Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

EH 1999.44 Prémium a munkaszerződésben is kiköthető. A munkaszerződésben megállapított prémium fizetését a munkáltató a prémiumfeladat kitűzéséhez és teljesítéséhez kötheti, ha azonban ezt elmulasztja, erre mint kizáró okra nem hivatkozhat, és a munkaszerződésben kikötött juttatást megfizetni köteles [Mt. 76. § (3) bek.].

A felperes a kft. ügyvezetői munkakörét az 1994. január 1-jétől 1997. december 1-jéig terjedő időben munkaviszony keretében látta el. A munkaszerződése a munkabérét a személyi alapbéren felül 80% éves prémiumban határozta meg. A taggyűlés az 1995. június 29-én hozott határozatával a felperest ügyvezető tisztségéből azonnali hatállyal visszahívta és munkaviszonyát rendkívüli felmondással megszüntette. Ennek indokaként az 1988. évi VI. törvény (Gt.) 183. §-a (2) bekezdése g) pontjának megsértését jelölte meg. A felperes keresetében a rendkívüli felmondás jogellenességének megállapítását, a határozott időből még hátralévő időre járó munkabér és prémium megfizetését kérte.

A munkaügyi bíróság ítéletével a felperes keresetét elutasította. Indokolásában megállapította, hogy a rendkívüli felmondás alapjául szolgáló magatartásokkal a felperes a munkaviszonyából származó lényeges kötelezettségét súlyos gondatlansággal szegte meg és ezek a kötelezettségszegések jelentős mértékűek. A prémium iránti igény elutasítását az elsőfokú bíróság külön nem indokolta.

A felperes fellebbezése folytán eljárt másodfokú bíróság ítéletével az elsőfokú bíróság ítéletét helyes indokainál fogva helybenhagyta. A másodfokú bíróság a fellebbezésben foglaltakra utalva rámutatott arra, hogy a felperes részére az 1995. január 1-jétől 1995. június 29-ig terjedő időszakra prémiumot az alperes nem tűzött ki, ezért ez a követelése alaptalan.

A felperes a másodfokú bíróság ítélete ellen felülvizsgálati kérelmet terjesztett elő, mivel álláspontja szerint mindkét ítélet sérti az 1992. évi XXII. törvény (Mt.) 76. §-a (3) bekezdésében és a 141. §-ában foglaltakat.

A felülvizsgálati kérelemnek a prémiummal kapcsolatos álláspontja helytálló. Prémium ugyanis a munkaszerződésben is kiköthető. A munkaszerződésben megállapított prémium fizetését a munkáltató a prémiumfeladat kitűzéséhez és teljesítéséhez kötheti, ha azonban ezt elmulasztja, erre mint kizáró okra nem hivatkozhat, és a juttatást megfizetni köteles. Ennél fogva tévedett a másodfokú bíróság, amikor a felperes prémiumigényét azzal az indokolással utasította el, hogy a prémium kitűzése nem történt meg.

A kifejtettek miatt a Legfelsőbb Bíróság a jogerős ítéletnek a prémiumra vonatkozó részét - az elsőfokú bíróság ítéletének erre a részére is kiterjedően - hatályon kívül helyezte, és a munkaügyi bíróságot új eljárásra, és új határozat hozatalára utasította. (Legf. Bír. Mfv.I.10.775/1997. sz.)