Tippek

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

Bővebben

Link jogszabályhelyre

§-ra, bekezdésre, pontra, alpontra mutató linket hozhat létre.

Bővebben

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

Bővebben

3/1992. (II. 21.) OGY határozat

az egyházak közvetlen állami támogatására jóváhagyott 1992. évi költségvetési keret felosztásáról

A Magyar Köztársaság 1992. évi költségvetéséről és az államháztartás vitelének 1992. évi szabályairól szóló 1991. XCI. tv. 21. § (3) bekezdésében biztosított 1.931,5 millió forint felosztásáról az Országgyűlés a következők szerint határoz:

I. Az egyházak működési, hitéleti támogatására szolgáló 980,0 millió forintot az alábbiak szerint kell szétosztani:

-Katolikus Egyház640 M Ft
-Református Egyház190 M Ft
-Evangélikus Egyház60 M Ft
-Izraelita Felekezet55 M Ft
-Más, kislétszámú egyházak, felekezetek, gyülekezetek, egyházi közösségek35 M Ft

A fenti 35,0 millió forint az alábbiak szerint oszlik meg:

-A Tan Kapuja Buddhista Egyház0,4 M Ft
-Biblia Szól Gyülekezet0,5 M Ft
-Budai Görögkeleti Szerb Egyház2,4 M Ft
-Buddhista Misszió0,7 M Ft
-Erdélyi Gyülekezet0,5 M Ft
-Evangéliumi Pünkösdi Közösség2,5 M Ft
-Élő Isten Gyülekezete0,5 M Ft
-Heted Napi Adventista Egyház3,0 M Ft
-Hit Gyülekezete1,0 M Ft
-Isten Gyülekezete Missió0,3 M Ft
-Krisztus Követői0,2 M Ft
-Magyar Iszlám Közösség0,25 M Ft
-Magyar Ortodox Egyház1,7 M Ft
-Magyarországi Arany Rózsakereszt Vallásközössége0,6 M Ft
-Magyarországi Baptista Egyház11,0 M Ft
-Magyarországi Csan Buddhista Közösség0,6 M Ft
-Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség0,9 M Ft
-Magyarországi Jehova Tanúi0,9 M Ft
-Magyarországi Karma-Kagyüpa Közösség0,6 M Ft
-Magyarországi KRSNA Tudatú Hívők Közössége0,7 M Ft
-Magyarországi Metodista Egyház0,5 M Ft
-Magyarországi Román Ortodox Egyház1,3 M Ft
-Magyarországi Szabadkeresztyén Gyülekezet0,2 M Ft
-Magyarországi Unitárius Egyház2,55 M Ft
-Őskeresztyén Apostoli Egyház0,4 M Ft
-Teljes Evangéliumi Keresztyén Közösség MAHANAIM Gyülekezet0,8 M Ft

II. Az egyházi ingatlanok felújítására és beruházásfejlesztés támogatására elkülönített 731,5 millió forint felosztása a következőképp történik:

1. A két támogatási jogcím összevonásával, az együttes összeget kell szétosztani a címzett támogatásként kezelt Pannonhalmai rekonstrukció ez évi 70 millió forint támogatási összege levonásával.

2. Kiemelten kezelendők:

-Dohány utcai zsinagóga felújítása75 M Ft
-Sárospataki Református Kollégium Gimnáziuma felújításának támogatása20 M Ft
-Soproni Evangélikus Gimnázium és Kollégiumfelújításának támogatása10 M Ft

A Sárospataki Református Kollégium Gimnáziuma és a Soproni Evangélikus Gimnázium és a Kollégium támogatására a 30 millió forintot az egyéb céltámogatás keretösszegéből (100 millió forint) kell elkülöníteni.

3. A fennmaradó összeg a következő arányok szerint kerül szétosztásra az egyházak között:

-Katolikus Egyház375 M Ft
-Református Egyház112,7 M Ft
-Evangélikus Egyház48,3 M Ft
-Egyéb, kislétszámú egyházak, felekezetek, gyülekezetek, egyházi közösségek:50,0 M Ft

A fenti 50,0 millió forint az alábbiak szerint oszlik meg:

-Az Üdvhadsereg Szabadegyház Magyarország5,0 M Ft
-Biblia Szól Gyülekezet2,2 M Ft
-Budai Görögkeleti Szerb Egyház3,0 M Ft
-Buddhista Misszió0,3 M Ft
-Evangéliumi Pünkösdi Közösség4,0 M Ft
-Élő Isten Gyülekezete0,4 M Ft
-Heted Napi Adventista Egyház4,0 M Ft
-Hit Gyülekezete5,0 M Ft
-Isten Gyülekezete Missió0,6 M Ft
-Krisztus Követői0,4 M Ft
-Magyar Ortodox Egyház2,0 M Ft
-Magyarországi Arany Rózsakereszt Vallásközössége1,6 M Ft
-Magyarországi Baptista Egyház9,0 M Ft
-Magyarországi Csan Buddhista Közösség1,0 M Ft
-Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség1,0 M Ft
-Magyarországi Jehova Tanúi1,5 M Ft
-Magyarországi Karma-Kagyüpa Közösség0,6 M Ft
-Magyarországi Késői Eső Gyülekezet0,5 M Ft
-Magyarországi KRSNA Tudatú Hívők Közössége0,9 M Ft
-Magyarországi Román Ortodox Egyház3,6 M Ft
-Magyarországi Szabadkeresztyén Gyülekezet0,25 M Ft
-Magyarországi Unitárius Egyház0,8 M Ft
-Őskeresztyén Apostoli Egyház1,0 M Ft
-Teljes Evangéliumi Keresztyén Közösség MAHANAIM Gyülekezet1,35 M Ft

III. A közgyűjtemények támogatására szolgáló 120 millió forintot az alábbi megoszlás szerint kapják az egyházak:

-Katolikus Egyház57,060 M Ft
-Református Egyház39,9 M Ft
-Evangélikus Egyház9,36 M Ft
-Izraelita Felekezet5,0 M Ft
-Budai Görögkeleti Szerb Egyház4,8 M Ft
-Magyarországi Unitárius Egyház0,48 M Ft
-Magyarországi Baptista Egyház1,0 M Ft
-Magyarországi Csan Buddhista Közösség0,48 M Ft
-Magyarországi Román Ortodox Egyház1,44 M Ft
-Heted Napi Adventista Egyház0,48 M Ft

IV. Egyéb céltámogatásra 70,0 millió forintot kell elkülöníteni, melynek felhasználásáról az Országgyűlés a következőképp rendelkezik:

1. Az egyéb céljellegű támogatás fenti összegéből 2,0 millió forintot szociológiai felmérésre kell fordítani. Az Országgyűlés felkéri a művelődési és közoktatási minisztert e felmérés lebonyolítására.

2. A fennmaradó 68,0 millió forint keretösszegre a céltámogatási igényeket az egyházak a Művelődési és Közoktatási Minisztérium Egyházi Kapcsolatok Főosztályára nyújtják be, amely az érintett egyházi képviselők és a Miniszterelnöki Hivatal bevonásával negyedévenként konkrét javaslatokat készít az Országgyűlés Emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi bizottsága részére, és év végén elszámol a keret felhasználásáról a bizottságnak. Az Országgyűlés Emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi bizottsága javaslatára az Országgyűlés negyedévente dönt a céltámogatási igényekről.

V. Az Országgyűlés az 1991. XCI. tv. 54. § (4) bekezdése felhatalmazása alapján úgy rendelkezik, hogy az egyházak közvetlen állami támogatására szolgáló költségvetési kerete

- év elején egy összegben kerüljön folyósításra, amennyiben az érintett szervezet éves támogatása nem haladja meg a 2,0 millió forintot félévenként kerüljön folyósításra, amennyiben az érintett szervezet éves támogatása nem haladja meg a 12,0 millió forintot

- félévenként kerüljön folyósításra, amennyiben az érintett szervezet éves támogatása nem haladja meg a 2,0 millió forintot

- negyedévenként kerüljön folyósításra, amennyiben az érintett szervezet támogatása meghaladja a 12,0 millió forintot.