31966L0401[1]

A Tanács irányelve (1966. június 14.) a takarmánynövény-vetőmagok forgalmazásáról

A TANÁCS IRÁNYELVE

(1966. június 14.)

a takarmánynövény-vetőmagok forgalmazásáról

(66/401/EGK)

1. cikk

Ez az irányelv a takarmánynövény-vetőmag Közösségen belüli, kereskedelmi célú termesztésére és forgalmazására alkalmazandó.

1a. cikk

Ennek az irányelvnek az alkalmazásában "forgalmazás" a vetőmag harmadik felek részére történő kereskedelmi felhasználást célzó értékesítését, értékesítési célú birtoklását, eladásra történő kínálását és bármely rendelkezésre bocsátását, szállítását vagy átruházását jelenti, akár ellenszolgáltatás fejében, akár anélkül.

A fajta nem kereskedelmi felhasználását célzó vetőmag-kereskedelem, mint például a következő tevékenységek, nem tekintendők forgalmazásnak:

- a vetőmag hivatalos vizsgálat céljából és ellenőrző szervek számára történő szállítása,

- a vetőmag szállítása a feldolgozási, vagy csomagolási szolgáltatást nyújtók számára, feltéve hogy a szolgáltatást nyújtó nem szerez semmiféle jogcímet az így szállított vetőmagra.

A vetőmag meghatározott feltételek szerinti, bizonyos ipari célokra szánt mezőgazdasági nyersanyagok előállítására szolgáltatásokat nyújtók számára történő szállítása, illetve az ilyen célú vetőmag-szaporítás nem tekintendő forgalmazásnak, feltéve hogy a szolgáltatásokat nyújtó nem szerez semmiféle jogcímet sem az így biztosított vetőmagra, sem a betakarítás termékére. A vetőmag szállítója a minősítő hatóság rendelkezésére bocsátja a szolgáltatásokat nyújtóval megkötött szerződés megfelelő részeinek másolatát, és ez magában foglalja a szállított vetőmag által az adott időpontban teljesített szabványokat és feltételeket.

Ennek a rendelkezésnek az alkalmazási feltételei a 21. cikkben megállapított eljárásnak megfelelően kerülnek meghatározásra.

2. cikk

(1) Ezen irányelv alkalmazásában a következő meghatározásokat kell alkalmazni:

A. Takarmánynövények: az alábbi nemzetségekhez és fajokhoz tartozó növények:

a)Poaceae (Gramineae)Pázsitfűfélék
Agrostis canina L.Ebtippan
Agrostis gigantean RothÓriás tippan
Agrostis stolonifera L.Fehér tippan
Agrostis capillaris L.Cérnatippan
Alopecurus pratensis L.Réti ecsetpázsit
Arrhenatherum elatius (L.) P. Beauv. ex J. Presl & C. PreslFrancia perje
Bromus catharticus VahlSudár rozsnok
Bromus sitchensis Trin.Alaszkai rozsnok
Cynodon dactylon (L.) Pers.Csillagpázsit
Dactylis glomerata L.Csomós ebír
Festuca arundinacea SchreberNádképű csenkesz
Festuca filiformis PourrJuhcsenkesz
Festuca ovina L.Juhcsenkesz
Festuca pratensis Huds.Réti csenkesz
Festuca rubra L.Vörös csenkesz
Festuca trachyphylla (Hack.) KrajinaCsenkesz
Lolium multiflorum Lam.Olaszperje
Lolium perenne L.Angolperje
Lolium x boucheanum KunthHibrid perje
Phalaris aquatica L.Kanáriköles
Phleum nodosum L.Kis komócsin
Phleum pratense L.Mezei komócsin
Poa annua L.Egynyári perje
Poa nemoralis L.Ligeti perje
Poa palustris L.Mocsári perje
Poa pratensis L.Réti perje
Poa trivialis L.Sovány perje
Trisetum flavescens (L.) P. Beauv.Aranyzab
Ez a meghatározás a fent említett fajok keresztezésének eredményeként létrejött következő hibridre is vonatkozik.
xFestulolium Asch. & Graebn.A Festuca nemzetség valamely fajának és a Lolium nemzetség valamely fajának keresztezéséből származó hibridek

b)Fabaceae (Leguminosae)Hüvelyesek
Galega orientalis L.Keleti kecskeruta
Hedysarum coronarium L.Koronás baltavirág
Lotus corniculatus L.Szarvaskerep
Lupinus albus L.Fehér csillagfürt
Lupinus angustifolius L.Keskenylevelű csillagfürt
Lupinus luteus L.Sárga csillagfürt
Medicago lupulina L.Komlós lucerna
Medicago sativa L.Lucerna
Medicago x varia T. MartynTarkavirágú lucerna
Onobrychis viciifolia Scop.Takarmánybaltacim
Pisum sativum L. (partim)Zöldborsó
Trifolium alexandrinum L.Alexandriai here
Trifolium hybridum L.Svédhere
Trifolium incarnatum L.Bíborhere
Trifolium pratense L.Vöröshere
Trifolium repens L.Fehérhere
Trifolium resupinatum L.Perzsahere
Trigonella foenum-graecum L.Görögszéna
Vicia faba L. (partim)Lóbab
Vicia pannonica CrantzPannon bükköny
Vicia sativa L.Takarmánybükköny
Vicia villosa RothSzöszös bükköny

c)Egyéb fajok
Brassica napus L. var. napobrassica (L.) Rchb.Karórépa
Brassica oleracea L. convar. acephala (DC) Alef. var. medullosa Thell. + var. viridis L.Takarmánykáposzta
Phacelia tanacetifolia Benth.Közönséges mézontófű
Raphanus sativus L. var. oleiformis Pers.Olajretek

B. Elit vetőmag

1. Nemesített fajták vetőmagja: olyan vetőmag,

a) amelyet a nemesítő felelősségére a fajta megőrzésére elfogadott gyakorlatnak megfelelően termesztettek;

b) amelyet a "minősített vetőmag" kategóriába tartozó vetőmag termesztésére szánnak;

c) amely, a 4. cikk rendelkezéseire is figyelemmel, megfelel az I. és II. mellékletben az elit vetőmagokra megállapított feltételeknek; és

d) amely hatósági vizsgálat által, vagy a II. mellékletben megállapított feltételek esetében hatósági vizsgálat vagy hatósági felügyelet mellett végzett vizsgálat által bizonyítottan eleget tesz az a), b) és c) pontban meghatározott feltételeknek.

2. Helyi fajták vetőmagja: olyan vetőmag,

a) amelyet hivatalos ellenőrzés mellett termesztettek valamely egyértelműen behatárolható származási helyen elhelyezkedő egy vagy több mezőgazdasági birtokon helyi fajtaként hivatalosan elfogadott anyagból;

b) amelyet a "minősített vetőmag" kategóriába tartozó vetőmag termesztésére szánnak;

c) amely, a 4. cikk rendelkezéseire is figyelemmel, megfelel az I. és II. mellékletben az elit vetőmagokra megállapított feltételeknek; és

d) amely hatósági vizsgálat által, vagy a II. mellékletben megállapított feltételek esetében hatósági vizsgálat, vagy hatósági felügyelet mellett végzett vizsgálat által bizonyítottan eleget tesz az a), b) és c) pontban meghatározott feltételeknek.

C. Minősített vetőmag: az A. pontban felsorolt összes faj vetőmagja, kivéve a Lupinus spp., Pisum sativum, Vicia spp. és Medicago sativa fajokat:

a) amelyet közvetlenül elit vetőmagból, illetve a nemesítő kérésére az elit vetőmagot megelőző generáció vetőmagjából állítottak elő, amelyről a hivatalos vizsgálat megállapította, hogy megfelel az I. és II. mellékletekben az elit vetőmagra meghatározott feltételeknek;

b) amelyet a vetőmag-előállítástól eltérő célokra szántak;

c) amely a 4. cikk b) pontja alapján megfelel az I. és II. mellékletekben a minősített vetőmagra meghatározott feltételeknek; és

d) amely hatósági vizsgálat, vagy hatósági felügyelet mellett végzett vizsgálat által bizonyítottan eleget tesz az a), b) és c) pontban meghatározott feltételeknek.

Ca. Minősített vetőmag, első generációs (Lupinus spp., Pisum sativum, Vicia spp. és Medicago sativa) vetőmag:

a) amelyet közvetlenül elit vetőmagból, illetve a nemesítő kérésére az elit vetőmagot megelőző generáció vetőmagjából állítottak elő, amelyről a hivatalos vizsgálat megállapította, hogy megfelel az I. és II. mellékletekben az elit vetőmagra meghatározott feltételeknek;

b) amelyet vagy a "második generációs minősített vetőmag" előállítására, vagy a takarmánynövény-vetőmag előállításától eltérő célokra szántak;

c) amely a 4. cikk b) pontja alapján megfelel az I. és II. mellékletekben a minősített vetőmagra meghatározott feltételeknek; és

d) amely hatósági vizsgálat, vagy hatósági felügyelet mellett végzett vizsgálat által bizonyítottan eleget tesz az a), b) és c) pontban meghatározott feltételeknek.

Cb. Minősített vetőmag, második generációs (Lupinus spp., Pisum sativum, Vicia spp. és Medicago sativa) vetőmag:

a) amelyet közvetlenül elit vetőmagból, első generációs minősített vetőmagból, illetve a nemesítő kérésére az elit vetőmagot megelőző generáció vetőmagjából állítottak elő, és amelyről a hivatalos vizsgálat megállapította, hogy megfelel az I. és II. mellékletekben az elit vetőmagra meghatározott feltételeknek;

b) amelyet a takarmánynövény-vetőmag előállításától eltérő célokra szántak;

c) amely a 4. cikk b) pontja alapján megfelel az I. és II. mellékletekben a minősített vetőmagra meghatározott feltételeknek; és

d) amely hatósági vizsgálat, vagy hatósági felügyelet mellett végzett vizsgálat által bizonyítottan eleget tesz az a), b) és c) pontban meghatározott feltételeknek.

D. Kereskedelmi vetőmag: olyan vetőmag

a) amely fajtaazonos;

b) amely, a 4. cikk b) pontjának rendelkezéseire is figyelemmel, megfelel a II. mellékletben a kereskedelmi vetőmagokra megállapított feltételeknek; és

c) amely hatósági vizsgálat, vagy hatósági felügyelet mellett végzett vizsgálat által bizonyítottan eleget tesz az a) és b) pontban meghatározott feltételeknek.

E. Hivatalos intézkedések:

a) az állami hatóságok által foganatosított intézkedések; vagy

b) a közjog vagy a magánjog hatálya alá tartozó, állami felelősséggel tevékenykedő bármely jogi személy által foganatosított intézkedések; vagy

c) a szintén állami ellenőrzés alá tartozó kiegészítő tevékenységek esetében a célra hivatalosan felesküdött bármely természetes személy által foganatosított intézkedések,

feltéve, hogy a b) és a c) pontban említett személyeknek az intézkedésekből semmiféle saját hasznuk nem származik.

F. Kis EK"A" csomagolási egységek: nem takarmánynövények termesztésére szánt vetőmagkeveréket tartalmazó csomagok, amelyeknek nettó súlya a 2 kg-ot nem haladja meg, leszámítva megfelelő esetben a granulált rovarirtókat, drazsírozó anyagokat vagy egyéb szilárd adalékanyagokat.

G. Kis EK"B" csomagolási egységek: elit vetőmag minősített vetőmagot, kereskedelmi vetőmagot, illetve - ha az érintett csomagok nem kis EK"A" csomagolási egységek - vetőmagkeveréket tartalmazó csomagok, amelyek nettó súlya a 10 kg-ot nem haladja meg, leszámítva megfelelő esetben a granulált rovarirtókat, drazsírozó anyagokat vagy egyéb szilárd adalékanyagokat.

(1a) Az (1) bekezdés A. szakaszában említett fajtajegyzék módosításait a 21. cikkben megállapított eljárásnak megfelelően fogadják el.

(1b) Az ennek az irányelvnek a rendelkezései szerint minősíthető különböző fajtákat, beleértve a komponenseket is, a 21. cikkben megállapított eljárással összhangban kell leírni és meghatározni.

(1d) A tagállamok számára a 21. cikkben megállapított eljárásnak megfelelően engedélyezhető, hogy egy adott tagállam termelése tekintetében egy vagy több érintett fajtára vonatkozóan eltekintsenek a II. melléklet 1. szakasza 2. pontja B. bekezdésének (1) albekezdésében található feltétel alkalmazásától, amennyiben az ökológiai körülmények és a korábbi tapasztalatok alapján feltételezhető, hogy a II. melléklet 1. szakaszának 2. pontjában található táblázat 13. oszlopában megállapított szabványok követelményei teljesülnek.

(2) A tagállamok az ennek az irányelvnek megfelelő törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések hatálybalépését követő legfeljebb négy évig terjedő átmeneti időszak során és az (1) bekezdés C. részétől eltérve minősített vetőmagként minősíthetik a valamely tagállamban az adott időpontban hatályos eljárás alapján hivatalosan ellenőrzött olyan vetőmagból közvetlenül előállított vetőmagot, amely az ebben az irányelvben előírt elveknek megfelelően elit vetőmagként vagy minősített vetőmagként minősített vetőmagokkal megegyező biztosítékkal rendelkezik.

(3) Amennyiben az (1) bekezdés B. 1.d) pontjában, az (1) bekezdés B. 2.d) pontjában, az (1) bekezdés C. d) pontjában, az (1) bekezdés Ca. d) pontjában, az (1) bekezdés Cb. d) pontjában és az (1) bekezdés D. c) pontjában meghatározott hatósági felügyelet mellett végzett vizsgálat végrehajtására kerül sor, a következő követelményeknek kell megfelelni:

A. Szántóföldi ellenőrzés

a) A felügyelők:

i. rendelkeznek a szükséges műszaki képesítéssel;

ii. a vizsgálatok elvégzéséből személyes hasznuk nem származik;

iii. rendelkeznek az érintett tagállam vetőmag-minősítő hatósága által kiadott hatósági engedéllyel, amely tartalmazza az ellenőrök eskütételét vagy egy általuk aláírt írásbeli nyilatkozatot, amelyben kötelezik magukat a hatósági vizsgálatokra vonatkozó szabályok betartására;

iv. hatósági felügyelet mellett vizsgálatokat hajtanak végre a hatósági vizsgálatokra alkalmazott előírásoknak megfelelően.

b) A vizsgálandó vetőmagtermést olyan vetőmagból termesztették, amely hatósági utóellenőrzésen ment keresztül, amelynek eredményei kielégítőek voltak.

c) A vetőmagtermés egy részének ellenőrzését hatósági ellenőrök végzik. Ezen rész arányának legalább 5%-nak kell lennie.

d) A vetőmagtermésből betakarított vetőmagtételek mintáiból egy rész kivételre kerül a hatósági utóellenőrzésre, valamint - ahol szükséges - a fajtaazonosság és tisztaság ellenőrzésére irányuló hatósági laboratóriumi vetőmagvizsgálatra.

e) A tagállamok szabályokat állapítanak meg a hatósági felügyelet mellett végzett vizsgálatra vonatkozó, ezen irányelv szerint elfogadott nemzeti rendelkezések megsértésére alkalmazható szankciókat illetően. Az előírt szankcióknak hatékonyaknak, arányosaknak és visszatartó erejűeknek kell lenniük. A szankciók magukban foglalhatják az a) pont iii. alpontjában előírt engedély visszavonását az olyan hatósági engedéllyel rendelkező ellenőröktől, akikről bebizonyosodik, hogy szándékosan vagy gondatlanul megsértették a hatósági vizsgálatra vonatkozó szabályokat.

A tagállamok biztosítják, hogy ilyen szabálysértés esetén megsemmisítik azon vetőmag minősítését, amelyből a mintavétel történt, kivéve ha bebizonyosodik, hogy az érintett vetőmag mégis megfelel valamennyi előírt követelménynek.

B. Vetőmagvizsgálat

a) A vetőmagvizsgálatot az érintett tagállam vetőmag-minősítő hatósága által - erre a célra - engedélyezett vetőmagvizsgáló laboratóriumok végzik a b)-d) pontban megállapított feltételek szerint.

b) A laboratórium vezető vetőmagelemzővel rendelkezik, aki közvetlenül felel a laboratórium szakmai tevékenységéért és rendelkezik a vetőmagvizsgáló laboratórium szakmai vezetéséhez szükséges képzettséggel.

A laboratórium vetőmagelemzői rendelkeznek a szükséges műszaki képesítéssel, amelyet a hatósági vetőmagelemzőkre alkalmazandó feltételek mellett szervezett tanfolyamokon szereztek meg, és arról hatósági vizsga keretében bizonyságot tettek.

A laboratórium az engedély keretein belül a vetőmag-minősítő hatóság által hatóságilag a vetőmagvizsgálat céljára megfelelőnek minősített helyiségben és berendezésekkel működik.

A laboratórium a vetőmagvizsgálatot a szokásos nemzetközi módszereknek megfelelően végzi.

c) A vetőmagvizsgáló laboratórium:

i. független laboratórium;

vagy

ii. valamely vetőmag-vállalkozáshoz tartozó laboratórium.

Az ii. alpontban említett esetben a laboratórium kizárólag azon vetőmag-vállalkozás megbízásából előállított vetőmagtételeken végezhet vetőmagvizsgálatot, amely vetőmag-vállalkozáshoz tartozik, kivéve ha ettől eltérő megállapodás születik a vetőmag-vállalkozás, a minősítést kérő és a vetőmag-minősítő hatóság között.

d) A vetőmagvizsgáló laboratórium vetőmagvizsgáló tevékenységét a vetőmag-minősítő hatóság megfelelő módon felügyeli.

e) A d) pontban említett felügyelet céljából hatósági minősítésre beadott vetőmagtételek egy részén ellenőrző vetőmagvizsgálatot hajtanak végre. Ezt a mennyiséget elvben a lehető legegyenletesebb mértékben kell elosztani a vetőmag-minősítésre vetőmagot beadó természetes és jogi személyek és a beadott vetőmagfajták között, ugyanakkor irányulhat bizonyos kétségek tisztázására is. Ennek az aránynak legalább 5%-nak kell lennie.

f) A tagállamok szabályokat állapítanak meg ezen - hatósági felügyelet mellett végzett vizsgálatra vonatkozó - irányelv szerint elfogadott nemzeti rendelkezések megsértésére alkalmazható szankciókat illetően. Az előírt szankcióknak hatékonyaknak, arányosaknak és visszatartó erejűeknek kell lenniük. A szankciók magukban foglalhatják a hatósági engedéllyel rendelkező vetőmagvizsgáló laboratóriumok a) pontban előírt engedélyének visszavonását a hatósági vizsgálatokat szabályozó előírások szándékos vagy gondatlan megsértése esetén. A tagállamok biztosítják, hogy ilyen szabálysértés esetén megsemmisítik azon vetőmag minősítését, amelyből a mintavétel történt, kivéve ha bebizonyosodik, hogy az érintett vetőmag mégis megfelel valamennyi előírt követelménynek.

(4) A 21. cikkben megállapított eljárásnak megfelelően további intézkedéseket lehet elfogadni a hivatalos felügyelet mellett végzett vizsgálatok végrehajtására.

3. cikk

(1) A tagállamok előírják, hogy a:

Brassica napus L. var. napobrassica (L.) Rchb.

Brassica oleracea L. convar. acephala (DC.) Alef. var. medullosa Thell. + var. viridis L.

Dactylis glomerata L.

Festuca arundinacea Schreber

Festuca pratensis Hudson

Festuca rubra L. x Festulolium

Galega orientalis L.Keleti kecskeruta

Lolium multiflorum Lam.

Lolium perenne L.

Lolium x boucheanum Kunth

Phleum pratense L.

Medicago sativa L.

Medicago x varia T. Martyn

Pisum sativum L.

Raphanus sativus L. var. oleiformis Pers.

Trifolium repens L.,

valamint 1971. július 1-jétől a Trifolium pratense L. vetőmagja csak abban az esetben hozható forgalomba, ha azt "elit vetőmagként" vagy "minősített vetőmagként" hivatalosan minősítették -----.

(1a) A Spanyol Királyság a 21. cikkben megállapított eljárással összhangban 1989. december 31-éig felhatalmazható arra, hogy kivételeket írjon elő az (1) bekezdésben foglaltak alól a Medicago sativa, a Brassica oleracea convar. acephala és a Raphanus sativus fajok vetőmagjai esetében.

(2) A tagállamok előírják, hogy az (1) bekezdésben felsoroltaktól eltérő nemzetségekhez és fajokhoz tartozó takarmánynövények vetőmagját csak abban az esetben lehessen forgalomba hozni, ha azt "elit vetőmagként" vagy "minősített vetőmagként" hivatalosan minősítették, vagy az kereskedelmi vetőmag -----.

(3) A Bizottság a 21. cikkben megállapított eljárásnak megfelelően előírhatja, hogy bizonyos határidőket követően az (1) bekezdésben felsoroltaktól eltérő nemzetségekhez és fajokhoz tartozó takarmánynövény-vetőmagokat csak abban az esetben lehessen forgalomba hozni, ha azokat "elit vetőmagként" vagy "minősített vetőmagként" hivatalosan minősítették.

(4) A tagállamok biztosítják, hogy a hivatalos vizsgálatokat a jelenleg érvényben lévő nemzetközi módszereknek megfelelően végezzék, amennyiben léteznek ilyen módszerek.

3a. cikk

A 3. cikk (1) bekezdése ellenére a tagállamok biztosítják, hogy

- az elit vetőmag előtti generációk nemesített vetőmagja, valamint

- feldolgozási célból forgalmazott termesztett vetőmag, feltéve hogy a vetőmag azonossága biztosított,

forgalomba hozható.

4. cikk

A tagállamok mindazonáltal a 3. cikk rendelkezéseitől eltérve:

a) engedélyezhetik olyan elit vetőmagok hivatalos minősítését és forgalmazását, amelyek a csírázás tekintetében nem felelnek meg a II. mellékletben megállapított feltételeknek; hasonló eltérés engedélyezhető továbbá a Trifolium pratense minősített vetőmagjai tekintetében, abban az esetben, ha ezeket a vetőmagokat minősített vetőmagok további előállítására szánják.

A fent meghatározott esetekben valamennyi szükséges intézkedést meg kell tenni annak biztosítására, hogy a szállító garantálja a meghatározott csírázást, amelyet forgalmazási céllal külön címkén kell feltüntetnie, amelynek tartalmaznia kell a szállító nevét, címét, illetve a vetőmagtétel referenciaszámát;

b) annak érdekében, hogy a vetőmagok gyorsan rendelkezésre álljanak, függetlenül attól a ténytől, hogy még nem végezték el a II. mellékletben a csírázásra vonatkozó feltételeknek való megfelelést ellenőrző hivatalos vizsgálatot, engedélyezhetik az "elit vetőmag", "minősített vetőmag" illetve "kereskedelmi vetőmag" kategóriákba tartozó vetőmagok hivatalos minősítését, illetve engedélyezését és forgalmazását a kereskedelmi forgalomban fellépő első vásárlóig. A hivatalos minősítés vagy engedély csak abban az esetben adható meg, ha bemutatták a vetőmagra vonatkozó ideiglenes analitikai jelentést, és megadták az első átvevő nevét és címét; az összes szükséges intézkedést meg kell tenni annak biztosítására, hogy a szállító garantálja az előzetes elemzés során megállapított csírázást; ezt a csírázási arányt forgalmazási céllal külön címkén kell feltüntetni, amelynek tartalmaznia kell a szállító nevét és címét, valamint a tétel referenciaszámát.

Ezeket a rendelkezéseket nem kell alkalmazni a harmadik országokból importált vetőmagokra, kivéve, ha ezt a 15. cikk a közösségen kívüli szaporítás tekintetében másképp nem írja elő.

Az a), vagy a b) pontokban biztosított eltérési lehetőségekkel élő tagállamok kölcsönös közigazgatási segítséget nyújtanak az ellenőrzés területén.

4a. cikk

(1) A 3. cikk (1) bekezdése ellenére a tagállamok a saját területükön engedélyezhetik a termelők számára, hogy forgalomba hozzanak:

a) kisebb vetőmagmennyiségeket tudományos célokra, vagy szelekciós munkára;

b) megfelelő vetőmagmennyiségeket egyéb vizsgálati, vagy kísérleti célból, feltéve hogy az olyan fajtákhoz tartozik, amelyre vonatkozóan a jegyzékbe való felvételi kérelmet a kérdéses tagállamban már benyújtották.

Géntechnológiával módosított anyag esetében az ilyen jóváhagyás csak akkor adható meg, ha az emberi egészségre és a környezetre gyakorolt káros hatások elkerülésére az összes szükséges intézkedést megtették. Az ebben a tekintetben végrehajtandó környezeti kockázat felmérésére vonatkozóan a 70/457/EGK irányelv 7. cikke (4) bekezdésének rendelkezései alkalmazandók a megfelelő módon.

(2) Azok a célok, amelyekre az (1) bekezdés b) pontjában említett engedélyek adhatók, a csomagok jelölésére vonatkozó rendelkezések, valamint a mennyiségek és azok a feltételek, amelyek alapján a tagállamok ilyen engedélyeket adhatnak, a 21. cikkben szabályozott eljárásnak megfelelően kerülnek meghatározásra.

(3) A tagállamok által az irányelv elfogadásának dátuma előtt, a saját területükön, az (1) bekezdésben meghatározott célokból a termelők számára megadott engedélyek a (2) bekezdésben említett rendelkezések meghatározásáig érvényben maradnak. Ezen időponttól kezdve minden engedélynek meg kell felelnie a (2) bekezdés szerint megállapított rendelkezéseknek.

5. cikk

A tagállamok az I. és II. mellékletekben megállapított feltételeket illetően további, illetve szigorúbb előírásokat is bevezethetnek a saját területükön termesztett kereskedelmi vetőmagok minősítésére és vizsgálatára vonatkozóan.

5a. cikk

A Lupinus spp., Pisum sativum, Vicia spp. és Medicago sativa vetőmagjának minősítését a tagállamok az első generáció minősített vetőmagjára korlátozhatják.

6. cikk

A tagállamok előírják, hogy a genealógiai komponensek szükséges leírását a nemesítő kérésre bizalmasan kezeljék.

7. cikk

(1) A tagállamok előírják, hogy a fajtaellenőrzéshez, a vetőmag-minősítés céljából végzett vizsgálathoz és a kereskedelmi vetőmag vizsgálatához a mintavétel hivatalosan, vagy hatósági felügyelet mellett, megfelelő módszerek szerint történjék. Azonban a 19. cikk értelmében az ellenőrzés céljából végrehajtott vetőmag-mintavétel hatóságilag történik.

(1a) Amennyiben az (1) bekezdésben meghatározott hatósági felügyelet mellett végzett vetőmag-mintavétel végrehajtására kerül sor, a következő követelményeknek kell megfelelni:

a) A vetőmag-mintavételt az érintett tagállam vetőmag-minősítő hatósága által - erre a célra - engedélyezett vetőmag-mintavevők végzik a b), c) és d) pontban megállapított feltételek szerint.

b) A vetőmag-mintavevők rendelkeznek a szükséges műszaki képesítéssel, amelyet a hatósági vetőmag-mintavevőkre alkalmazandó feltételek mellett szervezett tanfolyamokon szereztek meg, és arról hatósági vizsga keretében bizonyságot tettek.

A vetőmag-mintavételt a szokásos nemzetközi módszereknek megfelelően végzik.

c) A vetőmag-mintavevők:

i. független természetes személyek;

ii. olyan természetes vagy jogi személyek által alkalmazott személyek, akik vagy amelyek tevékenységi köre nem foglalja magában a vetőmag-előállítást, a vetőmagtermesztést, a vetőmag-feldolgozást vagy a vetőmag-kereskedelmet;

vagy

iii. olyan természetes vagy jogi személyek által alkalmazott személyek, akik vagy amelyek tevékenységi köre magában foglalja a vetőmag-előállítást, a vetőmagtermesztést, a vetőmag-feldolgozást vagy a vetőmag-kereskedelmet.

Az iii. alpontban említett esetben a vetőmag-mintavevő kizárólag a munkaadója megbízásából előállított vetőmagtételeken végezhet vetőmag-mintavételt, kivéve ha erről a munkaadója, a minősítést kérő és a vetőmag-minősítő hatóság ettől eltérően állapodik meg.

d) A vetőmag-mintavevők tevékenységét a vetőmag-minősítő hatóság megfelelően felügyeli. Amennyiben automatikus mintavétel történik, úgy a megfelelő eljárásokat be kell tartani és azokat hatóságilag felügyelni kell.

e) A d) pontban említett felügyelet céljából hatósági minősítésre beadott vetőmagtételek egy részén hatósági vetőmag-mintavevők ellenőrző mintavételt hajtanak végre. Ezt az arányt általában a lehető legegyenletesebb mértékben kell elosztani a vetőmag-minősítésre vetőmagot beadó természetes és jogi személyek és a beadott vetőmagfajták között, ugyanakkor irányulhat bizonyos kétségek tisztázására is. Ennek a mennyiségnek legalább 5%-nak kell lennie. Ezen ellenőrző mintavétel nem alkalmazható automatikus mintavétel esetén.

A tagállamok a hatóságilag vett vetőmagmintákat összehasonlítják az ugyanazon vetőmagtételből származó, hatósági felügyelet mellett vett mintákkal.

f) A tagállamok szabályokat állapítanak meg a hatósági felügyelet mellett végzett vizsgálatra vonatkozó, ezen irányelv szerint elfogadott nemzeti rendelkezések megsértésére alkalmazható szankciókat illetően. Az előírt szankcióknak hatékonyaknak, arányosaknak és visszatartó erejűeknek kell lenniük. A szankciók magukban foglalhatják a hatóságilag engedélyezett vetőmag-mintavevők a) pontban előírt engedélyének visszavonását a hatósági vizsgálatokat szabályozó előírások szándékos, vagy gondatlan megsértése esetén. A tagállamok biztosítják, hogy ilyen szabálysértés esetén megsemmisítik azon vetőmag minősítését, amelyből a mintavétel történt, kivéve ha bebizonyosodik, hogy az érintett vetőmag mégis megfelel valamennyi előírt követelménynek.

(1b) A 21. cikk (2) bekezdésében megállapított eljárásnak megfelelően további intézkedéseket lehet elfogadni a hatósági felügyelet mellett végzett vetőmag-mintavétel végrehajtására vonatkozóan.

(2) A minősítendő vetőmagok vizsgálatához és a kereskedelmi vetőmagok vizsgálatához a mintákat homogén tételekből kell venni; a III. melléklet tartalmazza a tételek maximális súlyát és a minták minimális súlyát.

8. cikk

(1) A tagállamok előírják, hogy az elit vetőmagok, a minősített vetőmagok és a kereskedelmi vetőmagok kizárólag megfelelően homogén tételek és zárolt csomagolásban legyenek forgalmazhatók, amelyeken a 9. és 10. vagy 10a. cikkben előírásainak megfelelően fémzár és jelölés található.

(2) A tagállamok kis mennyiségeknek a végfogyasztóhoz történő forgalmazása céljából előírhatnak az (1) bekezdés rendelkezéseitől való eltéréseket a csomagolást, a zárolást és a jelölést illetően.

9. cikk

(1) A tagállamok előírják, hogy az elit vetőmagok, a minősített vetőmagok és a kereskedelmi vetőmagok csomagolását, kivéve ha a két utóbbi kategóriába tartozó vetőmagot kis EK"B" csomagolási egység formájában hozzák forgalomba, hivatalosan, vagy hivatalos felügyelet mellett kell zárolni oly módon, hogy azokat ne lehessen felnyitni a zárolási-rendszer megsértése nélkül, illetve anélkül, hogy akár a 10. cikk (1) bekezdésében meghatározott hatósági címkén, akár a csomagoláson a beavatkozásnak látható nyoma ne maradna.

A zárolás biztosítása érdekében a zárolási rendszernek legalább a fent említett címkéből vagy a csomagolásra erősített hivatalos zárból kell állnia.

A második albekezdésben előírt intézkedések nem szükségesek abban az esetben, ha nem újrahasználható zárolási rendszert használnak.

A 21. cikkben megállapított eljárással összhangban megállapítható, hogy megfelel-e egy adott zárolási rendszer e bekezdés rendelkezéseinek.

(2) A tagállamok előírják, hogy a kis EK"B" csomagolási egységeket kivéve a csomagokat kizárólag hivatalosan vagy hivatalos felügyelet mellett lehessen egy vagy több alkalommal visszazárni. A csomagok visszazárása esetén a visszazárás tényét, a visszazárás dátumát és az ezekért felelős hatóság nevét fel kell tüntetni a 10. cikk (1) bekezdésében előírt címkén.

(3) A tagállamok előírják, hogy a kis EK"B" csomagolási egységeket csak hivatalosan vagy hivatalos felügyelet mellett zárolják oly módon, hogy azokat ne lehessen felnyitni a zárolási rendszer megsértése nélkül, illetve anélkül, hogy akár a címkén, akár a csomagoláson a beavatkozásnak látható nyoma ne maradna. A 21. cikkben megállapított eljárással összhangban megállapítható, hogy megfelel-e egy adott zárolási rendszer e bekezdés rendelkezéseinek. A csomagokat egy vagy több alkalommal kizárólag hivatalos felügyelet mellett szabad visszazárni.

10. cikk

(1) A tagállamok előírják, hogy az elit vetőmagot, a minősített vetőmagot és a kereskedelmi vetőmagot tartalmazó csomagolási egységek, kivéve ha az utóbbi két kategóriába tartozó vetőmagokat kis EK"B" csomagolási egységek formájában hozzák forgalomba:

a) külsejükön korábban nem használt hatósági címkével legyenek ellátva, amely eleget tesz a IV. melléklet A. részében megállapított feltételeknek, és amelyen a Közösség valamely hivatalos nyelvén megfogalmazott információ található. A címke színe az elit vetőmag esetében fehér, az elit vetőmagot követő első generációs minősített vetőmag esetében kék, az ezt követő generációkhoz tartozó minősített vetőmag esetében piros, kereskedelmi vetőmag esetében pedig barna legyen. Abban az esetben, ha kilyukasztott címkét használnak, a címke rögzítését minden esetben hatósági pecséttel kell biztosítani. Ha a 4. cikk a) pontjának hatálya alá tartozó esetekben az elit vetőmag, illetve a minősített vetőmag a csírázás tekintetében nem felel meg a II. mellékletben megállapított feltételeknek, a címkén ezt a tényt fel kell tüntetni. Engedélyezni kell az öntapadó hatósági címkék használatát. A 21. cikkben megállapított eljárásnak megfelelően engedélyezni lehet az előírt adatoknak a csomagolási egységre a mintacímke szerint és hatósági felügyelet mellett, letörölhetetlen módon történő nyomtatását;

b) tartalmazzanak egy, a címke színével megegyező színű olyan okmányt, amelyben legalább a IV. melléklet A. része I. szakaszának a) pontja 3., 4. és 5. alpontjában, a kereskedelmi vetőmag esetében pedig a b) pontja 2., 4. és 5. alpontjában előírt adatok szerepelnek. Ezt az okmányt úgy kell megszövegezni, hogy ne lehessen összetéveszteni az a) pontban említett hatósági címkével. Nincs szükség erre az okmányra abban az esetben, ha az adatokat a csomagolási egységen letörölhetetlen nyomtatással tüntetik fel, vagy ha az a) pont rendelkezéseinek megfelelően öntapadó címkét vagy eltéphetetlen anyagú címkét használnak.

10a. cikk

(1) A tagállamok előírják, hogy a kis EK"B" csomagolási egységeken:

a) a külsejükön a IV. melléklet B. részének megfelelően fel kell tüntetni a szállítói címkét, egy nyomtatott feliratot vagy pecsétet a Közösség valamely hivatalos nyelvén; átlátszó csomagolás esetén ezt a címkét a csomag belsejében is el lehet helyezni, feltéve hogy az a csomagoláson keresztül olvasható; a címke színére vonatkozólag a 10. cikk (1) bekezdésének a) pontját kell alkalmazni;

b) a külsejükön vagy az a) albekezdésben előírt szállítói címkén hivatalosan kiadott sorszám található; ha hivatalos öntapadó címkét használnak, annak színére vonatkozólag a 10. cikk (1) bekezdésének a) pontját kell alkalmazni; az említett sorszám felhelyezésének módszerét a 21. cikkben megállapított eljárással összhangban lehet rögzíteni.

(2) A tagállamok előírhatják a területükön csomagolt kis EK"B" csomagolási egységek jelölésére a IV. melléklet B. részében meghatározott információ egy részét tartalmazó hivatalos öntapadó címkék használatát; amennyiben az információt ilyen címkén adják meg, az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott jelölés nem szükséges.

10b. cikk

A tagállamok rendelkezhetnek arról, hogy kérésre kis EK B vetőmagcsomagokat a 9. cikk (1) bekezdésének és a 10. cikknek megfelelően hivatalosan, illetve hivatalos felügyelet mellett fémzárolják és jelöljék.

10c. cikk

A tagállamok valamennyi szükséges intézkedést megteszik annak biztosítására, hogy a vetőmag kis csomagolási egységei esetén a vetőmag fajtaazonossága ellenőrizhető legyen, különösen a vetőmag tételek felosztásakor. Ebből a célból előírhatják, hogy a területükön felosztott kis csomagolási egységeket hivatalosan vagy hivatalos felügyelet mellett kell zárolni.

10d. cikk

(1) A tagállamok a 8., 9. és 10. cikktől eltérve egyszerűsíthetik a "minősített vetőmag" kategóriába tartozó magok végfelhasználónak ömlesztett formában történő forgalmazása esetén a zárolásra és a csomagok címkézésére vonatkozó rendelkezéseiket.

(2) A fenti (1) bekezdés szerinti eltérés alkalmazásának feltételeit a 21. cikk (2) bekezdésében említett eljárásnak megfelelően kell meghatározni.

Az ilyen intézkedések elfogadásáig a 94/650/EK bizottsági határozat ( 1 ) 2. cikkében meghatározott feltételeket kell alkalmazni

11. cikk

(1) A 21. cikkben szabályozott eljárásnak megfelelően, rendelkezni lehet arról, hogy a tagállamok kérhetik, hogy ezen irányelvben előírtaktól eltérő esetekben az elit vetőmag, a minősített vetőmag, vagy kereskedelmi vetőmag csomagjai szállítói címkével rendelkezzenek (ami lehet a hatósági címkétől különböző címke, illetve lehet a magára a csomagra nyomtatott szállítói információ), illetve azt, hogy a 21. cikkben szabályozott eljárásnak megfelelően, az Avena fatua jelenlétével kapcsolatban meghatározott különleges feltételeknek megfelelő vetőmagtételeket az ezen feltételek teljesítését igazoló hivatalos bizonyítvány kísérje.

(2) Az ilyen címkéken közlendő részleteket szintén a 21. cikkben szabályozott eljárással összhangban határozzák meg.

11a. cikk

Egy géntechnológiával módosított fajta vetőmagja esetében minden hatósági, vagy egyéb címke, illetve dokumentum, amelyet ennek az irányelvnek a rendelkezései alapján a vetőmagtételhez rögzíttettek, illetve azt kíséri, egyértelműen jelzi, hogy a fajta géntechnológiai módosításon ment át.

12. cikk

A tagállamok előírják, hogy az elit vetőmag, a minősített vetőmag, illetve a kereskedelmi vetőmag bármely vegyi kezelésének tényét a hatósági címkén vagy a szállítói címkén és a csomagoláson vagy annak belsejében fel kell tüntetni.

13. cikk

(1) A tagállamok meghatározzák, hogy különböző nemzetségek, fajok és fajták vetőmagkeveréke forgalomba hozható:

- amennyiben azt nem takarmánynövényként való felhasználásra szánták, amely esetben a keverékek tartalmazhatják takarmánynövények, valamint olyan növények vetőmagjait, amelyek ennek az irányelvnek az alkalmazásában nem takarmánynövények,

- amennyiben azt takarmánynövényként való felhasználásra szánták, amely esetben a keverék tartalmazhatja a 66/401/EGK, 66/402/EGK, 69/208/EGK, illetve 70/458/EGK irányelvekben felsorolt növényfajok vetőmagjait, a 70/457/EGK irányelv 4. cikke (2) bekezdésének a) pontjában említett fajták kivételével,

- amennyiben azt a 22a. cikk b) pontjában említett növénygenetikai források megőrzésével összefüggésben a természetes környezet megőrzésében történő felhasználásra szánták, amely esetben a keverékek tartalmazhatják takarmánynövények, valamint olyan növények vetőmagjait, amelyek ennek az irányelvnek az alkalmazásában nem takarmánynövények.

Az első és második francia bekezdésben előírt esetekben a keverékek különböző alkotóelemeinek, amennyiben azok a 66/401/EGK, 66/402/EGK, 69/208/EGK és 70/458/EGK irányelvekben felsorolt növényfajok valamelyikéhez tartoznak, a keverés előtt meg kell felelniük a rájuk alkalmazott forgalmazási szabályoknak.

Az egyéb feltételek, beleértve a vetőmagkeverékeket előállító vállalatok technikai jóváhagyását a címkén, a keverékek előállításának ellenőrzését, valamint az elsődleges összetevők tételeiből és a kész keverékből történő mintavételt, a 21. cikkben szabályozott eljárásnak megfelelően kerülnek meghatározásra.

A harmadik francia bekezdés esetében azok a feltételek, amelyek alapján az ilyen keverékek forgalmazhatók, a 21. cikkben szabályozott eljárásnak megfelelően kerülnek meghatározásra.

(2) A 8., 9., 10b., 11. és 12. cikket, valamint - feltéve, hogy a címke színe zöld - a 10. és 10a. cikket kell alkalmazni. Ebből a célból a kis EK"A" csomagolási egységek kis EK"B" csomagolási egységnek minősülnek.

Mindazonáltal a kis EK"A" csomagolási egységek tekintetében nincsen szükség a 10a. cikk (1) bekezdésének b) pontjában előírt hivatalosan kiadott sorszámra.

A (2) bekezdés alkalmazása során a tagállamok kis csomagolási egységek tekintetében engedélyezhetnek eltéréseket ettől az irányelvtől a maximális mennyiségeket és a jelölés során feltüntetendő információkat illetően, ha ezeken a csomagokon feltüntetik a következő jelölést:"kizárólag ...-ban (az érintett tagállam neve) történő forgalmazásra engedélyezve."

13a. cikk

Az ezen irányelvben meghatározott bizonyos rendelkezések fejlesztése lehetőségeinek kutatása céljából átmeneti kísérletek pontosan meghatározott feltételek szerinti, közösségi szinten történő szervezéséről lehet határozni a 21. cikkben szabályozott előírások szerint.

Ezeknek a kísérleteknek a keretében a tagállamok mentesülhetnek az ebben az irányelvben megállapított bizonyos kötelezettségek alól. A kötelezettségek alóli mentesülés mértékét a vonatkozó rendelkezésekre történő utalással kell meghatározni. A kísérletek időtartama a 7 évet nem haladhatja meg.

14. cikk

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a vetőmagra, amelyet ennek az irányelvnek akár kötelező, akár nem kötelező rendelkezései alapján hoztak forgalomba, ne vonatkozzanak az ezen, vagy bármely más irányelven kívül forgalmazási korlátozások tulajdonságaikat, vizsgálati követelményeiket, jelölésüket és fémzárolásukat illetően.

(1a.) A Bizottság a 21. cikkben előírt eljárás szerint engedélyezi, hogy a takarmánynövények vetőmagjának egy vagy több tagállam egész területén vagy egyes részein történő forgalomba hozatalához e vetőmagok Avena fatua-tartalmát illetően szigorúbb szabályokat hozzanak, mint a II. mellékletben megállapított szabályok, amennyiben ezeknek a vetőmagoknak a belföldi termelésére hasonló szabályokat alkalmaznak, és amennyiben Avena futua-írtási kampányra ténylegesen sor kerül az érintett régió takarmánynövény-kultúráiban.

14a. cikk

Azok a feltételek, amelyek alapján az elit vetőmag előtti generációk nemesített vetőmagja a 3a. cikk első francia bekezdése szerint forgalomba hozható, a következők:

a) annak az illetékes minősítő hatóság által az elit vetőmag minősítésére vonatkozó előírásoknak megfelelően elvégzett hivatalos ellenőrzésen kellett átesnie;

b) ezen irányelv rendelkezéseinek megfelelően kell csomagolni, és

c) a csomagolásokat hatósági címkével kell ellátni, legalább a következő adatok feltüntetésével:

- minősítő hatóság és tagállam megnevezése vagy ezek megkülönböztető rövidítése,

- a tétel referenciaszáma,

- a fémzárolás hónapja és éve, vagy

- a minősítési céljából történt utolsó hivatalos mintavétel hónapja és éve,

- faj, latin betűkkel növénytani neve szerint feltüntetve, adott esetben rövidített formában, a névadó megnevezése nélkül,

- fajta, legalább latin betűkkel feltüntetve,

- a "szuperelit vetőmag" megjelölés,

- a "minősített vetőmag", vagy az "első generációs minősített vetőmag" kategóriák vetőmagját megelőző generációk száma.

A címke színe fehér, átlós, lila csíkkal.

15. cikk

(1) A tagállamok előírják, hogy az olyan takarmánynövény-vetőmagot,

- amelyet közvetlenül egy vagy több tagállamban, illetve a 16. cikk (1) bekezdésének b) pontja szerint egyenértékűséget élvező harmadik országban hivatalosan minősített elit vetőmagból vagy minősített vetőmagból állítottak elő, illetve amelyet közvetlenül egy valamely tagállamban hivatalosan minősített elit vetőmag és egy ilyen harmadik országban hivatalosan minősített elit vetőmag keresztezésével állítottak elő, és

- amelyet egy másik tagállamban takarítottak be,

kérésre, és a 70/457/EGK irányelv rendelkezéseinek sérelme nélkül, minősített vetőmagként hivatalosan minősíteni kell bármely tagállamban, abban az esetben, ha a szóban forgó vetőmagon elvégezték az I. mellékletben megállapított feltételeknek megfelelő szántóföldi vizsgálatot az adott kategóriára, és ha a hivatalos vizsgálat megállapította, hogy az adott kategóriára vonatkozó, a II. mellékletben megállapított feltételeket a vetőmag kielégíti.

Ha ezekben az esetekben a vetőmagot közvetlenül az elit vetőmagot megelőző generációhoz tartozó hivatalosan minősített vetőmagból állították elő, a tagállamok engedélyezhetik az elit vetőmagként történő hivatalos minősítést is, abban az esetben, ha az adott kategóriára vonatkozó feltételeknek a vetőmag eleget tesz.

(2) Azt a takarmánynövény-vetőmagot, amelyet a Közösség területén takarítottak be, és amelyet az (1) bekezdés szerinti minősítésre szánnak:

- a 9. cikk (1) bekezdésének megfelelően csomagolják, és olyan hatósági címkével látják el, ami kielégíti az V. melléklet A. és B. részében szabályozott feltételeket, és

- az V. melléklet C. részében szabályozott feltételeket kielégítő hivatalos dokumentum kíséri.

Az első albekezdés csomagolásra és címkézésre vonatkozó előírásai figyelmen kívül hagyhatók, amennyiben a szántóföldi ellenőrzésért felelős hatóságok megegyeznek azokkal a hatóságokkal, amelyek a nem véglegesen minősített vetőmagoknak a minősítésére állítják ki a dokumentumokat, valamint azok minősítésért felelősek, illetve ha az egyes illetékes hatóságok a kivételről megegyeznek.

egyértelműen jelzi, hogy a fajta géntechnológiai módosításon ment át.

(3) A tagállamok azt is előírják, hogy a harmadik országban betakarított takarmánynövény-vetőmagokat, kérelem esetén, hatóságilag "minősített vetőmag"-ként minősítsék, ha:

a) előállítása közvetlenül:

i. olyan elit vetőmagból vagy minősített vetőmagból történt, amelyet hatóságilag minősítettek egy vagy több tagállamban, vagy olyan harmadik országban, amelynek eljárását a 16. cikk (1) bekezdésének b) pontja értelmében a tagállamok egyenértékűként ismertek el,

vagy

ii. valamely tagállamban hatóságilag minősített elit vetőmag és egy - az i. alpontban említett - harmadik országban hatóságilag minősített elit vetőmag keresztezéséből;

b) átesett a 16. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti, egyenértékűségről szóló határozatban az érintett kategóriára megállapított feltételeket kielégítő szántóföldi ellenőrzésen;

c) a hatósági vizsgálat kimutatta, hogy teljesülnek a II. mellékletben ugyanezen kategóriára megállapított feltételek.

16. cikk

(1) A Tanács a Bizottság javaslata alapján minősített többséggel határozza meg, hogy

a) a 15. cikkben előírt esetben a harmadik országban elvégzett szántóföldi ellenőrzések megfelelnek-e az I. mellékletben megállapított feltételeknek;

b) a harmadik országban betakarított és jellemzőit, vizsgálati szabályait, fajtaazonosságának biztosítását, jelölését és ellenőrzését tekintve azonos garanciákat nyújtó takarmánynövény-vetőmag az említett vonatkozásokban egyenértékű a Közösségben betakarított vetőmaggal, és megfelel ezen irányelv rendelkezéseinek.

(2) A tagállamok az (1) bekezdés alapján maguk is hozhatnak harmadik országra vonatkozó határozatokat, amennyiben a Tanács az adott országgal kapcsolatban még nem hozott semmiféle határozatot ennek az irányelvnek a keretében. Ez a jog 1978. július 1-jén hatályát veszti.

(3) Az (1) és (2) bekezdéseket kell alkalmazni minden új tagállam tekintetében is a belépés napjától addig a napig, amelyen hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek megfeleljenek.

(4) Paragraph 1 shall also apply to the territory of the former German Democratic Republic until 31 December 1991. Detailed rules for application may be adopted in accordance with the procedure laid down in Article 21.

17. cikk

(1) A Közösségben az elit vetőmagok, a minősített vetőmagok, illetve a kereskedelmi vetőmag általános kínálatában jelentkező, és másképp nem megoldható átmeneti nehézségek kiküszöbölése érdekében, a 21. cikkben megállapított eljárással összhangban meghatározott időre engedélyezni lehet a Közösség egész területén az ellátási nehézségek megoldásához szükséges mennyiségben, vagy kevésbé szigorú előírásoknak megfelelő kategóriába tartozó vetőmagok, vagy a "Mezőgazdasági Növényfajok Közös Fajtajegyzékében", illetve a tagállamok saját nemzeti fajtajegyzékükben nem szereplő vetőmagfajták forgalmazását.

(2) Bármely adott fajta vetőmagjának kategóriájára vonatkozó hatósági címke az, amelyet arra a kategóriára előírtak; a fent említett jegyzékekben nem szereplő fajták vetőmagjának hatósági címkéje a kereskedelmi vetőmagra előírt címke. A címke mindig jelzi, hogy a kérdéses vetőmag egy kevésbé szigorú követelményeket kielégítő kategóriához tartozik.

(3) Az (1) bekezdés alkalmazásának szabályait a 21. cikkben szabályozott eljárással összhangban fogadják el.

18. cikk

Ezt az irányelvet nem kell alkalmazni a bizonyítottan harmadik országokba történő exportra szánt takarmánynövény-vetőmagokra.

19. cikk

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a takarmánynövény-vetőmag forgalmazására vonatkozóan legalább szúrópróbaszerűen hivatalos vizsgálatokat végeznek annak ellenőrzésére, hogy azok ezen irányelv követelményeinek és feltételeinek megfelelnek-e.

(2) A vetőmag Közösségen belüli szabad mozgására vonatkozó korlátozás nélkül, a tagállamoknak meg kell tenni az összes szükséges intézkedést annak biztosítására, hogy a harmadik országokból importált, két kilogrammot meghaladó mennyiségű vetőmag forgalmazása során feltüntessék az alábbi adatokat:

a) faj;

b) fajta;

c) kategória;

d) előállító ország és hivatalos ellenőrző hatóság;

e) feladó ország;

f) importőr;

g) a vetőmag mennyisége.

Ezen adatok feltüntetésének módját a 21. cikkben szabályozott eljárással összhangban kell meghatározni.

20. cikk

(1) Közösségi összehasonlító vizsgálatokat és kísérleteket kell végezni a Közösségen belül az ezen irányelv akár kötelező erejű, akár szabad belátás szerint alkalmazható rendelkezései értelmében forgalomba hozott, mintavételi eljárás keretében vett takarmánynövényvetőmag-minták utólagos vizsgálata érdekében. Az összehasonlító vizsgálatok és kísérletek a következőkre terjedhetnek ki:

- harmadik országokban betakarított vetőmagok,

- biogazdálkodásra alkalmas vetőmagok,

- a növénygenetikai források helyben való megőrzésével és fenntartható hasznosításával kapcsolatosan forgalomba hozott vetőmagok.

(2) Ezeket az összehasonlító vizsgálatokat és kísérleteket a minősítés technikai módszereinek összehangolására és a vetőmag által teljesítendő feltételeknek való megfelelés ellenőrzésére használják.

(3) A Bizottság a 21. cikkben említett eljárással összhangban megállapítja az elvégzendő összehasonlító vizsgálatok és kísérletek szükséges szabályait. A Bizottság tájékoztatja a 21. cikkben említett bizottságot a vizsgálatok és kísérletek végrehajtásának technikai szabályairól, valamint azok eredményeiről.

(4) A Közösség pénzügyi hozzájárulást nyújthat az (1) és a (2) bekezdés szerinti vizsgálatokhoz és kísérletekhez. A pénzügyi hozzájárulás nem haladhatja meg a költségvetési hatóság által meghatározott éves előirányzatokat.

(5) A közösségi pénzügyi hozzájárulás által támogatható vizsgálatok és kísérletek körét, valamint a pénzügyi hozzájárulás nyújtásának részletes szabályait a 21. cikkben megállapított eljárással összhangban kell meghatározni.

(6) Az (1) és a (2) bekezdés szerinti vizsgálatokat és kísérleteket kizárólag állami hatóságok vagy az állam felelőssége alatt eljáró jogi személyek végezhetik.

21. cikk

(1) A Bizottság munkáját a 66/399/EGK tanácsi határozat 1. cikkével létrehozott Mezőgazdasági, Kertészeti és Erdészeti Vetőmagok és Szaporítóanyagok Állandó Bizottsága (továbbiakban:"a bizottság") segíti.

(2) Az e bekezdésre való hivatkozás esetén a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskör gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 1999. június 28-i 1999/468/EK tanácsi határozat ( 2 ) 4. és 7. cikkét kell alkalmazni.

Az 1999/468/EK határozat 4. cikkének (3) bekezdésében meghatározott időszak egy hónap.

(3) A bizottság elfogadja eljárási szabályzatát.

21a. cikk

A mellékletek tartalmában a tudományos, illetve műszaki ismeretek fejlődésének fényében elvégzendő módosításokat a 21. cikkben megállapított eljárással összhangban kell elfogadni.

22. cikk

Ez az irányelv nem érinti az emberi, állati vagy növényi egészség és élet védelme, illetve az ipari és kereskedelmi tulajdon védelme alapján indokolt nemzeti jogszabályok rendelkezéseit.

22a. cikk

(1) A 21. cikkben szabályozott eljárásnak megfelelően különleges feltételek állapíthatók meg a következő területek fejlődéseinek figyelembevétele érdekében:

a) azok a feltételek, amelyek alapján a kémiailag kezelt vetőmag forgalmazható;

b) azok a feltételek, amelyek alapján vetőmag forgalmazható az in situ megőrzéshez és a növénygenetikai források fenntartható használatához kapcsolódóan, beleértve olyan fajok vetőmagkeverékeit, amelyek magukban foglalnak a 70/457/EGK tanácsi irányelv 1. cikkében felsorolt fajokat is, és amelyek kapcsolatban vannak speciális természetes és természetközeli élőhelyekkel, és amelyeket génerózió fenyeget;

c) azok a feltételek, amelyek alapján biotermelésre alkalmas vetőmag forgalmazható.

(2) Az (1) bekezdésben említett különleges feltételek főként az alábbi pontokat foglalják magukban:

i. a b) pont esetében ezeknek a fajoknak a vetőmagja az egyes tagállamok megfelelő hatósága által, a vetőmag meghatározott területeken való forgalmazására jóváhagyott ismert származással rendelkezik;

ii. a b) pont esetében megfelelő mennyiségi korlátozások.

23. cikk

A tagállamok legkésőbb 1968. július 1-jéig hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy a 14. cikk (1) bekezdésének eleget tegyenek, és legkésőbb 1969. július 1-jéig azokat, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ezen irányelv más rendelkezéseinek és mellékleteinek eleget tegyenek. Erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

The Federal Republic of Germany is hereby authorized to comply, in respect of the territory of the former German Democratic Republic, with the following:

- Article 3 (1), in the case of:

-

- seed harvested prior to German unification or after unification insofar as the seed production fields had been sown before that date,

- other seed if it is certified in accordance with Article 2 (2);

- Article 8 (2), in the case of the restriction to "small quantities" for seed of Pisum sativum L. (partim) and Vicia faba L. (partim);

- Article 16, within the limits of the traditional trade flows and in response to the production needs of undertakings in the former German Democratic Republic,

at a date later than that referred to above, but not later than 31 December 1992 in respect of the third indent and not later than 31 December 1994 in respect of the other indents.

The Federal Republic of Germany shall ensure that seed in respect of which it applies this authorization, other than seed specified in the second sub-indent of the first indent, is not introduced into parts of the Community other than the territory of the former German Democratic Republic unless it is established that the provisions of this Directive are complied with.

23a. cikk

A tagállamok kérésére, amely kérést a 21. cikkben előírtak szerint kell kezelni, az illető tagállam teljesen vagy részben mentesíthető az ezen irányelvben előírtak alkalmazásának kötelezettsége alól olyan fajok vetőmagjainak tekintetében, amely fajokat a tagállam területén szokás szerint nem szaporítanak, illetve forgalmaznak.

24. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

I. MELLÉKLET

A terményre vonatkozóan előírt feltételek

1.

A korábbi szántóföldi művelés nem lehet összeegyeztethetetlen az adott terményt képező faj és fajta vetőmagjának termelésével, és a szántóföldnek kellően mentesnek kell lennie a korábbi művelésből származó vadon termő növényektől.

2. A terménynek a következő szabványok követelményeit kell kielégítenie a nem kívánatos idegen beporzást eredményező szomszédos virágporforrásoktól való távolságok tekintetében: Termény Minimális távolság 1 2 Brassica spp. , Phacelia tanacetifolia : - elit vetőmag előállítására szánt 400 m - minősített vetőmag előállítására szánt 200 m Nem Brassica spp. , Phacelia tanacetifolia , Pisum sativum. és a (4) bekezdés harmadik mondatának második részében említett Poa pratensis fajták: - szaporításra szánt vetőmag előállítására, legfeljebb 2 hektár nagyságú szántóföldön 200 m - szaporításra szánt vetőmag előállítására, 2 hektárnál nagyobb szántóföldön 100 m - takarmánynövény-termesztésre szánt vetőmag előállítására, legfeljebb 2 hektár nagyságú szántóföldön 100 m - takarmánynövény-termesztésre szánt vetőmag előállítására, 2 hektárnál nagyobb szántóföldön 50 m Ezektől a távolságra vonatkozó előírásoktól el lehet tekinteni abban az esetben, ha biztosított a nem kívánatos idegen beporzás elleni megfelelő védelem.

3.

Az egyéb olyan fajokhoz tartozó növények, amelyek vetőmagjait laboratóriumi vizsgálattal nehezen lehet megkülönböztetni a termény vetőmagjától, csak kis mennyiségben lehetnek jelen.

Különösen a Lolium fajhoz vagy x Festulolium tartozó növényeknek meg kell felelniük a következő feltételeknek: a nem az adott terményt képező fajhoz tartozó Lolium faj vagy x Festulolium egyedeinek száma nem haladhatja meg:

- az 50 m2-enként egy darabot az elit vetőmag előállítása esetében,

- a 10 m2-enként egy darabot a minősített vetőmag előállítása esetében.

4.

A termény fajtaazonosságának és fajtatisztaságának megfelelő mértékűnek kell lennie. A nem a Pisum sativum, Vicia faba, Brassica napus var. napobrassica, Brassica oleracea convar. acephala, ----- fajok vagy a Poa pratensisnek , illetve fajták terményeinek különösen a következő szabványok követelményeit kell kielégíteniük: az adott terményt képező fajhoz tartozó, de a fajtának nyilvánvalóan nem megfelelő egyedek száma nem haladhatja meg:

- a 30 m2-enként egy darabot az elit vetőmag előállítása esetében,

- a 10 m2-enként egy darabot a minősített vetőmag előállítása esetében.

A Poa pratensis esetében a felismerhetően nem a fajtához tartozó növények egyedeinek száma nem haladhatja meg:

- elit vetőmag termelése esetében a 20 m2-enként 1-et

- minősített vetőmag termelése esetében a 10 m2-enként 4-et;

ugyanakkor az elfogadott eljárások alapján hivatalosan "apomiktikus monoklonális fajták"-nak minősített fajták esetében, ha a felismerhetően nem a fajtához tartozó egyedek száma nem haladja meg a 10 m2-enkénti hatot, ezek úgy tekinthetők, hogy megfelelnek a minősített vetőmag termelésére vonatkozó fent említett szabványoknak. A 21. cikkben megállapított eljárásnak megfelelően kérelemre engedélyezni lehet egy tagállam számára, hogy a Poa pratensis ilyen fajtákhoz tartozó egyedei esetében a fajtatisztasági szabványoknak való megfelelést ne kizárólag az I. melléklet (6) bekezdésének megfelelően elvégzett szántóföldi ellenőrzés alapján állapítsa meg, amennyiben bizonyított, hogy a II. mellékletben megállapított fajtatisztasági szabványok betartása megfelelő vetőmagvizsgálattal vagy más megfelelő módon is biztosítható.

A Pisum sativum, Vicia faba, Brassica napus var. napobrassica, Brassica oleracea convar. acephala, ----- fajok ----- esetében csak az első mondatot kell alkalmazni.

5.

A vetőmag hasznosságát csökkentő kártékony szervezetek csak a lehető legkisebb mennyiségben lehetnek jelen.

6.

A fent említett szabványoknak való megfelelést bázis vetőmag esetében hivatalos szántóföldi ellenőrzések során, minősített vetőmag esetében pedig hivatalos szántóföldi ellenőrzések, vagy hivatalos felügyelet mellett végzett ellenőrzések során vizsgálják.

Ezeket a szántóföldi ellenőrzéseket a következő feltételekkel összhangban kell elvégezni:

A. A termény állapota és fejlettségének szakasza lehetővé teszi a megfelelő vizsgálat elvégzését.

B. Legalább egy szántóföldi ellenőrzésre sor kerül.

C. Az e mellékletben foglalt rendelkezéseknek való megfelelés vizsgálata céljából szántóföldi ellen- őrzés tárgyát képező szántóföldi parcellák nagyságát, számát és megoszlását a megfelelő módszerek szerint kell meghatározni.

II. MELLÉKLET

A VETŐMAGRA VONATKOZÓAN ELŐÍRT FELTÉTELEK

I. MINŐSÍTETT VETŐMAG

1.

A vetőmagnak megfelelő fajtaazonossággal és fajtatisztasággal kell rendelkeznie.

Különösen az alábbiakban felsorolt fajok vetőmagjainak kell megfelelniük az alábbi szabványoknak, illetve egyéb feltételeknek. A minimális fajtatisztaság:

- az I. melléklet (4) bekezdése harmadik mondatának második részében említett Poa pratensis fajták, a Brassica napus var. napobrassica és Brassica oleracea convar. acephala esetében: 98 %

- Pisum sativum és Vicia faba esetében::

-

- minősített vetőmag, 1. generáció: 99 %,

- minősített vetőmag, 2. generáció: 98 %.

A minimális fajtatisztaságot elsősorban az I. mellékletben megállapított feltételekkel összhangban elvégzett szántóföldi vizsgálatokkal kell megvizsgálni.

2. A vetőmagnak a következő szabványoknak, illetve egyéb feltételeknek kell megfelelniük a csírázóképesség, az analitikai tisztaság és a más növényfajokból - beleértve a keserű magok jelenlétét a Lupinus spp. édes fajtáiban - származó magtartalom tekintetében: A. Táblázat: Faj Csírázóképesség Analitikai tisztaság Egyéb növényfajokról származó maximális magtartalom a III. melléklet 4. oszlopában meghatározott tömegű mintában (oszloponként összesen) A Lupinis spp.-hez tartozó, eltérő színű keserű csillagfürt magok tartalmával kapcsolatos feltételek Minimális csírázóképesség (a tiszta vetőmag %-ában) Maximális keménymagtartalom (a tiszta vetőmag %-ában) Minimális analitikai tisztaság (tömeg%-ban) Egyéb növényfajokról származó maximális magtartalom (tömeg%-ban) Avena fatua, Avena sterilis, Cuscuta spp. Rumex spp., kivéve Rumex acetosella és Rumex maritimus Összesen Egyetlen faj Elytrigia repens Alopecurus myosuroides Melilotus spp. Raphanus raphanistrum Sinapis arvensis 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Poaceae (Gramineae) Agrostis canina 75 (a) 90 2,0 1,0 0,3 0,3 0 0 (j) (k) 2 (n) Agrostis capillaris 75 (a) 90 2,0 1,0 0,3 0,3 0 0 (j) (k) 2 (n) Agrostis gigantea 80 (a) 90 2,0 1,0 0,3 0,3 0 0 (j) (k) 2 (n) Agrostis stolonifera 75 (a) 90 2,0 1,0 0,3 0,3 0 0 (j) (k) 2 (n) Alopecurus pratensis 70 (a) 75 2,5 1,0 (f) 0,3 0,3 0 0 (j) (k) 5 (n) Arrhenatherum elatius 75 (a) 90 3,0 1,0 (f) 0,5 0,3 0 (g) 0 (j) (k) 5 (n) Bromus catharticus 75 (a) 97 1,5 1,0 0,5 0,3 0 (g) 0 (j) (k) 10 (n) Bromus sitchensis 75 (a) 97 1,5 1,0 0,5 0,3 0 (g) 0 (j) (k) 10 (n) Cynodon dactylon 70 (a) 90 2,0 1,0 0,3 0,3 0 0 (j) (k) 2 Dactylis glomerata 80 (a) 90 1,5 1,0 0,3 0,3 0 0 (j) (k) 5 (n) Festuca arundinacea 80 (a) 95 1,5 1,0 0,5 0,3 0 0 (j) (k) 5 (n) Festuca filiformis 75 (a) 85 2,0 1,0 0,5 0,3 0 0 (j) (k) 5 (n) Festuca ovina 75 (a) 85 2,0 1,0 0,5 0,3 0 0 (j) (k) 5 (n) Festuca pratensis 80 (a) 95 1,5 1,0 0,5 0,3 0 0 (j) (k) 5 (n) Festuca rubra 75 (a) 90 1,5 1,0 0,5 0,3 0 0 (j) (k) 5 (n) Festuca trachyphylla 75 (a) 85 2,0 1,0 0,5 0,3 0 0 (j) (k) 5 (n) ×Festulolium 75 (a) 96 1,5 1,0 0,5 0,3 0 0 (j) (k) 5 (n) Lolium multiflorum 75 (a) 96 1,5 1,0 0,5 0,3 0 0 (j) (k) 5 (n) Lolium perenne 80 (a) 96 1,5 1,0 0,5 0,3 0 0 (j) (k) 5 (n) Lolium × boucheanum 75 (a) 96 1,5 1,0 0,5 0,3 0 0 (j) (k) 5 (n) Phalaris aquatica 75 (a) 96 1,5 1,0 0,3 0,3 0 0 (j) (k) 5 Phleum nodosum 80 (a) 96 1,5 1,0 0,3 0,3 0 0 (k) 5 Phleum pratense 80 (a) 96 1,5 1,0 0,3 0,3 0 0 (k) 5 Poa annua 75 (a) 85 2,0 (c) 1,0 (c) 0,3 0,3 0 0 (j) (k) 5 (n) Poa nemoralis 75 (a) 85 2,0 (c) 1,0 (c) 0,3 0,3 0 0 (j) (k) 2 (n) Poa palustris 75 (a) 85 2,0 (c) 1,0 (c) 0,3 0,3 0 0 (j) (k) 2 (n) Poa pratensis 75 (a) 85 2,0 (c) 1,0 (c) 0,3 0,3 0 0 (j) (k) 2 (n) Poa trivialis 75 (a) 85 2,0 (c) 1,0 (c) 0,3 0,3 0 0 (j) (k) 2 (n) Trisetum flavescens 70 (a) 75 3,0 1,0 (f) 0,3 0,3 0 (h) 0 (j) (k) 2 (n) Fabaceae (Leguminosae) Galega orientalis 60 a)b) 40 97 2,0 1,5 0,3 0 0 (l) (m) 10 (n) Hedysarum coronarium 75 (a) (b) 30 95 2,5 1,0 0,3 0 0 (k) 5 Lotus corniculatus 75 (a) (b) 40 95 1,8 (d) 1,0 (d) 0,3 0 0 (l) (m) 10 Lupinus albus 80 (a) (b) 20 98 0,5 (e) 0,3 (e) 0,3 0 (i) 0 (j) 5 (n) (o) (p) Lupinus angustifolius 75 (a) (b) 20 98 0,5 (e) 0,3 (e) 0,3 0 (i) 0 (j) 5 (n) (o) (p) Lupinus luteus 80 (a) (b) 20 98 0,5 (e) 0,3 (e) 0,3 0 (i) 0 (j) 5 (n) (o) (p) Medicago lupulina 80 (a) (b) 20 97 1,5 1,0 0,3 0 0 (l) (m) 10 Medicago sativa 80 (a) (b) 40 97 1,5 1,0 0,3 0 0 (l) (m) 10 Medicago × varia 80 (a) (b) 40 97 1,5 1,0 0,3 0 0 (l) (m) 10 Onobrychis viciifolia 75 (a) (b) 20 95 2,5 1,0 0,3 0 0 (j) 5 Pisum sativum 80 (a) 98 0,5 0,3 0,3 0 0 (j) 5 (n) Trifolium alexandrinum 80 (a) (b) 20 97 1,5 1,0 0,3 0 0 (l) (m) 10 Trifolium hybridum 80 (a) (b) 20 97 1,5 1,0 0,3 0 0 (l) (m) 10 Trifolium incarnatum 75 (a) (b) 20 97 1,5 1,0 0,3 0 0 (l) (m) 10 Trifolium pratense 80 (a) (b) 20 97 1,5 1,0 0,3 0 0 (l) (m) 10 Trifolium repens 80 (a) (b) 40 97 1,5 1,0 0,3 0 0 (l) (m) 10 Trifolium resupinatum 80 (a) (b) 20 97 1,5 1,0 0,3 0 0 (l) (m) 10 Trigonella foenum-graecum 80 (a) 95 1,0 0,5 0,3 0 0 (j) 5 Vicia faba 80 (a) (b) 5 98 0,5 0,3 0,3 0 0 (j) 5 (n) Vicia pannonica 85 (a) (b) 20 98 1,0 (e) 0,5 (e) 0,3 0 (i) 0 (j) 5 (n) Vicia sativa 85 (a) (b) 20 98 1,0 (e) 0,5 (e) 0,3 0 (i) 0 (j) 5 (n) Vicia villosa 85 (a) (b) 20 98 1,0 (e) 0,5 (e) 0,3 0 (i) 0 (j) 5 (n) Egyéb fajok Brassica napus var. napobrassica 80 (a) 98 1,0 0,5 0,3 0,3 0 0 (j) (k) 5 Brassica oleracea convar. acephala (acephala var. medullosa + var. viridis) 75 (a) 98 1,0 0,5 0,3 0,3 0 0 (j) (k) 10 Phacelia tanacetifolia 80 (a) 96 1,0 0,5 0 0 (j) (k) Raphanus sativus var. oleiformis 80 (a) 97 1,0 0,5 0,3 0,3 0 0 (j) 5 B. Az e melléklet I. szakasza 2. pontjának A. alpontjában szereplő táblázatban található hivatkozás alapján alkalmazandó egyéb szabványok vagy feltételek: a) Valamennyi olyan friss és egészséges vetőmagot, amely az előkezelést követően nem csírázik ki, kicsírázott magnak kell tekinteni. b) A feltüntetett maximális mennyiségig a kemény magokat csírázásra képes magoknak kell tekinteni. c) Az egyéb Poa fajokról származó vetőmagok összesen legfeljebb 0,8 tömeg%-os aránya nem minősül szennyezettségnek. d) A Trifolium pratense vetőmagjának legfeljebb 1 tömeg%-os aránya nem minősül szennyezettségnek. e) A Lupinus albus, a Lupinus angustifolius, a Lupinus luteus, a Pisum sativum, a Vicia faba, a Vicia pannonica, a Vicia sativa és a Vicia villosa vetőmagjának valamely más megfelelő faj vetőmagjában található összesen legfeljebb 0,5 tömeg%-os aránya nem minősül szennyezettségnek. f) Az egyetlen faj vetőmagjára előírt maximális tömegszázalék nem alkalmazható a Poa spp. vetőmagjára. g) Az előírt tömegű mintában található összesen legfeljebb két darab Avena fatua és Avena sterilis vetőmag nem minősül szennyezettségnek, ha az ugyanolyan tömegű második minta mentes e fajok vetőmagjától. h) Az előírt tömegű mintában található egy darab Avena fatua és Avena sterilis vetőmag nem minősül szennyezettségnek, ha a második minta, amelynek tömege az előírt tömeg kétszerese, mentes e fajok vetőmagjától. i) Az Avena fatua és az Avena sterilis vetőmagjai számának megállapítása csak abban az esetben szükséges, ha kétség merül fel azt illetően, hogy teljesülnek-e a 12. oszlopban megállapított feltételek. j) A Cuscuta spp. vetőmagjai számának megállapítása csak abban az esetben szükséges, ha kétség merül fel azt illetően, hogy teljesülnek-e a 13. oszlopban megállapított feltételek. k) Az előírt tömegű mintában található egy darab Cuscuta spp. vetőmag nem minősül szennyezettségnek, ha az ugyanolyan tömegű második minta mentes a Cuscuta spp. vetőmagjától. l) A Cuscuta spp. vetőmagjai számának megállapításához használt minta tömege kétszerese a III. melléklet 4. oszlopában a megfelelő fajra vonatkozóan meghatározott tömegnek. m) Az előírt tömegű mintában található egy darab Cuscuta spp. vetőmag nem minősül szennyezettségnek, ha a második minta, amelynek tömege az előírt tömeg kétszerese, mentes a Cuscuta spp. vetőmagjától. n) A Rumex acetosella és Rumex maritimus kivételével a Rumex spp. magjainak darabszám szerinti meghatározását csak abban az esetben kell elvégezni, ha kétség merül fel azt illetően, hogy a tétel eleget tesz-e a 14. oszlopban meghatározott feltételeknek. o) Az eltérő színű Lupinus spp. vetőmagjának százalékban kifejezett számaránya nem haladhatja meg a következő értéket: p) A Lupinuis spp.-hez tartozó fajtákban a keserű magok százalékban kifejezett számaránya nem haladhatja meg a 2,5 %-ot.

a keserű csillagfürtben

2 %

a keserű csillagfürttől eltérő Lupin spp.-ben

1 %

3.

A vetőmag hasznosítását csökkentő károsító szervezetek szintjének a lehető legalacsonyabbnak kell lennie.

II. ELIT VETŐMAG

A következő rendelkezésekre is figyelemmel az elit vetőmagra vonatkozóan az e melléklet I. szakaszában megállapított feltételeket kell alkalmazni:

1. A Pisum sativum, Brassica napus var. napobrassica, Brassica oleracea convar. acephala, Vicia faba és az I. melléklet (4) bekezdése harmadik mondatának második részében említett Poa pratensis fajták vetőmagjának meg kell felelniük az alábbi szabványoknak, illetve egyéb feltételeknek: minimális fajtatisztaság: 99,7 %.

A minimális fajtatisztaságot elsősorban az I. mellékletben megállapított feltételekkel összhangban elvégzett szántóföldi ellenőrzések során kell megvizsgálni.

2. A vetőmagnak meg kell felelnie a következő egyéb szabványoknak vagy feltételeknek:

A. Táblázat:

FajEgyéb növényfajokról származó maximális magtartalomEgyéb szabványok vagy feltételek
Összesen
(tömeg%-ban)
Darabszám szerinti magtartalom a III. melléklet 4. oszlopában meghatározott tömegű mintában
(oszloponként összesen)
Egyetlen fajRumex spp., kivéve Rumex acetosella és Rumex maritimusElytrigia repensAlopecurus myosuroidesMelilotus spp.
12345678
Poaceae (Gramineae)
Agrostis canina0,320111(j)
Agrostis capillaris0,320111(j)
Agrostis gigantea0,320111(j)
Agrostis stolonifera0,320111(j)
Alopecurus pratensis0,320 (a)255(j)
Arrhenatherum elatius0,320 (a)255(i) (j)
Bromus catharticus0,420555(j)
Bromus sitchensis0,420555(j)
Cynodon dactylon0,320 (a)111(j)
Dactylis glomerata0,320 (a)255(j)
Festuca arundinacea0,320 (a)255(j)
Festuca filiformis0,320 (a)255(j)
Festuca ovina0,320 (a)255(j)
Festuca pratensis0,320 (a)255(j)
Festuca rubra0,320 (a)255(j)
Festuca trachyphylla0,320 (a)255(j)
×Festulolium0,320 (a)255(j)
Lolium multiflorum0,320 (a)255(j)
Lolium perenne0,320 (a)255(j)
Lolium × boucheanum0,320 (a)255(j)
Phalaris aquatica0,320255(j)
Phleum nodosum0,320211(j)
Phleum pratense0,320211(j)
Poa annua0,320 (b)111(f) (j)
Poa nemoralis0,320 (b)111(f) (j)
Poa palustris0,320 (b)111(f) (j)
Poa pratensis0,320 (b)111(f) (j)
Poa trivialis0,320 (b)111(f) (j)
Trisetum flavescens0,320 (c)111(i) (j)
Fabaceae (Leguminosae)
Galega orientalis0,32020 (e)(j)
Hedysarum coronarium0,32020 (e)(j)
Lotus corniculatus0,32030 (e)(g) (j)
Lupinus albus0,32020 (d)(h) (k)
Lupinus angustifolius0,32020 (d)(h) (k)
Lupinus luteus0,32020 (d)(h) (k)
Medicago lupulina0,32050 (e)(j)
Medicago sativa0,32030 (e)(j)
Medicago × varia0,32030 (e)(j)
Onobrychis viciifolia0,32020 (d)
Pisum sativum0,32020 (d)
Trifolium alexandrinum0,32030 (e)(j)
Trifolium hybridum0,32030 (e)(j)
Trifolium incarnatum0,32030 (e)(j)
Trifolium pratense0,32050 (e)(j)
Trifolium repens0,32050 (e)(j)
Trifolium resupinatum0,32030 (e)(j)
Trigonella foenum-graecum0,32020 (d)
Vicia faba0,32020 (d)
Vicia pannonica0,32020 (d)(h)
Vicia sativa0,32020 (d)(h)
Vicia villosa0,32020 (d)(h)
Egyéb fajok
Brassica napus var. napobrassica0,3202(j)
Brassica oleracea convar. acephala (acephala var. medullosa + var. viridis)0,3203(j)
Phacelia tanacetifolia0,320
Raphanus sativus var. oleiformis0,3202

B. Az e melléklet II. szakasza 2. pontjának A. alpontjában szereplő táblázatban található hivatkozás alapján alkalmazandó egyéb szabványok vagy feltételek:

a) Az összesen legfeljebb 80 darab Poa spp. vetőmag nem minősül szennyezettségnek.

b) A 3. oszlopban megállapított feltétel nem vonatkozik a Poa spp. vetőmagjaira. A nem a megvizsgálandó fajhoz tartozó Poa spp. vetőmagjának maximális aránya egy 500 magot tartalmazó mintában összesen nem haladhatja meg az 1 darabot.

c) Az összesen legfeljebb 20 darab Poa spp. vetőmag nem minősül szennyezettségnek.

d) A Melilotus spp. vetőmagjai számának megállapítása csak abban az esetben szükséges, ha kétség merül fel azt illetően, hogy teljesülnek-e a 7. oszlopban megállapított feltételek.

e) Az előírt tömegű mintában található egy darab Melilotus spp. vetőmag nem minősül szennyezettségnek, ha a második minta, amelynek tömege az előírt tömeg kétszerese, mentes a Melilotus spp. vetőmagjától.

f) Nem alkalmazható az e melléklet I. szakaszának 2. pontjában megállapított c) feltétel.

g) Nem alkalmazható az e melléklet I. szakaszának 2. pontjában megállapított d) feltétel.

h) Nem alkalmazható az e melléklet I. szakaszának 2. pontjában megállapított e) feltétel.

i) Nem alkalmazható az e melléklet I. szakaszának 2. pontjában megállapított f) feltétel.

j) Nem alkalmazható az e melléklet I. szakaszának 2. pontjában megállapított k) és m) feltétel.

k) A Lupinuis spp.-hez tartozó fajtákban a keserű magok százalékban kifejezett számaránya nem haladhatja meg a 1 %-ot.

III. KERESKEDELMI VETŐMAG

A következő rendelkezésekre is figyelemmel a kereskedelmi vetőmagra vonatkozóan az e melléklet I. szakaszának 2. és 3. pontjában megállapított feltételeket kell alkalmazni:

1. Az e melléklet I. szakasza 2. pontjának A. alpontjában szereplő táblázat 5. és 6. oszlopában megállapított tömegszázalék 1 %-kal nő.

2. A Poa annua-ban az egyéb Poa fajok vetőmagjának összesen legfeljebb 10 tömeg%-os aránya nem minősül szennyezettségnek.

3. A Poa annua kivételével más Poa spp.-ben az egyéb Poa fajok összesen legfeljebb 3 tömeg%-os aránya nem minősül szennyezettségnek.

4. A Hedisarum coronarium-ban a Melilotus spp. összesen legfeljebb 1 tömeg%-os aránya nem minősül szennyezettségnek.

5. A Lotus corniculatus-ra nem alkalmazható az e melléklet I. szakaszának 2. pontjában megállapított d) feltétel.

6. A Lupinus spp.-ben:

a) a minimális analitikai tisztaság 97 tömeg%;

b) az eltérő színű Lupinus spp. vetőmagjának százalékban kifejezett számaránya nem haladhatja meg a következő értéket:

a keserű csillagfürtben

4 %

a keserű csillagfürttől különböző Lupin spp.-ben

2 %

7. A Vicia spp.-ben a Vicia pannonica, a Vicia villosa, illetve a rokon termesztett fajok vetőmagjának összesen legfeljebb 6 tömeg%-os aránya valamely más Vicia fajon belül nem minősül szennyezettségnek.

8. A Vicia pannonica, a Vicia sativa és a Vicia villosa esetében a minimális analitikai tisztaság 97 tömeg%.

III. MELLÉKLET

A TÉTELEK ÉS A MINTÁK TÖMEGE

FajEgy tétel maximális tömege
(tonna)
A tételből kiválasztandó minta minimális tömege
(gramm)
A II. melléklet I. szakasza 2. pontjának A. részében található 12–14. oszlopban előírt, valamint a II. melléklet II. szakasza 2. pontjának A. részében található 3–7. oszlopban előírt, a darabszám-megállapításhoz vett minta tömege
(gramm)
1234
Poaceae (Gramineae) (1)
Agrostis canina10505
Agrostis capillaris10505
Agrostis gigantea10505
Agrostis stolonifera10505
Alopecurus pratensis1010030
Arrhenatherum elatius1020080
Bromus catharticus10200200
Bromus sitchensis10200200
Cynodon dactylon10505
Dactylis glomerata1010030
Festuca arundinacea1010050
Festuca filiformis1010030
Festuca ovina1010030
Festuca pratensis1010050
Festuca rubra1010030
Festuca trachyphylla1010030
×Festulolium1020060
Lolium multiflorum1020060
Lolium perenne1020060
Lolium × boucheanum1020060
Phalaris aquatica1010050
Phleum nodosum105010
Phleum pratense105010
Poa annua105010
Poa nemoralis10505
Poa palustris10505
Poa pratensis10505
Poa trivialis10505
Trisetum flavescens10505
Fabaceae (Leguminosae)
Galega orientalis10250200
Hedysarum coronarium
— termés101 000300
— mag10400120
Lotus corniculatus1020030
Lupinus albus301 0001 000
Lupinus angustifolius301 0001 000
Lupinus luteus301 0001 000
Medicago lupulina1030050
Medicago sativa1030050
Medicago × varia1030050
Onobrychis viciifolia:
— termés10600600
— mag10400400
Pisum sativum301 0001 000
Trifolium alexandrinum1040060
Trifolium hybridum1020020
Trifolium incarnatum1050080
Trifolium pratense1030050
Trifolium repens1020020
Trifolium resupinatum1020020
Trigonella foenum-graecum10500450
Vicia faba301 0001 000
Vicia pannonica301 0001 000
Vicia sativa301 0001 000
Vicia villosa301 0001 000
Egyéb fajok
Brassica napus var. napobrassica10200100
Brassica oleracea convar. acephala10200100
Phacelia tanacetifolia1030040
Raphanus sativus var. oleiformis10300300
(1) A tétel maximális tömege 25 tonnára növelhető, amennyiben a szállító erre vonatkozó engedélyt kapott az illetékes hatóságtól.

A tétel maximális tömege nem haladható meg több mint 5 %-kal.

IV. MELLÉKLET

Jelölés

A. A hatósági címke

I. Az előírt információ

a) Elit vetőmag és minősített vetőmag esetén:

1. " EK szabályok és szabványok"

2. Minősítő hatóság és tagállam, vagy ezek kezdőbetűi

2a. Hatósági sorszám

3. A tétel referenciaszáma

3a. a) A zárolás éve és hónapja a következőképpen kifejezve: zárolva: ... (év és hó),

vagy

a minősítés céljára történő utolsó hivatalos mintavétel éve és hónapja, a következőképpen kifejezve: mintavétel időpontja: ... (év és hó)

4. Faj , legalább növénytani neve szerint feltüntetve, amelyet rövidített formában is fel lehet tüntetni a névadók nevének megjelölése nélkül, latin betűkkel

Az x Festolium esetében a Festuca és a Lolium nemzetséghez tartozó fajok nevét fel kell tüntetni

5. Fajta , legalább latin betűkkel feltüntetve

6. Kategória

7. Előállító ország

8. Közölt nettó vagy bruttó súly, illetve a tiszta vetőmag közölt darabszáma

9. Ha feltüntetik a súlyt, és granulált rovarirtókat, drazsírozó anyagokat vagy egyéb szilárd adalékanyagokat használnak, az adalékanyag jellege, továbbá a tiszta vetőmag súlya és az összsúly hozzávetőleges aránya

10. Második generációs minősített vetőmag és az elit vetőmagot követő generációk esetén: az elit vetőmagot követő generációk száma

11. Az olyan fűfélék vetőmagja esetén, amelyeken nem végezték el a mezőgazdasági növényfajok közös fajtajegyzékéről szóló, 1970. szeptember 29-i 70/457/EGK tanácsi irányelv ( 3 ) 4. cikke (2) bekezdésének a) pontjával összhangban a termesztési és használati értékükre vonatkozó vizsgálatokat: "nem takarmánynövények termesztésére".

12. Ha legalább a csírázóképességet ismételten megvizsgálták, fel lehet tüntetni a " ......-n (év, hónap) ismételten megvizsgálva" szövegrészt és az ismételt vizsgálatért felelős szerv megnevezését. Ezt az információt a hatósági címkére ragasztott hatósági ragasztós címkén lehet feltüntetni.

A 21. cikkben megállapított eljárással összhangban a tagállamok korlátozott időszakokra mentesíthetők az egyes fajok növénytani nevének feltüntetésére vonatkozó előírás alól, ha azt állapították meg, hogy az annak végrehajtásából eredő hátrányok meghaladják a vetőmag forgalmazásától remélt előnyöket

b) Kereskedelmi vetőmag esetén:

1. " EK szabályok és szabványok"

2. "Kereskedelmi vetőmag (fajta szempontjából nem minősített)"

3. A vizsgáló hatóság és a tagállam vagy ezek kezdőbetűi

3a. Hatósági sorszám

4. A tétel referenciaszáma

4a. A zárolás éve és hónapja a következőképpen kifejezve: zárolva: ... (év és hó),

vagy

a minősítés céljára történő utolsó hivatalos mintavétel éve és hónapja, a következőképpen kifejezve: mintavétel időpontja: ... (év és hó)

5. Faj ( 4 ) , legalább növénytani neve szerint feltüntetve,amelyet rövidített formában is fel lehet tüntetni a névedók nevének megjelölése nélkül, latin betűkkel

6. Termesztési hely

7. Közölt nettó vagy bruttó súly, illetve a tiszta vetőmag közölt darabszáma

8. Ha feltüntetik a súlyt, és granulált rovarirtókat, drazsírozó anyagokat vagy egyéb szilárd adalékanyagokat használnak, az adalékanyag jellege, továbbá a tiszta vetőmag súlya és az összsúly hozzávetőleges aránya.

9. Ha legalább a csírázóképességet ismételten megvizsgálták, fel lehet tüntetni a "......-n (év, hónap) ismételten megvizsgálva" szövegrészt és az ismételt vizsgálatért felelős szerv megnevezését. Ezt az információt a hatósági címkére ragasztott hatósági ragasztós címkén lehet feltüntetni.

A 21. cikkben megállapított eljárással összhangban a tagállamok korlátozott időszakokra mentesíthetők az egyes fajok növénytani nevének feltüntetésére vonatkozó előírás alól, ha azt állapították meg, hogy az annak végrehajtásából eredő hátrányok meghaladják a vetőmag forgalmazásától remélt előnyöket.

c) Vetőmagkeverékek esetén:

1. "Vetőmag keverék ... célra" (szándékolt felhasználás)

2. A zárolásért felelős hatóság és a tagállam vagy ezek kezdőbetűi

2a. Hatósági sorszám

3. A tétel referenciaszáma

3a. a) A zárolás éve és hónapja a következőképpen kifejezve: zárolva: ... (év és hó)

4. A különböző összetevők súlyaránya faj és megfelelő esetben fajta szerinti bontásban mindkettőt legalább latin betűkkel feltüntetve; elegendő megadni a keverék nevét abban az esetben, ha a súlyarányról a vásárlót írásban tájékoztatták, és ezt hivatalosan nyilvántartják

Az x Festolium esetében a Festuca és a Lolium nemzetséghez tartozó fajok nevét fel kell tüntetni.

5. Közölt nettó vagy bruttó súly, illetve a tiszta vetőmag közölt darabszáma

6. Ha feltüntetik a súlyt, és granulált rovarirtókat, drazsírozó anyagokat vagy egyéb szilárd adalékanyagokat használnak, az adalékanyag jellege, továbbá a tiszta vetőmag súlya és az összsúly hozzávetőleges aránya.

7. Ha legalább a keverék valamennyi összetevőjének a csírázóképességét ismételten megvizsgálták, fel lehet tüntetni a "......-n (év és hó) ismételten megvizsgálva" szövegrészt és az ismételt vizsgálatért felelős szerv megnevezését. Ezt az információt a hatósági címkére ragasztott hatósági ragasztós címkén lehet feltüntetni.

II. Minimális méret

110 × 67 mm.

B. A szállítói címke, illetve a csomagoláson található információ (kis EK csomagolási egység)

Az előírt információ

a) Minősített vetőmag:

1. "Kis EK" B "csomagolási egység"

2. A jelölésért felelős szállító neve és címe, vagy azonosító jelölése

3. Hivatalosan kiadott sorszám

4. A sorszámot kiadó szolgálat és a tagállam neve, vagy ezek kezdőbetűi

5. Referenciaszám, abban az esetben, ha hivatalos sorszám alapján a minősített vetőmag tételt nem lehet azonosítani

6. Faj , legalább latin betűkkel feltüntetve

7. Fajta , legalább latin betűkkel feltüntetve

8. " Kategória"

9. A tiszta vetőmag nettó vagy bruttó súlya vagy darabszáma

10. Ha feltüntetik a súlyt, és granulált rovarirtókat, drazsírozó anyagokat vagy egyéb szilárd adalékanyagokat használnak, az adalékanyag jellege, továbbá a tiszta vetőmag súlya és az összsúly hozzávetőleges aránya

11. Az olyan fűfélék vetőmagja esetén, amelyeken nem végezték el a mezőgazdasági növényfajok közös fajtajegyzékéről szóló, 1970. szeptember 29-i 70/453/EGK tanácsi irányelv 4. cikke (2) bekezdése a) pontjával összhangban a termesztési és használati értékükre vonatkozó vizsgálatokat:"nem takarmánynövények termesztésére".

b) Kereskedelmi vetőmag:

1. "Kis EK" B "csomagolási egység"

2. A jelölésért felelős szállító neve és címe, vagy azonosító jelölése

3. Hivatalosan kiadott sorszám

4. A sorszámot kiadó szolgálat és a tagállam neve, vagy ezek kezdőbetűi

5. Referenciaszám, abban az esetben, ha hivatalos sorszám alapján a vetőmag tételt nem lehet azonosítani

6. Faj ( 5 ) , legalább latin betűkkel feltüntetve

7. "Kereskedelmi vetőmag"

8. A tiszta vetőmag nettó vagy bruttó súlya vagy darabszáma

9. Ha feltüntetik a súlyt, és granulált rovarirtókat, drazsírozó anyagokat vagy egyéb szilárd adalékanyagokat használnak, az adalékanyag jellege, továbbá a tiszta vetőmag súlya és az összsúly hozzávetőleges aránya.

c) Vetőmag keverékek:

1. "Kis EK"A" csomagolási egység" vagy "kis EK"B" csomagolási egység"

2. A jelölésért felelős szállító neve és címe, vagy azonosító jelölése

3. Kis EK"B" csomagolási egység: hivatalosan kiadott sorszám

4. Kis EK"B" csomagolási egység: a sorszámot kiadó szolgálat és a tagállam neve, vagy ezek kezdőbetűi

5. Kis EK"B" csomagolási egység: referenciaszám, abban az esetben, ha hivatalos sorszám alapján a felhasznált vetőmagtételeket nem lehet azonosítani

6. Kis EK"A" csomagolási egység: referenciaszám, amely alapján a felhasznált vetőmagtételeket azonosítani lehet

7. Kis EK"A" csomagolási egység: a tagállam neve, vagy kezdőbetűi

8. "Vetőmagkeverék ... célra (szándékolt felhasználás)"

9. A tiszta vetőmag nettó vagy bruttó súlya vagy darabszáma

10. Ha feltüntetik a súlyt, és granulált rovarirtókat, drazsírozó anyagokat vagy egyéb szilárd adalékanyagokat használnak, az adalékanyag jellege, továbbá a tiszta vetőmag súlya és az összsúly hozzávetőleges aránya

11. A különböző összetevők súlyaránya a faj és megfelelő esetben fajta szerinti bontásban, mindkettőt legalább latin betűkkel feltüntetve; a területükön előállított kis csomagolási egységekre vonatkozóan a tagállamok esetleges előírása szerint elegendő ennek az információnak egy részét, illetve a keverék jellegére történő utalást feltüntetni, ha a súlyarányról a vásárlót kérésre tájékoztatni lehet, és ezt hivatalosan nyilvántartják.

V. MELLÉKLET

Más tagállamban betakarított, nem véglegesen minősített vetőmag esetén szükséges címke és dokumentum

A. A címkére előírt információ

- a szántóföldi vizsgálatért felelős hatóság és a tagállam megnevezése, vagy ezek kezdőbetűi,

- hatósági sorszám,

- faj, legalább növénytani neve szerint feltüntetve, amely nevet rövidített formában, a névadók megnevezése nélkül is fel lehet tüntetni, latin betűkkel,

- fajta, legalább latin betűkkel feltüntetve,

- kategória,

- a szántóföld vagy tétel referenciaszáma,

- közölt nettó vagy bruttó súly,

- a "nem véglegesen minősített vetőmag" kifejezés.

A 21. cikkben megállapított eljárással összhangban a tagállamok korlátozott időszakokra mentesíthetők az egyes fajok növénytani nevének feltüntetésére vonatkozó előírás alól, ha azt állapították meg, hogy az annak végrehajtásából eredő hátrányok meghaladják a vetőmag forgalmazásától remélt előnyöket.

B. A címke színe

A címke színe szürke.

C. A dokumentumra előírt információk

- a dokumentumot kiállító hatóság,

- hatósági sorszám,

- faj, legalább növénytani neve szerint feltüntetve, amely nevet rövidített formában, a névadók megnevezése nélkül is fel lehet tüntetni, latin betűkkel,

- fajta, legalább latin betűkkel feltüntetve,

- kategória,

- a szántóföld bevetésére felhasznált vetőmag referenciaszáma és az adott vetőmagot minősítő ország vagy országok neve,

- a szántóföld vagy tétel referenciaszáma,

- a dokumentumban szereplő tétel termesztéséhez megművelt terület,

- a betakarított vetőmagok mennyisége és a csomagok száma,

- annak tanúsítása, hogy az a növény, amelyről a vetőmag származik, megfelelt az előírt vonatkozó feltételeknek,

- adott esetben az előzetes vetőmagelemzés eredménye.

( 1 ) HL L 252., 1994.9.28., 15. o. A legutóbb a 2000/441/EK bizottsági határozattal (HL L 176., 2000.7.15., 50. o.) módosított határozat.

( 2 ) HL L 184., 1999.7.17., 23. o.

( 3 ) HL L 225., 1970.10.12., 1. o.

( 4 ) Csillagfürtök esetében fel kell tüntetni, hogy a csillagfürt keserű vagy édes.

( 5 ) Csillagfürtök esetében fel kell tüntetni, hogy a csillagfürt keserű, vagy édes.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31966L0401 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31966L0401&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 01966L0401-20170401 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:01966L0401-20170401&locale=hu

Tartalomjegyzék