányzatok
28323446Bős-Nagymarosi Vízlépcsőrendszerrel kapcsolatos feladatok
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások30,0
2Munkaadókat terhelő járulékok9,6
3Dologi kiadások254,4
XVII.Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium
12Fejezeti kezelésű előirányzatok
5Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok
24607833Vasúthálózat fejlesztése
Állam-háztartási
egyedi azonosító
Fejezet­számCím­számAl­cím­számJog­cím-csop.-
szám
Jog­cím­számElő-
ir.-cso­port­szám
Ki­emelt elő-ir.-
szám
Feje­zet-névCím­névAl­cím­névJog­cím-csop.-
név
Jog­cím­névElő-
ir.-csop.-
név
KIADÁSOKA módosítás jogcímeMódosítás
(+/ )
A módo­sítás követ­kező évre áthúzódó hatásaA módo­sítást elrendelő
jog­szabály/ hatá­rozat száma
Kiemelt előirányzat neve
2Felhalmozási költségvetés
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások500,0
28202339Közúti Közlekedési Elektronikus Ellenőrzési Rendszer
2Felhalmozási költségvetés
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások2 500,0
XVIII.Külügyminisztérium
1Külügyminisztérium
0041071Külügyminisztérium központi igazgatása
1Működési költségvetés
3Dologi kiadások35,0
0041182Külképviseletek Igazgatása
1Működési költségvetés
3Dologi kiadások474,5
5Fejezeti kezelésű előirányzatok
6Nemzetközi tagdíjak és Európai Uniós befizetések
0041741Nemzetközi tagdíjak és kötelező jellegű, önkéntes hozzájárulások
1Működési költségvetés
3Dologi kiadások2 361,9
XIX.Uniós Fejlesztések
2Fejezeti kezelésű előirányzatok
2649349Fejezeti egyensúlyi tartalék1 788,3
XX.Oktatási és Kulturális Minisztérium
2186723Közgyűjtemények
1Működési költségvetés
3Dologi kiadások30,0
11Fejezeti kezelésű előirányzatok
1Beruházás
4Kulturális beruházások
2561452Vári rekonstrukciók (Szent György tér, Mátyás templom)
2Felhalmozási költségvetés
4Kormányzati beruházás330,0
13Egyéb fejlesztési támogatás
2703124Nem állami intézmények felújítás, beruházás
2Felhalmozási költségvetés
7Egyéb beruházások és fejlesztési támogatások350,0
15Közhasznú és gazdasági társaságok támogatása
2702678Kulturális közhasznú és gazdasági társaságok által ellátott feladatok támogatása
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások200,0
50Fejezeti tartalék
2696452Fejezeti egyensúlyi tartalék399,2
XXI.Egészségügyi Minisztérium
10Fejezeti kezelésű előirányzatok
22Fejezeti tartalék
2651902Fejezeti egyensúlyi tartalék58,2
XXII.Pénzügyminisztérium
0048006Vám- és Pénzügyőrség
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások777,9
2Munkaadókat terhelő járulékok137,0
12Fejezeti kezelésű előirányzatok
10Fejezeti tartalék
2652012Fejezeti egyensúlyi tartalék3 569,0
14Kormányzati Ellenőrzési Hivatal
3Fejezeti kezelésű előirányzatok
2644901Fejezeti egyensúlyi tartalék35,1
XXVI.Szociális és Munkaügyi Minisztérium
16Fejezeti kezelésű előirányzatok
99Fejezeti tartalék
2652892Fejezeti egyensúlyi tartalék543,3
XXXI.Központi Statisztikai Hivatal
6Fejezeti kezelésű előirányzatok
10Fejezeti tartalék
2652902Fejezeti egyensúlyi tartalék259,7
XXXIII.Magyar Tudományos Akadémia
0068826MTA Társadalomtudományi kutatóintézetek
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások130,0
2Munkaadókat terhelő járulékok40,0
3Dologi kiadások30,0
XXXIV.Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal
3Fejezeti kezelésű előirányzatok
1Ágazati célelőirányzatok
Állam-háztartási
egyedi azonosító
Fejezet­számCím­számAl­cím­számJog­cím-csop.-
szám
Jog­cím­számelő-ir.-cso­port­számKi­emelt elő-ir.-
szám
Feje­zet-
név
Cím­névAl­cím­névJog­cím-csop.-névJog­cím­névelő-
ir.-csop.-
név
KIADÁSOKA módosítás jogcímeMódosítás (+/ )A módo­sítás követ­kező évre áthúzódó hatásaA módo­sítást elrendelő
jog­szabály/ hatá-rozat száma
Kiemelt előirányzat neve
2339583Nemzetközi tagdíjak
1Működési költségvetés
3Dologi kiadások1 080,0
X.Miniszterelnökség
20Tartalékok
0014141Költségvetés általános tartaléka2 187,4
2717343Központi egyensúlyi tartalék20 000,0
Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű
Állam-háztartási
egyedi azonosító
Fejezet­számCím­számAl­cím­számJog­cím-csop.-
szám
Jog­cím­számelő-
ir.-cso­port­szám
Ki­emelt elő-ir.-
szám
Feje­zet-
név
Cím­névAl­cím­névJog­cím-csop.-
név
Jog­cím­névelő-
ir.-csop.-
név
BEVÉTELEKA módosítás jogcímeMódosítás
(+/ )
A módo­sítás követ­kező évre áthúzódó hatásaA módo­sítást elrendelő
jog­szabály/ hatá-rozat száma
Kiemelt előirányzat neve
Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű
Állam-háztartási
egyedi azonosító
Fejezet­számCím­számAl­cím­számJog­cím-csop.-
szám
Jog­cím­számelő-
ir.-cso­port­szám
Ki­emelt elő-ir.-
szám
Feje­zet-
név
Cím­névAl­cím­névJog­cím-csop.-
név
Jog­cím­névelő-
ir.-csop.-
név
TÁMOGATÁSOKA módosítás jogcímeMódosítás
(+/ )
A módo­sítás követ­kező évre áthúzódó hatásaA módo­sítást elrendelő
jog­szabály/ hatá-rozat száma
Kiemelt előirányzat neve
X.Miniszterelnökség
9Fejezeti kezelésű előirányzatok
3Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása
28354511Tom Lantos Alapítvány támogatása3 000,0
5Informatikai, távközlés-fejlesztési és frekvenciagazdálkodási feladatok
26489012A millenáris programokkal összefüggő feladatok200,0
11Polgári Nemzetbiztonsági Szolgálatok
0006481Nemzetbiztonsági Hivatal2 340,0
XI.Önkormányzati Minisztérium
0017117Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság371,5
XII.Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium
0042401Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium központi igazgatása132,0
10Fejezeti kezelésű előirányzatok
2Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok
2416018Ágazati szakmai szervezetek és képviseletek támogatása500,0
28355611Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat (MNVH) állandó titkársága felada­tainak finanszírozása100,0
XIII.Honvédelmi Minisztérium
1Honvédelmi Minisztérium
1982803HM háttérintézményei
8Fejezeti kezelésű előirányzatok1 752,7
2Ágazati célelőirányzatok
39Fejezeti tartalék-7 477,8
XIV.Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium
0194352Rendvédelmi Szervek Védelmi Szolgálata3,8
0037375Büntetés-végrehajtás48,7
0015807Rendőrség625,4
23663015Oktatási Igazgatás9,7
20Fejezeti kezelésű előirányzatok
1Ágazati célfeladatok
2832238Ágazati kereset-kompenzációs keret8 500,0
5Társadalmi önszerveződések támogatása
25121211Országos Polgárőr Szövetség130,0
XV.Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium
25Fejezeti kezelésű előirányzatok
2Ágazati célelőirányzatok
27807817Államigazgatás hatékonyságának növelése66,6
3Vállalkozási célelőirányzatok
2291663Kis- és középvállalkozói célelőirányzat2 000,0
4Területfejlesztési és építésügyi feladatok
4Területfejlesztési intézményrendszeri feladatok
2085816Balaton Fejlesztési Tanács támogatása600,0
XVI.Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium
2762014Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság24,5
10Fejezeti kezelésű előirányzatok
1Beruházás
7Vízkárelhárítás
Állam-háztartási
egyedi azonosító
Fejezet­számCím­számAl­cím­számJog­cím-csop.-számJog­cím­számelő-ir.-cso­port­számKi­emelt elő-ir.-
szám
Feje­zet-névCím­névAl­cím­névJog­cím-csop.-névJog­cím­névelő-
ir.-csop.-
név
TÁMOGATÁSOKA módosítás jogcímeMódosítás (+/ )A módo­sítás követ­kező évre áthúzódó hatásaA módo­sítást elrendelő
jog­szabály/ hatá­rozat száma
Kiemelt előirányzat neve
2564677Vízkárelhárítási művek fejlesztési és állagmegóvási feladatai460,5
25648920Ivóvíz-minöség javító program15,0
2Ágazati célelőirányzatok
28323446Bős-Nagymarosi Vízlépcsőrendszerrel kapcsolatos feladatok294,0
XVII.Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium
12Fejezeti kezelésű előirányzatok
5Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok
24607833Vasúthálózat fejlesztése500,0
28202339Közúti Közlekedési Elektronikus Ellenőrzési Rendszer2 500,0
XVIII.Külügyminisztérium
1Külügyminisztérium
0041071Központi Igazgatás35,0
0041182Külképviseletek Igazgatása474,5
5Fejezeti kezelésű előirányzatok
6Nemzetközi tagdíjak és Európai Uniós befizetések
0041741Nemzetközi tagdíjak és kötelező jellegű, önkéntes hozzájárulások2 361,9
XIX.Uniós Fejlesztések
2Fejezeti kezelésű előirányzatok
2649349Fejezeti egyensúlyi tartalék1 788,3
XX.Oktatási és Kulturális Minisztérium
2186723Közgyűjtemények30,0
11Fejezeti kezelésű előirányzatok
1Beruházás
4Kulturális beruházások
2561452Vári rekonstrukciók (Szent György tér, Mátyás templom)330,0
13Egyéb fejlesztési támogatás
2703124Nem állami intézmények felújítás, beruházás350,0
15Közhasznú és gazdasági társaságok támogatása
2702678Kulturális közhasznú és gazdasági társaságok által ellátott feladatok támogatása200,0
50Fejezeti tartalék
2696452Fejezeti egyensúlyi tartalék399,2
XXI.Egészségügyi Minisztérium
10Fejezeti kezelésű előirányzatok
22Fejezeti tartalék
2651902Fejezeti egyensúlyi tartalék58,2
XXII.Pénzügyminisztérium
0048006Vám- és Pénzügyőrség914,9
12Fejezeti kezelésű előirányzatok
10Fejezeti tartalék
2652012Fejezeti egyensúlyi tartalék3 569,0
14Kormányzati Ellenőrzési Hivatal
3Fejezeti kezelésű előirányzatok
2644901Fejezeti egyensúlyi tartalék35,1
XXVI.Szociális és Munkaügyi Minisztérium
16Fejezeti kezelésű előirányzatok
99Fejezeti tartalék
2652892Fejezeti egyensúlyi tartalék543,3
XXXI.Központi Statisztikai Hivatal
6Fejezeti kezelésű előirányzatok
10Fejezeti tartalék
2652902Fejezeti egyensúlyi tartalék259,7
XXXIII.Magyar Tudományos Akadémia
0068826MTA Társadalomtudományi kutatóintézetek200,0
XXXIV.Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal
3Fejezeti kezelésű előirányzatok
1Ágazati célelőirányzatok
2339583Nemzetközi tagdíjak1 080,0
Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű
Foglalkoztatottak létszáma (fő) időszakra
Foglalkoztatottak létszáma (fő) időszakra
Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű
Az adatlap 5 példányban töltendő kiAz előirányzatok felhasználása/zárolása (módosítás +/ )ÖsszesenI.
negyedév
II.
negyedév
III.
negyedév
IV.
negyedév
Fejezet1 példány
Állami Számvevőszék1 példányidőarányos
Magyar Államkincstár1 példányteljesítményarányos
Pénzügyminisztérium2 példányegyéb: azonnal36 318,036 318,0

2. számú melléklet a 2177/2008. (XII. 18.) Korm. határozathoz

IX. Helyi önkormányzatok támogatásai és átengedett személyi jövedelemadója

Fejezet száma, megnevezése

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA*

a Kormány hatáskörében

Költségvetési év: 2008.

Millió forintban, egy tizedessel

Ál lam-háztartási
egye di azonosító
Fejezet­számCím­számAl­cím­számJog­cím-csop.-
szám
Jog­cím­számElő-
ir.-cso­port­szám
Ki­emelt elő-ir.-
szám
Feje­zet-névCím­névAl­cím­névJog­cím-csop.-
név
Jog­cím­névElő-
ir.-csop.-
név
KIADÁSOKA módosítás jogcímeMódosítás
(+/-)
A módo­sítás következő évre áthúzódó ha tá saA módo­sítást elrendelő
jog­szabály/ ha tá-rozat száma
Kiemelt előirányzat neve
IX.Helyi önkormányzatok támogatásai és átengedett személyi jövedelemadója
2776903A települési önkormányzatok jövedelemdifferenciálódásának mérséklése2 914,2
4Normatív hozzájárulások
0023903Körjegyzőség működése5,1
0024006Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanításának támoga­tása6,5
0020828Üdülőhelyi feladatok24,4
20700111Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási feladatok690,2
02983412Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés208,2
27766713Közoktatási hozzájárulások1 767,2
8Normatív, kötött felhasználású támogatások
2087011Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz44,8
2290122Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz1,2
2581894A többcélú kistérségi társulások támogatása361,5
28321225A fővárosi közösségi közlekedés 2008. évi kiegészítő támogatása6 023,3
Az adatlap 5 példányban töltendő kiA támogatás folyósítása/zárolása (módosítás +/-)ÖsszesenI.
negyedév
II.
negyedév
III.
negyedév
IV.
negyedév
Fejezet1 példány
Állami Számvevőszék1 példányidőarányos
Magyar Államkincstár1 példányteljesítményarányos
Pénzügyminisztérium2 példányegyéb: azonnal6 023,36 023,3

* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

3. számú melléklet a 2177/2008. (XII. 18.) Korm. határozathoz

IX. Helyi önkormányzatok támogatásai és átengedett személyi jövedelemadója

Fejezet száma, megnevezése

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA*

a Kormány hatáskörében

Költségvetési év: 2008.

Millió forintban, egy tizedessel

Állam-háztartási
egyedi azonosító
Fejezet­számCím­számAl­cím­számJog­cím-csop.-
szám
Jog­cím­számElö-
ir.-cso­port­szám
Ki­emelt elö-ir.-
szám
Feje­zet-névCím­névAl­cím­névJog­cím-csop.-
név
Jog­cím­névElö-
ir.-csop.-
név
KIADÁSOKA módosítás jogcímeMódosítás (+/-)A módo­sítás követ­kező évre áthúzódó ha tá saA módo­sítást elrendelő
jog­szabály/ hatá-rozat száma
Kiemelt elöirányzat neve
IX.Helyi önkormányzatok támogatásai és átengedett személyi jövedelemadója
0023345Központosított előirányzatok1 148,0
28324526Hivatásos önkormányzati tűzoltók egyszeri juttatás támogatása1 148,0
Az adatlap 5 példányban töltendő kiA támogatás folyósítása/zárolása (módosítás +/ )ÖsszesenI.
negyedév
II.
negyedév
III.
negyedév
IV.
negyedév
Fejezet1 példány
Állami Számvevőszék1 példányidőarányos
Magyar Államkincstár1 példányteljesítményarányos
Pénzügyminisztérium2 példányegyéb: azonnal1 148,01 148,0

* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

4. számú melléklet a 2177/2008. (XII. 18.) Korm. határozathoz

IX. Helyi önkormányzatok támogatásai és átengedett személyi jövedelemadója

X. Miniszterelnökség

Fejezet száma, megnevezése

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA*

a Kormány hatáskörében

Költségvetési év: 2008.

Millió forintban, egy tizedessel

Állam-háztartási
egyedi azonosító
Fejezet­számCím­számAl­cím­számJog­cím-csop.-
szám
Jog­cím­számElö-
ir.-cso­port­szám
Ki­emelt elö-ir.-
szám
Feje­zet-névCím­névAl­cím­névJog­cím-csop.-
név
Jog­cím­névElö-
ir.-csop.-
név
KIADÁSOKA módosítás jogcímeMódosítás
(+/-)
A módo­sítás következő évre áthúzódó ha tá saA módo­sítást elrendelő
jog­szabály/ hatá-rozat száma
Kiemelt előirányzat neve
IX.Helyi önkormányzatok támogatásai és átengedett személyi jövedelemadója
0184506A helyi önkormányzatokműködőképességénekmegőrzését szolgáló kiegészítő támogatások3 037,9
28329028Csabacsüd nagyközség szennyvíztisztítója építésének támogatása90,3
28330129Vámosszabadi község faluháza bővítésének támogatása48,9
28331230Hatvan város új-hatvani városközpont felújításának támogatása120,0
28332331Szikszói ipari parki fejlesztéshez szükséges földterületek megvásárlásának támogatása34,0
28333432Mezőtúri Teleki Blanka Gimnázium iskolaépület és udvar felújításának támogatása89,6
28334533Polgár várost tehermentesítő utak létesítésének támogatása150,0
28335634Jászsági Népi Együttes székháza felújításának és korszerűsítésének támogatása120,0
28336735Makói városi sportcentrum fejlesztésének, iskolai sportudvar kialakításának támogatása150,0
28337836Adony Város Polgármesteri Hivatala felújításának és bővítésének támogatása100,0
28338937Miskolc megyei jogú város Diósgyőri VTK labdarúgó egyesülete stadionre­konstrukciójának támogatása300,0
28339038Köröstarcsa község Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény akadálymentesítésének támogatása40,0
28340139A bodrogkisfaludi belterületi utak felújításának támogatása20,0
[13]
Állam-háztartási
egyedi azonosító
Fejezet­számCím­számAl­cím­számJog­cím-csop.-
szám
Jog­cím­számElő-
ir.-cso­port­szám
Ki­emelt elő-ir.-
szám
Feje­zet-névCím­névAl­cím­névJog­cím-csop.-
név
Jog­cím­névElő-
ir.-csop.-
név
KIADÁSOKA módosítás jogcímeMódosítás (+/-)A módo­sítás következő évre áthúzódó hatásaA módo­sítást elrendelő
jog­szabály/ hatá-rozat száma
Kiemelt előirányzat neve
28341240Nyírbátori tornacsarnok építésének támogatása450,0
28343442Penyige község ravatalozója és temetője felújításának, valamint ideiglenes védőnői szolgálat épülete korszerűsítésének támogatása26,0
28348947Tápiószele iskolarekonstrukciójának támogatása300,0
28349048Zöldsziget Körzeti Általános Iskola szigetmonostori tagiskolája rekonstrukció­jának, bővítésének és taneszköz-beszerzésének támogatása249,1
28350149A szigethalmi Szent István Általános Iskola felújításának és eszközbeszerzésé­nek támogatása250,0
28351250A szigetcsépi művelődési intézmény óvodája újjáépítésének támogatása250,0
28352351Vasad iskolabővítésének, eszközbeszerzésének támogatása250,0
Az adatlap 5 példányban töltendő kiA támogatás folyósítása/zárolása (módosítás +/-)ÖsszesenI.
negyedév
II.
negyedév
III.
negyedév
IV.
negyedév
Fejezet1 példány
Állami Számvevőszék1 példányidőarányos
Magyar Államkincstár1 példányteljesítményarányos
Pénzügyminisztérium2 példányegyéb: azonnal3 037,93 037,9

* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

5. számú melléklet a 2177/2008. (XII. 18.) Korm. határozathoz

X. Miniszterelnökség

Fejezet száma, megnevezése

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA*

a Kormány hatáskörében

Költségvetési év: 2008.

Millió forintban, egy tizedessel

Állam-háztartási
egyedi azonosító
Fejezet­számCím­számAl­cím­számJog­cím-csop.-
szám
Jog­cím­számElő-
ir.-cso­port­szám
Ki­emelt elő-ir.-
szám
Feje­zet-névCím­névAl­cím­névJog­cím-csop.-
név
Jog­cím­névElő-
ir.-csop.-
név
KIADÁSOKA módosítás jogcímeMódosítás
(+/-)
A módo­sítás követ­kező évre áthúzódó hatásaA módo­sítást elrendelő
jog­szabály/ hatá-rozat száma
Kiemelt előirányzat neve
X.Miniszterelnökség
20Tartalékok
0014141Költségvetés általános tartaléka462,8
Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű
Az adatlap 5 példányban töltendő kiA támogatás folyósítása/zárolása (módosítás +/ )ÖsszesenI.
negyedév
II.
negyedév
III.
negyedév
IV.
negyedév
Fejezet1 példány
Állami Számvevőszék1 példányidőarányos
Magyar Államkincstár1 példányteljesítményarányos
Pénzügyminisztérium2 példányegyéb: azonnal462,8462,8

* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

Lábjegyzetek:

[1] Módosította az 1248/2012. (VII. 19.) Korm. határozat 1. pontja. Hatályos 2012.07.20.

[2] Módosította az 1079/2010. (III. 31.) Korm. határozat 1. pontja. Hatályos 2010.04.01.

[3] Módosította az 1079/2010. (III. 31.) Korm. határozat 1. pontja. Hatályos 2010.04.01.

[4] Módosította az 1079/2010. (III. 31.) Korm. határozat 1. pontja. Hatályos 2010.04.01.

[5] Módosította az 1043/2009. (IV. 8.) Korm. határozat 1. pontja. Hatályos 2009.04.09.

[6] Módosította az 1043/2009. (IV. 8.) Korm. határozat 1. pontja. Hatályos 2009.04.09.

[7] Módosította az 1079/2010. (III. 31.) Korm. határozat 1. pontja. Hatályos 2010.04.01.

[8] Megállapította az 1018/2009. (II. 19.) Korm. határozat 2. d) pontja. Hatályos 2009.02.19.

[9] Beiktatta az 1248/2012. (VII. 19.) Korm. határozat 2. pontja. Hatályos 2012.07.20.

[10] Megállapította az 1018/2009. (II. 19.) Korm. határozat 2. d) pontja. Hatályos 2009.02.19.

[11] Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

[12] Módosította az 1043/2009. (IV. 8.) Korm. határozat 1. pontja. Hatályos 2009.04.09.

[13] Módosította az 1079/2010. (III. 31.) Korm. határozat 1. pontja. Hatályos 2010.04.01.

Tartalomjegyzék